فرم ارسال رزومه و ثبت نام ارزیابی برای یکی از صندوق‌های بازنشستگی کشور

تکمیل این فرم به معنی موافقت شما با تمام موارد زیر و تمام شرایط سازمان مدیریت صنعتی است. 

1- تکمیل این فرم هیچگونه تعهد استخدامی برای صندوق بازنشستگی موردنظر یا سازمان مدیریت صنعتی ایجاد نمی‌کند. 

2- فرآیند بررسی رزومه‌ها ممکن است زمانبر شود، لطفا از هرگونه پیگیری تلفنی در خصوص نتایج بررسی رزومه‌ها اکیدا خودداری فرمایید.

3- لطفا فیلد‌های غیر عددی فرم را تنها به زبان فارسی تکمیل فرمایید. 

4- لطفا در هنگام ارسال اطلاعات دقت فرمایید، و از ارسال چندباره‌ی رزومه اکیدا خودداری فرمایید.