IMI_logo_white
«کانون ارزیابی و توسعه» معاونین شعب راهکاری مهم برای مدیریت منابع‌انسانی بانک‌ها بانک آینده

یکی از اصول مدیریت منابع‌انسانی در توسعه نیرو، طرح‌های جانشین‌پروری است. در صنعت بانکی، روسای شعب از مهم‌ترین مشاغل بانکداری هستند و تاثیر مستقیم بر بهره‌وری و موفقیت بانک داشته و تحقق استراتژی‌های بانک را میسر می‌نمایند. بانک آینده بانک جوانی است و به جذب و رشد جوانان نیز اهمیت بسیار قائل است. نیروهای شاغل در آن در بخش‌های مدیریتی تلفیقی از افراد بازنشسته و باسابقه صنعت بانکداری و مرتبط و همچنین حضور افراد جوان مستعد است. این طرح با هدف توسعه معاونین جوان بانک برای جانشینی ریاست شعبه انجام شده است.

 • هدف پروژه: ارزیابی معاونان شعب و انتخاب بهترین جانشین‌ها برای سمت مدیریت شعبه
 • سه مرحله‌ی اصلی پروژه:
  1. طراحی مدل شایستگی و ابزارهای ارزیابی برای توسعه‌ی معاونان شعب؛
  2. برنامه‌ریزی و اجرای کانون؛
  3. طراحی برنامه‌ی توسعه بر اساس نتایج کانون.
 • مزیت‌:
 • انتخاب بهتر و دقیق‌تر و با درصد خطای کم‌تر جانشین برای سمت مدیران شعبه و توسعه‌ی قابلیت‌های افراد منتخب
 • چالش:
 1. طولانی‌شدن زمان طراحی مدل شایستگی به‌علت طولانی‌شدن زمان مصاحبه با خبرگان.
  • راه‌کار: امکان تمدید زمانی قرارداد
 2. طولانی‌شدن زمان اجرای ارزیابی به‌علت محدودیت‌های کارفرما در هم‌آهنگی با شعب.
  • راه‌کار: امکان تمدید زمانی قرارداد
 3. استقبال نکردن از پروژه به‌علت طیف‌های متفاوت منابع انسانی ادغام‌شده از سه بانک (تات، مؤسسه‌ی اعتباری صالحین، و مؤسسه‌ی اعتبار آتی) و وجود تنش‌هایی بین کارکنان.
  • راه‌کار: جلسه‌ی آشنایی و توجیهی با هدایت مشاور طرح
 4. نبود زیرساخت مناسب از بعد نظام‌های پایه‌ای که مهم‌ترین آن‌ها مدیریت عملکرد و نظام آموزش است.
  • راه‌کار: بررسی نظام‌های مدیریت عملکرد و آموزش
 1. شناخت وضعیت موجود شرکت و تدوین منشور و برنامه‌ی پروژه؛
 2. طراحی و تدوین مدل شایستگی برای گروه شغل هدف رؤسای شعب؛
 3. طراحی یا انتخاب ابزارها و تمرین‌ها برمبناي مدل شايستگي؛‌
 4. برگزاری کانون
  • 4/1. طراحی و آماده‌سازی محیط برگزاری کانون و فراهم‌آوردن ملزومات اجرایی؛
  • 4/2. برگزاري دوره‌ی مقدماتي پرورش ارزيابان؛
  • 4/3. آماده‌سازی جو سازمانی برای برگزاری کانون؛
  • 4/4. اجرای کانون‌.
 5. برنامه‌ی توسعه
  • 5/1. تهیه‌ی گزارش‌های ارزیابی فردی و ارائه‌ی نتایج فردی برگزاری کانون؛
  • 5/2. اجرای دو کارگاهِ برنامه‌ی توسعه‌ی جمعی برای بسترسازی توسعه‌ی فردی؛
  • 5/3. طراحی و تدوین برنامه‌ی توسعه‌ی فردی.
 6. طراحی مسیر آینده‌ی طرح با هم‌فکری کارفرما و اختتام پروژه شامل ارائه‌ی درس‌آموخته‌ها، چکیده‌ی مدیریتی و کتاب‌خانه‌ی اطلاعات پروژه.
 • بررسی دقیق نظام‌های پیش‌نیاز و بستر برای اثربخشی بیش‌تر ارزیابی و برنامه‌ی توسعه‌ی معاونان شعب
  • خروجی ارزیابی‌ها تحلیل و تدوین گردید.
  • گزارشات آماری و تحلیل آزمون‌ها و نتایج کلی و بخشی از نتایج فردی به تصمیم‌گیران بانک ارائه شد.
  • گزارشات بازخورد فردی تهیه و به صورت محرمانه دراختیار متقاضیان قرار گرفت.
  • جلسات فردی توجیهی-آموزشی برای تدوین و تکمیل برنامه توسعه فردی برگزار شده و برنامه توسعه فردی نهایی تنظیم شد.
  • تعداد افراد ارزیابی‌شونده 36 نفر می‌باشد.
  • هشت ابزار اصلی شامل: مصاحبه، تمرین گروهی، موردکاوی و ارائه تحلیلی، بحث گروهی، رزومه، بازخورد 180 درجه، تست واتسون و تست PDA بوده است.
  • ده ارزیاب ارشد و حرفه‌ای در روزهای کانون مشارکت داشتند.
  • دو نفر تیم اجرایی و دفتری روز کانون مشارکت داشتند.
چگونه ما میتوانیم به شما کمک کنیم؟

ملت وب یا لورم ایپسوم به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.

از همکاری مجدانه و همه جانبه سازمان مدیریت صنعتی و تلاش صمیمانه و مستمر مشاوران آن سازمان که با پشتکار و همتی بی شائبه، مبتنی بر اعتقاد و ایمان کاری، تا حصول نتیجه مطلوب نهایی ما را همراهی کردند سپاسگزاری می‌نمایم.

ابوطالب نجفی
مدیر عامل, شرکت خدمات انفورماتیک

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?