طرح طبقه‌بندی مشاغل و تدوین نظام مزدی لازمه‌ی عدالت و رعایت حقوق کارکنان شرکت مهندسی و توسعه صمیم رایانه

اداره‌کل روابط کار و جبران خدمت در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطابق قوانین ‌کار به‌منظور جلوگیری از کار اجباری و بهره‌کشی از کار دیگری و ایجاد مناسبات مزدی متناسب با بازار کار، نظام واحدی را برای ارزش‌یابی مشاغل تعریف و طراحی کرده است. این طرح برای تمامی کارگاه‌ها یک‌نواخت و فراگیر اجرا می‌شود و طبق قانون، تمامی واحدهای مشمول قانون کار که دارای حداقل 50 نفر کارگر مشمول (اعم از موقت و دائم) باشند ملزم به اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند و در غیر این‌صورت مشمول ماده‌ی 50 قانون کار خواهند بود.

چگونه ما میتوانیم به شما کمک کنیم؟

ملت وب یا لورم ایپسوم به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.

از همکاری مجدانه و همه جانبه سازمان مدیریت صنعتی و تلاش صمیمانه و مستمر مشاوران آن سازمان که با پشتکار و همتی بی شائبه، مبتنی بر اعتقاد و ایمان کاری، تا حصول نتیجه مطلوب نهایی ما را همراهی کردند سپاسگزاری می‌نمایم.

ابوطالب نجفی
مدیر عامل, شرکت خدمات انفورماتیک

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?