رضا خوش‌دامنمشاور وابسته

تحصیلات دانشگاهی

  • كارشناسي ارشد مديريت اجرایی (MBA) گرایش استراتژیک – سازمان مدیریت صنعتی
  • کارشناسی … گرايش … – دانشگاه …

مدارک تخصصی و حرفه اي

  • گواهی‌نامه ارزیاب حرفه‌ای تعالی سازمانی (EFQM)
  • گواهی‌نامه تایید صلاحیت مستندسازی و ممیزی استاندارد کیفیت ایزو 9000 و 14000
  • گواهی‌نامه مدرسین آموزش سرپرستی

زمینه تخصصی مشاوره و حوزه صنعت

  • مدیریت کیفیت و استانداردهای مدیریتی
  • مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE