راهکارهای ارزیابی حرفه‌ای و سنجش فردی برای همه نیازها

استفاده و کاربرد آزمونهای روانشناختی با اهداف متفاوت در ایران سابقه بیش از 50 سال دارد. این آزمون‌ها بصورت مداد- کاغذی مورد استفاده قرار می‌گرفت و از طریق کلید تصحیح می‌شد. به مرور با ورود و پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، این آزمونها و پرسشنامه‌ها به صورت فایل‌های الکترونیک یا نیمه‌الکترونیک و ابزارهای ساده کامپیوتری و نرم‌افزارهای کاربردی درآمدند. با فراگیری اینترنت و فضاهای مجازی، بسیاری از این آزمون‌ها در بستر وب در دسترس قرار گرفت و به صورت بر خط (آنلاین Online) ارایه شدند.

خدمت اساسی سامانه جامع آزمون و ارزیابی حرفه‌ای سازمان مدیریت صنعتی، ارائه دهنده بسیاری از پرسشنامه‌ها و آزمون‌های روانشناسی و غیرروانشناسی بر اساس ضرورت‌های کشور و ابزارهای استاندارد موردنیاز سنجش شایستگی‌های مدیریتی، شغلی، پیشرفت تحصیلی، و … است. از دیگر نکات مهم ارائه نتایج و گزارش اولیه بلافاصله پس از ثبت و پاسخ دادن به سوالات آزمون است. که می‌تواند حسب نیاز و ضرورت، در اختیار شخص، متخصص روانشناسی و تیم ارزیابی قرار گیرد. خدمت دیگر این سامانه، قابلیت استفاده از آن در مراکز کانون ارزیابی (مستقل و داخل سازمانی) به صورت اختصاصی است.

مهمترین خدمات سامانه آزمون و ارزیابی حرفه‌ای منابع انسانی

خدمات سامانه جامع آزمون و ارزیابی منابع انسانی، هم به صورت مستقل و هم در خدمت “کانون ارزیابی و توسعه شایستگی‌های مدیریتی و کارکنان” سازمان مدیریت صنعتی ارائه می‌شود. مهمترین خدمات پلتفرم خودارزیابی حرفه‌ای که با هدف سازمانی یا فردی ارائه می‌شود عبارتند از : 

۱. ارائه جعبه ابزار حرفه‌ای و کارآمد برای متخصصان منابع‌انسانی در راستای مطالعات و بهبود حوزه منابع‌انسانی و رفتار سازمانی؛

۲. ایجاد بستری اختصاصی، مستقل و در دسترس مشاوران، مدیران منابع‌انسانی و سایر کاربران حرفه‌ای برای ارایه خدمات آسان و موثر در بستر وب؛
۳. ارائه بسته خودشناسی و توسعه و ارتقاء فردی همچون حل مسئله، استدلال منطقی، و …؛۴. ارائه بسته ارزیابی و کشف استعدادها و ویژگی‌های شخصیتی و برنامه‌ریزی توسعه فردی IDP ؛
۵. کمک به شناخت استعدادها، علایق و توانایی‌های شخصیتی کارجویان و ارایه موثرتر مشاوره شغلی و حرفه‌ای به آنها؛۶. ارائه خدمات علمی، آموزشی و مشاورهای در حوزه مدیریت منابع‌انسانی، روانشناسی صنعتی و روانسنجی؛
۷.  ارائه بسته ارزیابی و استعدادسنجی مدیران در راستای نیازهای سازمانی؛۸.  ارائه جعبه ابزار حرفه‌ای برای شناخت مخاطبان و مراجعان؛
۹. ارائه اتوماسیون جمع‌آوری داده‌های پژوهش‌های سازمانی و پایان نامه‌ای (تحت وب) با استفاده از پرسشنامه‌های موجود در سایت، پرسشنامه‌های مورد نظر و به سفارش مشتری.

۱. ارائه جعبه ابزار حرفه‌ای و کارآمد برای متخصصان منابع‌انسانی در راستای مطالعات و بهبود حوزه منابع‌انسانی و رفتار سازمانی؛

۲. ایجاد بستری اختصاصی، مستقل و در دسترس مشاوران، مدیران منابع‌انسانی و سایر کاربران حرفه‌ای برای ارایه خدمات آسان و موثر در بستر وب؛

۳. ارائه بسته خودشناسی و توسعه و ارتقاء فردی همچون حل مسئله، استدلال منطقی، و …؛

۴. ارائه بسته ارزیابی و کشف استعدادها و ویژگی‌های شخصیتی و برنامه‌ریزی توسعه فردی IDP ؛

۵. کمک به شناخت استعدادها، علایق و توانایی‌های شخصیتی کارجویان و ارایه موثرتر مشاوره شغلی و حرفه‌ای به آنها؛

۶. ارائه خدمات علمی، آموزشی و مشاورهای در حوزه مدیریت منابع‌انسانی، روانشناسی صنعتی و روانسنجی؛

۷.  ارائه بسته ارزیابی و استعدادسنجی مدیران در راستای نیازهای سازمانی؛

۸.  ارائه جعبه ابزار حرفه‌ای برای شناخت مخاطبان و مراجعان؛

۹. ارائه اتوماسیون جمع‌آوری داده‌های پژوهش‌های سازمانی و پایان نامه‌ای (تحت وب) با استفاده از پرسشنامه‌های موجود در سایت، پرسشنامه‌های مورد نظر و به سفارش مشتری.

