معصومه توکلیهمکار کارشناس مشاوره مدیریت

تحصیلات دانشگاهی

  • كارشناسي ارشد مديريت دولتی گرایش توسعه منابع‌انسانی – دانشگاه تهران
  • کارشناسی مدیریت دولتی – دانشگاه تهران

مدارک تخصصی و حرفه اي

  • گواهی‌نامه ارزیاب حرفه‌‏ای سطح 3 کانون‎های ارزیابی و توسعه – سازمان مدیریت صنعتی
  • گواهی‌نامه ارزیاب حرفه‌‏ای سطح 2 کانون‎های ارزیابی و توسعه – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
  • گواهی‌نامه استعدادهای درخشان دوره کارشناسی – دانشگاه تهران
  • مدرک تخصصی اکسل مالی – جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
  • مدرک تخصصی آفیس Microsoft Excel, Word, Power point – جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران

زمینه تخصصی مشاوره و حوزه صنعت

  • مدیریت منابع‌انسانی
  • کانون ارزیابی و توسعه AC/DC