داریوش حسین‌پورمشاور ارشد وابسته

طراح تایید صلاحیت شده طبقه‌بندی مشاغل وزارت کار و امور اجتماعی

تحصیلات دانشگاهی

 • دکتری حرفه‌ای (DBA) مدیریت کسب‌وکار- دانشگاه کانادا با موسسه ….
 • کارشناسی ارشد مهندسي صنايع گرايش مديريت سيستم‌ها و بهره وري – دانشکده مدیریت سازمان مدیریت صنعتی

مدارک تخصصی و حرفه اي

 • گواهی‌نامه طراح مجاز اجرای طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل – وزارت کار و امور اجتماعی
 • گواهی‌نامه ارزیاب حرفه‌ای کانون ارزیابی و توسعه مدیران
 • گواهی‌نامه ارزیاب تعالی سازمانی (مدل EFQM)
 • مدرک بین‌المللی استاندارد مسئولیت اجتماعی SA 8000 – سازمان بهره‌وری آسیایی (APO)
 • مدرک تخصصی تئوري و كاربردي تفكر سيستمي – با اساتید Ackoff Center دانشگاه پنسيلوانيا
 • مدرک حرفه‌ای مدیریت بازرگانی – سازمان مدیریت صننعتی
 • مدرک حرفه‌ای مدیریت آموزشی – سازمان مدیریت صننعتی
 • مدرک حرفه‌ای مدیریت بهره‌وری – سازمان مدیریت صننعتی
 • مدرک حرفه‌ای مدیریت کیفیت – سازمان مدیریت صننعتی

زمینه تخصصی مشاوره و حوزه صنعت

 • ساختار و طراحی سازمان
 • مدیریت منابع‌انسانی
 • ارزشیابی و طقه‌بندی مشاغل