محمداسعد کمالی

مشاور ارشد وابسته

خیابان ولیعصر، نبش خ جام جم، سازمان مدیریت صنعتی، ساختمان مرکزی، طبقه دوم

تحصیلات دانشگاهی

دکتری حرفه‌ای (DBA) مدیریت کسب‌وکار- موسسه ….

کارشناسی ارشد مهندسي صنايع گرايش مديريت سيستم‌ها و بهره وري – دانشکده مدیریت سازمان مدیریت صنعتی

مدارک تخصصی و حرفه اي

گواهی‌نامه طراح مجاز اجرای طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل – وزارت کار و امور اجتماعی

مدرک تخصصی تئوري و كاربردي تفكر سيستمي – با اساتید Ackoff Center دانشگاه پنسيلوانيا

مدرک تخصصی مستندسازی سیستم‌های مدیریت کیفیت

زمینه تخصصی مشاوره و حوزه صنعت

ساختار و طراحی سازمان

مدیریت منابع‌انسانی

ارزشیابی و طقه‌بندی مشاغل

سرویس های ارایه شده توسط این مشاور