نقش و ساختار شركت مادر و شركت‌هاي زيرمجموعه با ابزار استقلال حقوقی شرکت‌ها شركت ماشين سازي اراك

شرکت‌های چند کسب و کاری با طیف گسترده‌ای از تصمیمات استراتژیک دشوار مواجه هستند. انتخاب گزینه بهینه از بین این طیف گسترده -که هر کدام مزایا و معایب خود را داراست- کار تصمیم‌گیری را دشوار می‌سازد.

شرکت ماشین‌سازی اراک به‌دنبال آن بود تا از طريق تبديل گروه‌هاي خودگردان توليدي به شركت‌هايی با شخصيت حقوقي مستقل به اهداف زير دست يابد:

  • چابك‌سازي؛
  • افزايش رقابت‌پذيري؛
  • شفافيت عملكرد.

موضوع این طرح: تعيين تعداد شركت‌هایي از مجموعه‌ی كارفرما كه قابليت كسب شخصيت حقوقي مستقل را دارند، و نیز تعیین نقش و ساختار شركت مادر و شركت‌هاي زيرمجموعه بعد از استقلال حقوقي شركت‌ها