هودسا قزوینیانمشاور مدیریت و کسب‌وکار و مسئول کانون ارزیابی و توسعه شایستگی مدیران

تحصیلات دانشگاهی

دانشجو دکترا حرفه‌ای (DBA) مدیریت کسب‌وکار – سازمان مدیریت صنعتی

کارشناسی ارشد مشاوره مدیریت (Consulting Management) – دانشکده مدیریت سازمان مدیریت صنعتی

كارشناسي ارشد مديريت اجرایی – دانشگاه علم و صنعت

کارشناسی اقتصاد نظری – دانشگاه شهید بهشتی

مدارک تخصصی و حرفه اي

گواهی‌نامه ارزیاب حرفه‌ای کانون توسعه و ارزیابی شایستگی‌های مدیران

مدرک تخصصي مهارت‌هاي مشاوره مديريت (Consulting Management) – انجمن بين‌المللي مديران ايراني و سازمان مدیریت صنعتی

مدرک حرفه‌ای آشنایی با مجموعه استانداردهای ISO 30400 مدیریت منابع‌انسانی – سازمان مدیریت صنعتی

مدرک بین‌المللی فرآیندها، معماری و ابزارهای مشاوره – سازمان بهره‌وری آسیا (APO) در ایران

مدرک بین‌المللی جايزه كيفيت براي مروجين – سازمان بهرهوري آسيا (APO) در سنگاپور

زمینه تخصصی مشاوره و حوزه صنعت

مدیریت منابع‌انسانی

کانون ارزیابی و توسعه AC/DC

مدیریت دانش