سهیل میزانیمشاور ارشد مدیریت و کسب‌وکار و دبیر جایزه ملی مدیریت انرژی

مشاور تایید صلاحیت شده بین‌المللی CMC

تحصیلات دانشگاهی

دکترا حرفه‌ای (DBA) مديريت کسب‌کار – دانشگاه Université Jean Moulin Lyon III فرانسه

كارشناسي ارشد مهندسي صنايع گرایش سيستم و بهره‌وري – دانشکده مدیریت سازمان مديريت صنعتي

كارشناسي مهندسي صنايع گرایش تحليل سيستم‌ها – دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران

مدارک تخصصی و حرفه اي

گواهی‌نامه ارزیاب استاندارد مدیریتی ایزو 9000 – موسسه BUREAU VERITES Certification

گواهي‌نامه تأييد صلاحيت مشاوران در طرح‌هاي سامانه ارتقاء مديريت بنگاه‌ها وزارت صنعت، معدن و تجارت – انجمن مشاوران مديريت ايران

پروانه كارشناسي استاندارد در زمينه نظارت بر اجراي استاندارد در رشته تخصصي مديريت كيفيت – سازمان ملي استاندارد ايران

1- ارزيابي تاييد صلاحيت شركت‌هاي بازرسي فني

2- ارزيابي تاييد صلاحيت شركت‌هاي گواهي كننده

3- ارزيابي تاييد صلاحيت شركت‌هاي مشاوره دهنده سيستم‌هاي مديريت كيفيت و زيست محيطي

مدرک بین‌المللی تکنیک‌های مهندسی صنایع در بهبود بهره‌وری –– سازمان بهره‌وری آسیا (APO) در پاکستان

گواهی‌نامه ارزياب جايزه ملي انرژي – سازمان مدیریت صنعتی

زمینه تخصصی مشاوره و حوزه صنعت

مدیریت بهره‌وری

مدیریت کیفیت و استانداردهای مدیریتی

مدیریت پروژه