صحرا وزیریکارشناس مشاوره مدیریت

تحصیلات دانشگاهی

كارشناسي ارشد مديريت اجرایی (EMBA) – دانشکده مدیریت سازمان مدیریت صنعتی

کارشناسی علوم تربیتی گرايش مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی – دانشگاه علامه طباطبایی

مدارک تخصصی و حرفه اي

مدرک تخصصي مدیریت منابع‌انسانی – سازمان مدیریت صنعتی

مدرک حرفه‌ای آشنایی با مجموعه استانداردهای ISO 30400 مدیریت منابع‌انسانی – سازمان مدیریت صنعتی

مدرک حرفه‌ای مهارت‌های ارتباطی و اصول ارتباطات – سازمان مدیریت صنعتی

گواهی‌نامه ارزیاب حرفه‌‏ای کانون‎های ارزیابی و توسعه – سازمان مدیریت صنعتی

زمینه تخصصی مشاوره و حوزه صنعت

مدیریت منابع‌انسانی

کانون ارزیابی و توسعه مدیران AC/DC

مسئولیت اجتماعی سازمانی