کامبیز جلالی‌فراهانیمشاور ارشد مدیریت و کسب‌وکار

مشاور تایید صلاحیت شده بین‌المللی CMC

تحصیلات دانشگاهی

دكترا تخصصی (PhD) مدیریت صنعتی – دانشگاه اقتصاد وین – اتریش

کارشناسی ارشد پیوسته رشته مدیریت صنعتی – دانشگاه اقتصاد وین – اتریش

مدارک تخصصی و حرفه اي

گواهی‌نامه ارزیاب ارشد حرفه‌ای کانون‌های ارزیابی و توسعه مدیران

مدرک حرفه‌ای كارآفريني – دانشگاه گيسن آلمان

مدرک بین‌المللی پياده‌سازي مديريت دانش – سازمان بهره‌وری آسیایی (APO) در تایلند

مدرک بین‌المللی توسعه بنگاه‌های كوچك و متوسط در افق انقلاب صنعتي چهارم – سازمان بهره‌وری آسیایی (APO) در کره جنوبی

زمینه تخصصی مشاوره و حوزه صنعت

استراتژی و تحول

ساختار و طراحی سازمان

مدیریت منابع‌انسانی