اصلی‌ترین گروه مخاطبان سامانه چه کسانی هستند؟

مدیران

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید

۴۱ آزمون

شایسته سالاری؛ استفاده بهینه از توانمندی‌های بالقوه با شناخت مؤثر
لیست آزمون‌ها

سازمان‌ها و شرکت‌ها

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید

۵۵ آزمون

کمک به سازمان ها و شرکت ها به ویژه مدیران منابع انسانی در زمینه انجام مطالعات رفتار سازمانی و منابع انسانی
لیست آزمون‌ها

کارجویان

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید

۴۳ آزمون

شناخت تناسب شغلی و راهکارهای بهبود و پیشرفت در آن
لیست آزمون‌ها

معرفی بسته‌های ارزیابی حرفه‌ای

با کلیک بر روی هر کدام از آیکون‌ها و عنوان‌ها می‌توانید جزئیات بسته را ملاحظه فرمایید.

پاسخ به سوالات پر تکرار

 • ارزیابی و سنجش انواع توانایی ها و استعدادهای ذهنی و شناختی کارکنان
 • ارزیابی و سنجش ویژگی های روانشناختی و شخصیتی کارکنان
 • ارزیابی و سنجش علایق و ترجیحات شغلی و حرفه ای کارکنان
 • ارزیابی و سنجش تناسب شغلی کارکنان
 • کمک به ارزیابی و سنجش روانشناختی در کانون های ارزیابی و توسعه
 • واگذاری پنل اختصاصی و امکان زیرمجموعه سازی به مدیران و مشاوران منابع انسانی
 • واگذاری میزکار به منظور تعریف پروژه های کارفرمایی به مدیران و مشاوران منابع انسانی
 • امکان دسترسی به داشبورد مدیریتی ( نمرات میانگین – نمودارهاي درصدي و نمرات استاندارد نظیر نمره (T برای کلیه آزمون ها و پرسشنامه ها، براساس کلیه ویژگی های جمعیتی در هر مقطع از پیشرفت پروژه

5 ویژگی هاي اختصاصی ( 5 نامحدود )

 • آزمون نامحدود
 • آزمودنی نامحدود
 • پنل اختصاصی نامحدود
 • کارفرما نامحدود
 • پروژه نامحدود

ویژگی هاي عمومی 2

 • زمان نامحدود
 • مکان نامحدود

خدمات سامانه آزمون و ارزیابی، هم به صورت مستقل و هم در خدمت “کانون ارزیابی و توسعه شایستگی‌های مدیریتی و کارکنان” سازمان مدیریت صنعتی ارائه می‌شود. مهم‌ترین خدمات سامانه که با هدف سازمانی یا فردی ارائه می‌شود عبارت است از :

 • ارائه جعبه ابزار حرفه‌ای و کارآمد برای متخصصان منابع‌انسانی در راستای مطالعات و بهبود حوزه منابع‌انسانی و رفتار سازمانی؛
 • ارائه بسته ارزیابی و استعدادسنجی مدیران در راستای نیازهای سازمانی؛
 • ارائه بسته خودشناسی و توسعه و ارتقاء فردی همچون حل مسئله، استدلال منطقی، و …؛
 • ارائه بسته خودارزیابی و کشف استعدادها و ویژگی‌های شخصیتی و برنامه‌ریزی توسعه فردی IDP؛
 • کمک به شناخت استعدادها، علایق و توانایی‌های شخصیتی کارجویان و ارایه موثرتر مشاوره شغلی و حرفه‌ای به آن‌ها؛
 • ارائه خدمات علمی، آموزشی و مشاوره‌ای در حوزه مدیریت منابع‌انسانی، روانشناسی صنعتی و روان سنجی؛
 • ایجاد بستری اختصاصی، مستقل و در دسترس مشاوران، مدیران منابع‌انسانی و سایر کاربران حرفه‌ای برای ارایه خدمات آسان و موثر در بستر وب؛
 • ارائه جعبه ابزار حرفه‌ای برای شناخت مخاطبان و مراجعان؛
 • ارائه اتوماسیون جمع‌آوری داده‌های پژوهش‌های سازمانی و پایان نامه‌ای (تحت وب) با استفاده از پرسشنامه‌های موجود در سایت، پرسشنامه‌های مورد نظر و به سفارش مشتری.

بله امکان طراحی و تخصیص بسته های اختصاصی بسته به نیاز کارفرما و با تعریف آزمون های نامحدود و پرسشنامه‌های مورد نظر و به سفارش مشتری وجود دارد.

کلیه آزمون ها و پرسشنامه های این مرکز تحت نظر روانشناسان و روانسنجان و مشاوران حرفه ای قرار دارد که مجوز و پروانه تخصصی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران را دارند. با کمک تیم حرفه ای و متخصص می توان از ارزیابی ها و آزمون های مناسب خود اطلاعات بیشتری کسب نمائید.

نظر برخی از مشتریان ما

بختیار حسامی
بختیار حسامیرئیس هیات مدیره شرکت سهند
Read More
شرکت ما برای کلیه پرسنل الزام کرد که در ارزیابی دوره‌ای رفتار سازمانی شرکت کنیم که برای این کار از سایت مرکز خودارزیابی سازمان مدیریت صنعتی استفاده کردیم. گزارش آزمون‌های روانشناختی که این سایت در اختیار مدیر شرکت قرار داد و به خود ما هم ارائه شد خیلی جالب، جامع و کاربردی بود. هیئت مدیره شرکت بر اساس این نتایج جابجایی‌های شغلی را در شرکت انجام دادند که در انگیزه پرسنل تاثیر مثبت داشت
صابر سلیمانی
صابر سلیمانیمدیر عامل شرکت ایران پیما
Read More
از خدمات کامل و همه جانبه پنل ارزیابی که در اختیار علاقمندان قرار داده‌اید، تشکر می‌کنم. من برای دو تا فرزندم که یکی کلاس ششم و یکی هم سال آینده کنکور خواهد داد از آزمون‌های مربوط به شناخت روحیات و علاقمندی‌ها استفاده کردم و در برنامه‌ریزی و انتخاب راه برای آینده هر دوتاشون حتما استفاده می‌کنیم. ممنون از آزمون‌های خوبتون
مهدی باقری
مهدی باقریمدیر عامل شرکت مشاوره مدیریت
Read More
در مدت ۳ ماهی که به طور اخص در ارزیابی و سنجش برای جذب و  استخدام و تنظیم کار راهه شغلی برای همکاران شاغل از آزمون های سایت خودارزیابی حرفه ای سازمان مدیریت صنعتی استفاده می کنیم، الحمدلله خیلی کارآمد و راهگشا بوده و بسیار کمک می کند که ما فعالین حوزه منابع انسانی از خطای ادراکی جلوگیری کنیم.
کاظم مسعودی
کاظم مسعودیمدیر اداری و منابع انسانی شرکت راهبر فرآیند آریا
Read More
از همراهی ارزشمند سایت خودارزیابی حرفه ای سازمان مدیریت صنعتی در جذب و استخدام همکاران جدید سپاسگزاریم.
Previous
Next

