مهرانگیز یقین‌لومشاور مدیریت و کسب‌وکار

مشاور تایید صلاحیت شده بین‌المللی CMC

تحصیلات دانشگاهی

دانشجو دکتری حرفه‌ای مديريت کسب‌وکار – دانشکده مدیریت سازمان مدیریت صنعتی

كارشناسي ارشد مديريت اجرايي (EMBA) – سازمان مديريت صنعتي

كارشناسي مديريت بازرگاني – دانشگاه علامه طباطبايي

مدارک تخصصی و حرفه اي

مدرک بین‌المللی تربيت مروجين بهره‌وري – سازمان بهرهوری آسیا (APO) در تایلند

گواهی‌نامه تایید صلاحیت مشاوران (طرح سام) – انجمن مشاوران مدیریت ایران

مدرک حرفه‌ای مهندسی مالی و مدیریت ریسک – سازمان مدیریت صنعتی

مدرک تخصصي

زمینه تخصصی مشاوره و حوزه صنعت

مدیریت مالی

مدیریت کیفیت و استانداردهای مدیریتی

مدیریت پروژه