فریبا برخوردارمشاور ارشد مدیریت و کسب‌وکار

مشاور تایید صلاحیت شده بین‌المللی CMC

تحصیلات دانشگاهی

كارشناسي ارشد مدیریت اجرایي (EMBA) – دانشکده مدیریت سازمان مدیریت صنعتی

كارشناسي ارشد مشاوره مدیریت (Management Consultancy) – دانشکده مدیریت سازمان مدیریت صنعتی

مدارک تخصصی و حرفه اي

مدرک حرفه‌ای طراحی مدل‌های شایستگی

مدرک تخصصی مجری کانون‌های ارزیابی و توسعه مدیران (AC/DC)

مدرک تخصصي مهارت‌هاي مشاوره مديريت (Consulting Management) – انجمن بين‌المللي مديران ايراني و سازمان مدیریت صنعتی

گواهی‌نامه ارزیاب جایزه تعالی سازمانی

گواهی‌نامه ارزیاب جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه

زمینه تخصصی مشاوره و حوزه صنعت

مدیریت منابع‌انسانی

کانون ارزیابی و توسعه مدیران 

طراحی مدل شایستگی‌های مدیران و متخصصان مشاغل