استراتژي مادري، ساختار و فرآيند از مهم‌ترین اصول راهبری سازمان هولدینگ سرمایه گذاری نیروگاهی ایران (سنا)

دفتر مركزي شركت نه تنها بايد ارزش‎آفريني پورتفوليوي كسب‌وكارها و استراتژي مادري بهينه‎اش را انتخاب نمايد، بلكه بايد سازماني را طراحي نمايد كه منطق استراتژي ارزش‎آفرين را به عمل تبديل نمايد. ذي‌نفعان شركت تمركزشان را از يك مزيت رقابتي مشخص از واحدهاي كسب‌وكار -نظير سهم بازار، تكنولوژي يا برند- به سمت مزيت رقابتي سطح شركت سوق مي‎دهند، كه اين همان مزيت مادري است.