مجتبی بخشیمشاور ارشد وابسته

تحصیلات دانشگاهی

 • کارشناسی ارشد مهندسي سيستم‌هاي اقتصادي و اجتماعي – دانشگاه علم و صنعت ايران
 • کارشناسی ارشد مشاوره مديريت  – دانشکده سازمان مديريت صنعتي
 • کارشناسی ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیات – دانشگاه علم و صنعت ایران

مدارک تخصصی و حرفه اي

 • مدیر و مجری طرح سامانه ارتقای مدیریت بنگاه‌ها (سام) ستاد تحول وزارت صمت
 • گواهی تایید صلاحیت ارزیابی مشاوران طرح سامانه ارتقای مدیریت بنگاه‌ها (سام) – انجمن مشاوران مدیریت ایران
 • گواهی ارزیاب ارشد کانون ارزیابی و توسعه مدیران
 • گواهی ارتقای بهره‌وری سازمان‌ها – انجمن بهره‌وری ایران
 • گواهی ارزیابی مدل‌های تعالی سازمانی – موسسه مطالعات و بهره‌وری منابع‌انسانی
 • گواهی ممیزی داخلی و سر ممیزی سیستم‌های مدیریت کیفیت از SGS
 • گواهی تایید صلاحیت مشاوران سیستم‌های مدیریت کیفیت – سازمان ملی استاندارد ایران
 • گواهی ارزیابی سازمان‌های پروژه‌محور – راهبران پتروشیمی
 • مدرک حرفه‌ای تئوری و عملی تفکر سیستمی – سازمان مدیریت صنعتی

زمینه تخصصی مشاوره و حوزه صنعت

 • عارضه‌یابی، بهبود و تحول سازمانی
 • مدیریت تولید و عملیات، مهندسی صنایع ، مدیریت بهره‌وری
 • مدیریت کیفیت و استانداردهای مدیریتی
 • مدیریت منابع‌انسانی