برخی از مشتریان سامانه

درخواست راهنمایی و یا استفاده از خدمات سامانه آزمون و ارزیابی

چنانچه متقاضی استفاده از آزمون‌ها، ارزیابی‌ها و بسته‌های ارائه شده هستید و یا نیاز به دریافت اطلاعات بیشتری از کارشناسان ما دارید، لطفا از طریق لینک زیر فرم درخواست را تکمیل فرمایید و در بخش خدمت مورد درخواست گزینه سامانه جامع آزمون و ارزیابی را انتخاب نمایید. کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.

بسته ۴۱ آزمون برای مدیران

برای خروج از لیست، از علامت ضربدر حاشیه سمت چپ استفاده کنید.
 
تفکر سنجش گرایانه
هدف این پرسشنامه بررسی توانایی شما در تفکر تحلیلی و منطقی می باشد.
آزمون برنامه ریزی صنعتی
هدف از این آزمون اندازه گیری توانایی شما در تهیه برنامه هایی برای انواع مختلف فعالیت هاست.
خلاقیت و نوآوری فردی
فرایند خلاقیت در تعامل فرد با محیط شکل می‌گیرد؛ محیط منجر به تحریک فیزیکی و اجتماعی می‌شود و خلاقیت را در افراد تقویت می‌کند.
استعدادسنجی بزرگسالان
این تست به شما در شناخت انواع استعدادهای انسانی کمک شایانی می کند.
تفکر نقادانه
تفکر انتقادی (Critical Thinking)، تجزیه و تحلیل واقعیت‌ها برای به دست آوردن یک قضاوت صحیح است.
پرسشنامه احتمال ریسک در عملیات
پرسشنامه شناسایی احتمال ریسک در عملیات با هدف ارزیابی ریسک عملیات تنظیم شده است.
پرسشنامه تئوری x – y (سبک مدیریت دلخواه کارکنان)
پرسشنامه تئوری X-Y به این مورد اشاره دارد که شیوه مدیریت دلخواه و مرجح از نظر کارکنان از نوع ” X ” است یا ” Y ” ( به بیان دیگر کارکنان ترجیح می دهند مدیر سازمان آنها چه نوع شیوه ی مدیریتی داشته باشد )
پرسشنامه تئوری x, y (شیوه مدیریت در سازمان)
نظریه X و Y بر این موضوع تأکید داشت که مدیران باید توجه بیشتری به نیازهای اجتماعی و خودشکوفایی افراد در محیط کار داشته باشند.
پرسشنامه 5 عاملی ذهن آگاهی (FFMQ)
پرسشنامه ۵ عاملی ذهن آگاهی FFMQ به ما یاری می‌دهد تا درک کنیم که گرچه هیجانات منفی در گستره زندگی رخ می‌دهد اما آن‌ها جزئی ثابت از روند شخصیت و زندگی نیستند.
مهارت های کوانتومی مدیران
هدف از این پرسشنامه ارزیابی میزان شناخت و به کارگیری مهارت های کوانتومی مدیران در پست های سازمانی است.
ارزیابی منبع کنترل
منظور از منبع کنترل یعنی میزان باور شخص درباره ی این که می تواند بر زندگی خود اثر داشته باشد.
پرسشنامه هوش سازمانی(OI)
هوش سازمانی عبارت است از، استعداد و ظرفیت یک سازمان،در حرکت بخشیدن به توانایی ذهنی سازمان و تمرکز این توانایی در جهت رسیدن به رسالت سازمانی.
سنجش عملکرد سازمانی (Achieve)
عملکرد سازمانی را می توان به عنوان گرایش سازمان به تسلط ، پیاده سازی و توسعه فرایندها یا محصولات جدید برای سازمان تعریف کرد.
سبک تصمیم گیری(GDMS)
از انتخاب رنگ لباس گرفته تا تصمیم گیری برای ازدواج، مغز شما تحلیل‌های متفاوتی را انجام خواهد داد تا به نتیجه نهایی برسد.راهبرد تصمیم‌گیری درواقع همان رویکرد فرد به مسئله تصمیم‌گیری و شیوه‌هایی است که در طی فرآیند تصمیم‌گیری دنبال می‌شود.
خلاقیت و نوآوری
خلاقیت یعنی تلاش برای ایجاد یک تغییر هدفدار در توان اجتماعی یا اقتصادی سازمان و نوآوری به مفهوم اندیشه خلاق تحقق یافته است.
ارزیابی توانمندی های منش (فرم کوتاه)
یکی از نخستین اقداماتی که در جنبش روان شناسی مثبت نگر انجام گرفت ایجاد یک طبقه بندی جدید در مورد توانمندی های منش و فضائل بود.
فرسودگی شغلی ساعتچی و هومن
محیط زندگی انسان شامل عوامل فیزیکی، اجتماعی و روانی می باشد که هرکدام به نوبه ی خود سلامت فرد را تحت تاثیر قرار می دهند. یکی از عواملی که ایجاد کننده ی استرس و تنش در فرد است،محیط کار وی می باشد که به تنهایی میتواند تمامی حیطه های زندگی او را تحت شعاع قرار دهد. بیشترین زمان هر فرد در شبانه روز در محیط کارش سپری می گردد، از این روست که سلامت محیط کرد بر روی سلامت فرد نقش بسزایی دارد.
ارزیابی سرشت و منش
پرسشنامه سرشت و منش برای ارزیابی ابعاد شخصیت که مطابق مدل زیستی-روانی-اجتماعی کلونینگر دارای دو بعد سرشت و منش می باشد. پرسشنامه حاضر 125 گویه دارد.این پرسشنامه مدلی عمومی ارائه کرده است که شخصیت بهنجار و نابهنجار را در بر می گیرد.این پرسشنامه مناسب افراد 15 سال و بزرگتر است.
سنجش تاب آوری بزرگسالان
تاب آوری به چه معناست ؟ آیا درهنگام طوفان، درختان را دیده اید، آنگاه که به خود می پیچند وخم می شوند برف ها به روی شاخه هایشان سنگینی می کند تا بدانجا که شاخه هایشان در مقابل زمین سر تعظیم فرودمی آورند اما به ندرت می شکنند و به محض فروکش کردن طوفان وآب شدن برف ها بتدریج استوارتر از گذشته برمی خیزند؟
ارزیابی شخصیت A و B
آیا می دانید هر کسی تیپ شخصیتی خاص خود را دارد؟ همین تیپ شخصیتی است که اکثر رفتارهای انسان را مشخص میکند و تاثیر مستقیمی در آینده او دارد.
ارزیابی شخصیت تیپ C
