سیاوش مریدیمشاور ارشد وابسته

تحصیلات دانشگاهی

 • دكترا تخصصی (PhD) رشته اقتصاد توسعه – دانشگاه كيل انگلستان
 • کارشناسی ارشد اقتصاد توسعه و تجارت بين‌الملل – دانشگاه كيل انگلستان
 • ليسانس اقتصاد – دانشگاه ملي سابق (دانشگاه شهید بهشتی)

مدارک تخصصی و حرفه اي

 • گواهی‌نامه ارزیاب ارشد کانون‌های ارزیابی و توسعه مدیران
 • مدرک حرفه‌ای اتحاديه بين‌المللي تامين اجتمايي – ISSA در چین
 • مدرک بین‌المللی مذاكرات چندجانبي – CASIN ژنو
 • مدرک تخصصي اقتصاد كسب و كار در OEMEX – آتن
 • مدرک حرفه‌ای حاكميت شركتي(CG) – كره جنوبي

زمینه تخصصی مشاوره و حوزه صنعت

 • تحلیل و پژوهش اقتصادی
 • مدیریت منابع‌انسانی
 • تحقیقات حوزه بازار، صنعت و سیاست‌گذاری
 • مطالعات تطبیقی (Bench Marking)