زهره مستوفیانمشاور مدیریت و کسب‌وکار

تحصیلات دانشگاهی

  • کارشناسی ارشد مديريت فناوری اطلاعات و ارتباطات (MITM) – دانشکده مدیریت سازمان مديريت صنعتي
  • کارشناسی ارشد مديريت اجرايي (EMBA) – دانشکده مدیریت سازمان مديريت صنعتي
  • کارشناسی مهندسي كامپيوتر گرایش نرم‌افزار – دانشگاه علم و صنعت

مدارک تخصصی و حرفه اي

  • گواهی‌نامه ارزیاب ارشد حرفه‌ای کانون‌های ارزیابی و توسعه مدیران (AC/DC)
  • مدرک تخصصی تئوري و كاربردي تفكر سيستمي – با اساتید Ackoff Center دانشگاه پنسيلوانيا

زمینه تخصصی مشاوره و حوزه صنعت

  • مدیریت دانش
  • مدیریت منابع‌انسانی
  • تحول دیجیتال