مفهوم تیپ‌های شخصیتی می‌تواند به عنوان طبقه بندی روان شناختی افراد بر اساس ویژگی‌های شخصیتی آنها تعریف شود. تئوری شخصیتی تیپ A و تیپ B که اعلام می‌کند افراد تیپ A کسانی هستند که خیلی موفقیت محور، بی‌قرار، اهل تجارت، جاه طلب، بلند همت، رقابتی و آگاه از وضعیت هستند در حالی که افراد تیپ B صبور، آسان گیر و آسوده هستند بر اساس همین تئوری بنا شده است. روان شناسان امروزی دو تیپ شخصیتی دیگر مثلاً تیپ‌های شخصیتی C و D به تیپ‌هایی که قبلاً وجود داشتند نیز اضافه کرده‌اند.
ارزیابی افسردگی ، استرس و اضطراب
همه ما تجربه های استرس و نگرانی و تنش را داشته ایم ، مقداری تنش و استرس ته جایی که عملکرد اجتماعی و فردی ما را مختل نکرده باشد برای مت مشکلی ندارد . زمانی دچار مساله می شویم که به نوعی احساس کنیم عملکرد فردی و اجتماعی ما مختل شده است . این پرسشنامه کمک می کند خیلی ساده و سریع از وضعیت روانشناختی خود آگاه گردیم.
بهزیستی معنوی
بهزیستی معنوی نقش مهمی در بهبود سلامت روانی و سازگاری اجتماعی افراد به عهده دارد. مفهوم بهزیستی معنوی از دو مولفه معنوی و بهزیستی تشکیل شده است. طبق نظر الیسون بهزیستی معنوی که یک عنصر مذهبی است نشانه ارتباط با یک قدرت برتر یعنی خدا است. بهزیستی معنوی عنصر روانی اجتماعی است و نشانه احساس فرد است از این که کیست، چه کاری و چرا انجام می‌دهد و به کجا تعلق دارد. این دو بعد در عین منفک بودن با هم تعامل و همپوشی دارند.
پرسشنامه سنجش سلامت عمومی
سلامت عمومی حالتی از سلامتی است که شامل بعد روحی و جسمی می باشد .فرد با داشتن این سطح از سلامت به راحتی می تواند با استرس ها و فشارهای روزمره مقابله کند و این سبب موفقیت بیشتر در زندگی تحصیلی و شغلی خواهد شد. بر اساس پژوهش های سازمان جهانی بهداشت افراد دارای سلامت روانی از نظر روحی احساس راحتی میرکنند، خود و همچنین دیگران را دوست دارند و بسیار قوی و تاثیر گذار در نقش های خود ظاهر می شوند.
سنجش رفتار مدنی سازمانی (OCB)
در دنیای پر رقابت کنونی ،سازمان ها پیوسته در جستجوی شیوه های جدیدی برای حداکثر کردن عملکرد و تلاش کارکنانشان هستند . اکنون قویاً این اعتقاد وجود دارد که عملکرد و کارایی سازمان تا حدود زیادی به تلاش کارکنان که فراتر از الزامات تعریف شده، نقش و وظایف رسمی می باشد بستگی دارد. بر این اساس سازمانها به منظور رقابت در صحنه جهانی ، ارضای نیازها و انتظارات مشتریان و سازگاری با ماهیت در حال تغییر شغل، تمایل دارند و در تلاشند تا کارکنانی انتخاب کنند که فراتر از وظیفه و نقش تعیین شده در شرح شغل شان عمل کنند.
پرسشنامه فرسودگی شغلی
محیط زندگی انسان شامل عوامل فیزیکی، اجتماعی و روانی می باشد که هرکدام به نوبه ی خود سلامت فرد را تحت تاثیر قرار می دهند. یکی از عواملی که ایجاد کننده ی استرس و تنش در فرد است،محیط کار وی می باشد که به تنهایی میتواند تمامی حیطه های زندگی او را تحت شعاع قرار دهد. بیشترین زمان هر فرد در شبانه روز در محیط کارش سپری می گردد، از این روست که سلامت محیط کرد بر روی سلامت فرد نقش بسزایی دارد.
هر وقت در محیط شغلی، فعالیت ها در حد توانائی کارکنان باشد و کار در جوی مناسب و طبیعی انجام پذیرد، خستگی بوجود آمده کاملا طبیعی است که عموما با استراحت رفع می گردد. در واقع خستگی عادی فیزیولوژیک و جسمانی قابل جبران است اما گاهی ممکن است که فرد به دلیل کارهای یکنواخت و کسل کننده،محیط کاری نامناسب و جو متشنج بوجود بیاید و با گذشت زمان حالت هایی مانند خستگی افراطی، مشکلات روحی و روانی، اختلال خواب و … در فرد ایجاد شود که در صورت عدم درمان، چنین حالت هایی در فرد وخیم تر شده و به سلامت جسمی و روحی اش ضربه ی مهلکی می زند.
ارزیابی نقش در تیم ها
امروزه بهره وری به یک دغدغه بزرگ به منظور کاهش هزینه ها و رقابت در بازار تبدیل شده است. اگر بخواهیم تعریف دقیقی از بهره وری داشته باشیم، می توان گفت: بهره وری متشکل از کارایی و اثربخشی می باشد. اما باید چگونه این بهره وری را بالا برد؟ اثربخشی و کارایی در سازمان هایی که به صورت تیمی فعالیت می کنند بیشتر است. در یک تیم دیگر “من” وجود ندارد و همه با هم برای رسیدن به هدف و رشد سازمان فعالیت می کنند و این دقیقا همان چیزی است که بسیاری از شرکت ها آرزویش را دارند.
تیم هایی که در سازمان ها تشکیل می شوند از افراد مختلفی تشکیل شده اند که هر فرد نقش و وظیفه خود را نسبت به نقش و وظیفه دیگری مهم تر می داند. به همین دلیل شما برای تشکیل یک تیم باید حتما افرادی را کنار هم جمع کنید که از نظر شخصیتی کاملا با یکدیگر سازگار باشند.
اکثر کارفرمایان بیشتر به دنبال کارمندان چند بعدی هستند تا بتوانند در مشاغل خود از آن ها بهره بیشتری بگیرند. به همین دلیل ترجیح اکثر کارفرمایان این است که فعالیت های سازمانی خود را بصورت تیمی انجام دهند. تحقیقات اولیه که در زمینه های فعالیت تیمی انجام شد متعلق به دکتر بلبین است.
در یک دوره که بیش از ۹ سال طول کشید، بلبین به همراه تیم تحقیقاتی خود در دانشگاه مدیریت هنلی انگلستان رفتار مدیران در تمام دنیا را مورد مطالعه قرار داد. مدیرانی که در تحقیقات شرکت کردند توسط آزمونهای روان شناسی مورد بررسی و در تیم های سازمانی متفاوت قرار گرفتند.
بلبین توانست ارزش بالایی را روی تیم ها که شامل افرادی با توانایی های مختلف می باشند ایجاد نماید. بلبین در یک تیم نقش های هماهنگ کننده، شکل دهنده، مأمور رسیدگی منابع، کارمندان تیم، ارزیاب، آگاه کننده و تمام کننده را مشخص نمود.
