چالش‌ها و راهکارهای منابع‌انسانی در مواجه با بحران کرونا

با شروع “بحران کرونا” از نیمه دوم بهمن ماه ۱۳۹۸ تا به امروز شاهد آن هستیم، بسیاری از صاحب‌نظران درباره شرایط و مسائل برخواسته از این”بحران” ابراز نگرانی می‌کنند، فارغ از نهادهای درمانی بهداشتی و خدمات پزشکی …، اقشار دیگری متشکل از فعالان اقتصادی، مدیران و مشاوران کسب‌وکارها و بعضا اساتید دانشگاهی نیز در کنکاش […]