علیرضا شجاعی

تحصیلات دانشگاهی

دکترادانشگاه دفاع ملیمدیریت راهبردی

از سال 92

کارشناسی ارشددانشگاه علم و صنعت ایرانمهندسی صنایع- مدیریت سیستم و بهره‌وری

83 تا 86

کارشناسی*دانشگاه علم و صنعت ایرانمهندسی صنایع- تکنولوژی صنعتی

72 تا 78

دیپلمدبیرستان علویریاضی- فیزیک

68 تا 72

برخی از سوابق اجرایی و مدیریتی

معاون آموزش سازمان مدیریت صنعتی

مدیر دوره های کوتاه مدت تخصصی سازمان مدیریت صنعتی

مدیر جایزه تعالی سازمانی

رئیس اداره توسعه نظام های مدیریت پروژه ها و طرح ها سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

معاون برنامه‌ریزی و سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت

 

 

 

زمینه تخصصی مشاوره و حوزه صنعت

خلاقیت، مدیریت کیفیت، رقابت‌پذیری در صنایع، بررسی و تحلیل وضعیت صنعت ایران، فرهنگ صنعتی، کسب و کار الکترونیکی، بازاریابی، روابط عمومی، منابع انسانی