کهن الگوها (PMAI)
انسان موجودی داستان‌گو است. به اطراف خود نگاه کنید همه در حال بیان داستان هستند، برخی بر مبنای واقعیت و برخی زاده تخیل. اما داستان کلی زندگی یا همان داستان‌های اساطیری انگار دائماً در حال تکرار است. داستان ما بخشی از داستان زندگی و کهن الگو درون ما است و به ما و دیگران می‌گوید که ما که هستیم، چه می‌خواهیم، چه‌کارهایی را می‌توانیم انجام دهیم و چه‌کارهایی خارج از توان ما است. با پاسخ دادن به سوالات این سنجه علاوه بر دریافت توضیحات مرتبط با مراحل سفر قهرمان (درون)، کهن الگوهای فعال شما و کهن الگوی سایه شما به همراه توضیحات، نمرات هریک از کهن الگوها و نمودار آن ها را دریافت خواهید نمود.
سرسختی روانشناختی (OHQ)
سرسختی که سختی یا سخت کوشی نیز گفته می شود یکی از ویژگی های شخصیتی است که به عنوان عاملی برای ارتقاء سلامت تلقی می شود. کوباسا (1979) سرسختی را ترکیبی از باورها در مورد خویشتن و جهان می داند که فرد را در برابر فشارهای بیرونی و درونی مصون می سازد در واقع این ویژگی توانایی پردازش مناسب محرک های درونی و بیرونی است.
مفهوم سرسختی را نباید صرفاً در نیروهای خاص برای تحمل فراوان فشارهای روانی خلاصه کرد. بلکه وجود این سازه، فرد را در شرایط سخت پیش می برد. و او را یاری می کند که وقایع تهدید آمیز را با موفقیت بیشتری پشت سر بگذارد. سرسختی توانایی درک درست شرایط پیرامون و قابلیت تصمیم گیری مطلوب در مورد خویشتن است. بنابراین، افرادی دارای سرسختی بالایی تلقی می‌شوند که در 3 مولفه پرسشنامه، نمره بالایی داشته باشند .
سنجش سبک رهبری
سبک رهبری به دلیل نقشی که در اثربخشی فردی و سازمانی ایفا می کند، موضوع بسیار مهمی در حوزه رفتار سازمانی محسوب می شود.نتایج تحقیقات نشان می دهد که «رهبری مهم ترین موضوع در حوزه رفتار سازمانی و روابط انسانی است». تعاریف زیادی از مفهوم رهبری صورت گرفته است که تقریباً همگی آنها بر این نکته اذعان دارند که رهبری، فراگرد نفوذ و تاثیرگذاری بر اعضای سازمان است. مفهوم قدرت با مفهوم رهبری ارتباط نزدیکی دارد، زیرا قدرت عبارت است از توانایی اعمال نفوذ بر دیگران، در واقع نفوذ، نتیجه به کارگیری قدرت است.
ارزیابی ۹ وجهی شخصیت
انیاگرام یک سیستم برای تعیین مدل شخصیتی است که در نحوه تفسیر افراد جهان و مدیریت احساساتشان، الگویی را توصیف می‌کند. به عبارت دیگر، انیاگرام یک چارچوب شخصیتی است که می‌تواند به شما در درک سایر افراد و دلیل رفتار آنها از راه‌های خاص کمک کند. تست انیاگرام که به اناگرام و اینیاگرام هم معروف است، 9 نوع شخصیت مختلف را توصیف می‌کند و نقش های هر یک از این تیپ‌ها را در یک نمودار 9 گوشه ای توصیف می‌کند که به نشان دادن چگونگی ارتباط تیپ های مختلف با هم کمک می‌کند. نام انیاگرام از یونانی آمده است: “انیا” کلمه یونانی برای 9 است و “گراما” به معنی چیزی است که ترسیم یا نوشته شده است.
سنجش 5 استعداد برتر
در سال 1998، پدر روانشناسی نقاط قوت، پرفسور دونالد کلیفتون همراه با تام راث و گروهی از دانشمندان گالوپ پرسشنامه استعداد آنلاینی را طراحی و تولید کردند. سپس در سال 2001 مطالبی از این پرسشنامه را در کتاب «اکنون نقاط قوت خود را کشف کنید» منتشر کردند. در سال 2007، براساس پرسشنامه استعدایاب 1، راث و دیگر دانشمندان گالوپ ویرایش جدید این پرسشنامه، همراه با یک برنامه عملی راهنما، و یک وبسایت را تولید و نام آن را «مجموعه استعدادیاب کلیفتون: ویرایش دوم» گذاشتند. این ابزار جامع سنجش، ریشه در بیش از 40 سال فعالیت علمی دارد و تاکنون به میلیونها نفر در کشف و رشد استعدادهای ذاتی شان کمک نموده است.
ارزیابی استعداد کارآفرینی
کارآفرینی فقط در مورد شروع یک کسب و کار و یا اداره یک شرکت نیست، بلکه یک رویکرد فکری یا روش تفکر است. کارآفرینان فقط به شکل متفاوتی درباره کارها فکر می کنند و آنها را انجام می دهند. شما حتی اگر در حال کار برای شخص دیگری هستید، همچنان می توانید کارآفرین باشید. با این حال تعریف رایجی که از این اصطلاح وجود دارد، بیشتر در حوزه اقتصاد کاربرد دارد. در این حوزه، کارآفرین فردی است که توانایی شناسایی و یافتن فرصت ها و اقدام برای ایجاد اختراعات یا فناوری ها را، به منظور تسهیل کاربرد محصولات و خدمات، دارد. فرد کارآفرین قادر است پتانسیل های تجاری یک مساله را بشناسد و سرمایه ها و استعدادها را سازماندهی کند.
تیپ شناسی شخصیت MBTI
با انجام این تست از بخش‌های پنهان و ناشناخته شخصیت خود آگاهی پیدا می‌کنید. با استفاده از این تست می‌توان علت تفاوت عملکرد انسان‌ها را درک کرد. می‌توان از علایق افراد یا اینکه از چه چیزهایی بدشان می‌آید، مطلع شد. این تست ابزاری مفید برای انتخاب آگاهانه ی شغل و رشته تحصیلی شناخته شده است. بنابراین انجام این تست از اهمیت ویژه‌ای در شخصیت شناسی افراد برخوردار است.
استعداد سنجی EM
ارزیابی صفات شخصیت
استعداد سنجی LE
سنجش لنگرگاه های شغلی
ارزیابی ۷ عاملی شخصیت
استعداد سنجی CR
تفکر انتقادی و تحلیلی

بسته ۵۵ آزمون برای سازمان‌ها

برای خروج از لیست، از علامت ضربدر حاشیه سمت چپ استفاده کنید.

تفکر سنجش گرایانه
هدف این پرسشنامه بررسی توانایی شما در تفکر تحلیلی و منطقی می باشد.
آزمون برنامه ریزی صنعتی
هدف از این آزمون اندازه گیری توانایی شما در تهیه برنامه هایی برای انواع مختلف فعالیت هاست.
خلاقیت و نوآوری فردی
فرایند خلاقیت در تعامل فرد با محیط شکل می‌گیرد؛ محیط منجر به تحریک فیزیکی و اجتماعی می‌شود و خلاقیت را در افراد تقویت می‌کند.
استعدادسنجی بزرگسالان
این تست به شما در شناخت انواع استعدادهای انسانی کمک شایانی می کند.
پرسشنامه ارزیابی فرایند استخدام
علیرغم آنکه چیزی به نام فرایند استاندارد وجود ندارد و هرسازمان باید بر اساس استراتژی ها، فرصت ها، منابع و محدودیت های خودفرایندی اقتضایی و اختصاصی برای خود طراحی و اجرا کنند، اما الگوبرداری ازسازمانهای برتر و پیشرو و تحلیل بهترین تجارب جهانی در این فرایند حاکی از آنست که یک فرایند مطلوب و ایده آل استخدام دارای ابعاد و ارکان اصلی و پایداری است که می توانئ آنهارا تعمیم داد و تحت شرایط مختلف و متفاوت به کار برد.
آزمون اعتیاد به کار
معتاد به کار شخصی است که نیاز فراوانی به کار دارد که اختلال‌ها و تعارض‌های زیادی را در سلامت جسمانی، شادی، روابط بین فردی و روحیه اجتماعی بودن، به وجود می‌آورد.
پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا
هدف از این پرسشنامه سنجش رضایت شغلی پرسنل می باشد.
پیمایش ارزش های شغلی
پیمایش ارزشهای شغلی نخستین بار به وسیله ولاک، گودال، ویجتینگ و اسمیت (1971) ایجاد شد،و جمعا دارای شش خرده مقیاس است که هر‌کدام حیطه ارزش شغلی جدا‌گانه‌ای را می‌سنجند.
پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز
مدیریت تعارض یعنی مدیریتی که بتواند در شرایطی که تعارض وجود دارد، به بهترین شکل سازمان را اداره کنند و بین اجزای آن تعادل ایجاد کند.
پرسشنامه کار تیمی رونا ترنر (1999)
کار تیمی تجلی جمع گرایی فرهنگی در عرصه سازمان می باشد.
پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی
توانمندسازی نیروی انسانی: فرآیند توسعه در نیروی انسانی است، فرآیندی است که باعث افزایش توان کارکنان برای حل مشکلات کاری و بهبود قدرت تاب آوری در برابر فشارهای کاری و توانایی در تصمیم گیری به واسطه اعطای امتیاز کاری می باشد.
پرسشنامه مدیریت استعداد
مدیریت استعداد عبارت است از یک سری فعالیت های یکپارچه به منظور تضمین جذب، نگهداری، انگیزش و توسعه کارکنان مستعد مورد نیاز، در حال حاضر و در آینده توسط سازمان است.
پرسشنامه استرس شغلی
«استرس شغلی، پاسخ‌های فیزیکی و احساسی مضری هستند که وقتی الزامات کار مطابق توانایی‌ها، منابع یا نیازهای کارگر نیست، به وقوع می‌پیوندند. این امر ممکن است به بیماری و جراحت هم منجر شود.»
پرسشنامه احتمال ریسک در عملیات
پرسشنامه شناسایی احتمال ریسک در عملیات با هدف ارزیابی ریسک عملیات تنظیم شده است.
پرسشنامه تئوری x – y (سبک مدیریت دلخواه کارکنان)
پرسشنامه تئوری X-Y به این مورد اشاره دارد که شیوه مدیریت دلخواه و مرجح از نظر کارکنان از نوع ” X ” است یا ” Y ” ( به بیان دیگر کارکنان ترجیح می دهند مدیر سازمان آنها چه نوع شیوه ی مدیریتی داشته باشد )
پرسشنامه تئوری x, y (شیوه مدیریت در سازمان)
نظریه X و Y بر این موضوع تأکید داشت که مدیران باید توجه بیشتری به نیازهای اجتماعی و خودشکوفایی افراد در محیط کار داشته باشند.
ارزیابی سبک تفکر
به عقیده استرنبرگ سبک‌های تفکر، شیوه‌های ترجیحی افراد در به کارگیری توانایی‌هایشان می‌باشد.

پرسشنامه اضطراب بک (BAI)

اضطراب (Anxiety) یا تشویش یا دلشوره عبارت است از یک احساس منتشر، ناخوشایند و مبهم هراس و نگرانی با منشأ ناشناخته، که به فرد دست می‌دهد و شامل عدم اطمینان، درماندگی و برانگیختگی فیزیولوژی است.
پرسشنامه افسردگی بک (BDI)
افسردگی متداول ترین نوع اختلال نوروتیک یا روانی است . حالتی از خلق پایین و بی میلی به فعالیت یا بی تفاوتی ، که بر افکار، رفتار، احساسات و شادکامی شخص تاثیر می گذارد.
ارزیابی استراتژیک پورتر
استراتژی های عمومی پورتر Porter’s generic strategies تشریح می‌کنند چگونه شرکت در بازار هدف به مزیت رقابتی دست پیدا می‌کند.
پرسشنامه 5 عاملی ذهن آگاهی (FFMQ)
پرسشنامه ۵ عاملی ذهن آگاهی FFMQ به ما یاری می‌دهد تا درک کنیم که گرچه هیجانات منفی در گستره زندگی رخ می‌دهد اما آن‌ها جزئی ثابت از روند شخصیت و زندگی نیستند.
مهارت های کوانتومی مدیران
هدف از این پرسشنامه ارزیابی میزان شناخت و به کارگیری مهارت های کوانتومی مدیران در پست های سازمانی است.
پرسشنامه اخلاق حرفه ای
اخلاق حرفه‌ای دربرگیرندهٔ اصول، وظایف و استانداردهای رفتار فردی و سازمانی مورد انتظار از افراد حرفه‌ای در مشاغل گوناگون است.
ارزیابی منبع کنترل
منظور از منبع کنترل یعنی میزان باور شخص درباره ی این که می تواند بر زندگی خود اثر داشته باشد.
پرسشنامه هوش سازمانی(OI)
هوش سازمانی عبارت است از، استعداد و ظرفیت یک سازمان،در حرکت بخشیدن به توانایی ذهنی سازمان و تمرکز این توانایی در جهت رسیدن به رسالت سازمانی.
پرسشنامه امنیت شغلی(Job security)
امنیت شغلی یا Job Security به این معنی است که شما مطمئن هستید که برای آینده‌ای قابل پیش‌بینی کار دارید. در حقیقت، شما مطمئن هستید که کارفرما با همه تغییراتی که از نظر اقتصادی-اجتماعی خواهد افتاد، شما را در آن مجموعه نگاه می‌دارد و احتمال بیکار شدن‌تان پایین است.
سنجش عملکرد سازمانی (Achieve)
عملکرد سازمانی را می توان به عنوان گرایش سازمان به تسلط ، پیاده سازی و توسعه فرایندها یا محصولات جدید برای سازمان تعریف کرد.
سبک تصمیم گیری(GDMS)
از انتخاب رنگ لباس گرفته تا تصمیم گیری برای ازدواج، مغز شما تحلیل‌های متفاوتی را انجام خواهد داد تا به نتیجه نهایی برسد.راهبرد تصمیم‌گیری درواقع همان رویکرد فرد به مسئله تصمیم‌گیری و شیوه‌هایی است که در طی فرآیند تصمیم‌گیری دنبال می‌شود.
سنجش استدلال منطقی
تفکر انتقادی را می توان به عنوان یک فرآیند قضاوت خودتنظیم و هدف دار نام برد که سبب حل مشکلات و تصمیم گیری مناسب در فرد می شود.
پرسشنامه ارزش های شغلی
ارزش های یک سازمان عبارت است از آنچه که سازمان بر آن بنا شده،آنچه حائز اهمیت است یا آنچه که سازمان جهت اجرای رسالت و فعالیت هایش در راستای چشم اندازش بر آن تکیه می کنند.
سنجش وضعیت روانی بزرگسالان
فشار روانی،تنیدگی یا استرس ( stress) در روان‌شناسی به معنی فشار و نیرو است. تنش و هر محرکی که در انسان ایجاد تنش کند، استرس زا یا عامل تنیدگی نامیده می‌شود.
ارزیابی فرهنگ سازمانی
فرهنگ سازمانی به عقاید زیر بنایی،ارزش ها و مفروضات هر یک از اعضای سازمان و اعمال و رفتارهایی که از خود نشان می دهند و روی آن تاکید می ورزند،اطلاق می شود.
ارزیابی تعهد سازمانی
تعهد سازمانی نوعی احساس وابستگی و تعلق خاطر نسبت به سازمان است که می تواند درگیری در وظایف شغلی را ایجاد کند و احساس پیوستگی با سازمان را افزایش دهد.

سنجش رضایت شغلی(JS)

«رضایت شغلی، احساس مثبتی است که پس از ارزیابی ویژگی‌های مختلف شغل خود، تجربه می‌کنیم.».
رضایت شغلی عبارت است از حدی از احساسات و نگرشهای مثبت که افراد نسبت به شغل خود دارند. وقتی یک شخص می گوید دارای رضایت شغلی بالایی است، این بدان مفهوم است که او واقعا شغلش را دوست دارد، احساسات خوبی درباره کارش دارد و برای شغلش ارزش زیادی قائل است. نتایج تحقیقات نشان می دهد که کارکنان با رضایت شغلی بالاتر، از نظر فیزیک بدنی و توان ذهنی در وضعیت خوبی قرار دارند.

قدرت انگیزشی شغلی (MPS)

تحقیقات نشان می دهند مشاغل از جهت انگیزشی با یکدیگر متفاوت اند . به عبارت دیگر اجزا شغل و نحوه سازماندهی خود شغل و ماهیت آن می تواند باعث کاهش یا افزایش تلاش برای انجام آن گردد.
خلاقیت و نوآوری
خلاقیت یعنی تلاش برای ایجاد یک تغییر هدفدار در توان اجتماعی یا اقتصادی سازمان و نوآوری به مفهوم اندیشه خلاق تحقق یافته است.
استاندارد 34000 منابع انسانی
ابزار‌ها و مدل‌های گوناگونی برای عارضه‌یابی سازمان در علم مدیریت ارائه شده است. برای این‌که بتوان در صحنه رقابت با بقیه سازمان‌ها موفق شد باید در صحنه جذب، توسعه، انگیزش و نگهداری منابع انسانی تلاش کرد. بدین منظور سازمان‌ها از تکنیک‌های متفاوتی استفاده می‌کنند تا در راستای استراتژی‌های سازمان، منابع‌انسانی خود را هدایت کند.
سنجش جو سازمانی نو آورانه
پرسشنامه جو سازمانی نوآورانه توسط سیگل و کایمر در سال ۱۹۷۸ ساخته شده است که از ۲۴ گویه تشکیل شده است که به صورت توصیفی تدوین شده است این پرسشنامه با تاکید بر مبانی نظری موجود در زمینه جو سازمانی ، مخاطبان این پرسشنامه می توانند کلیه پرسنل و کارکنان سازمان ، یعنی از مدیران سطوح عالی گرفته تا کارکنان و مجریان سطح پایین تر را در بر گیرد .
فرسودگی شغلی ساعتچی و هومن
محیط زندگی انسان شامل عوامل فیزیکی، اجتماعی و روانی می باشد که هرکدام به نوبه ی خود سلامت فرد را تحت تاثیر قرار می دهند. یکی از عواملی که ایجاد کننده ی استرس و تنش در فرد است،محیط کار وی می باشد که به تنهایی میتواند تمامی حیطه های زندگی او را تحت شعاع قرار دهد. بیشترین زمان هر فرد در شبانه روز در محیط کارش سپری می گردد، از این روست که سلامت محیط کرد بر روی سلامت فرد نقش بسزایی دارد.
سنجش تاب آوری بزرگسالان
تاب آوری به چه معناست ؟ آیا درهنگام طوفان، درختان را دیده اید، آنگاه که به خود می پیچند وخم می شوند برف ها به روی شاخه هایشان سنگینی می کند تا بدانجا که شاخه هایشان در مقابل زمین سر تعظیم فرودمی آورند اما به ندرت می شکنند و به محض فروکش کردن طوفان وآب شدن برف ها بتدریج استوارتر از گذشته برمی خیزند؟
ارزیابی شخصیت A و B
آیا می دانید هر کسی تیپ شخصیتی خاص خود را دارد؟ همین تیپ شخصیتی است که اکثر رفتارهای انسان را مشخص میکند و تاثیر مستقیمی در آینده او دارد.
ارزیابی نگرش های استرس زا
مردم اغلب چنان به استرس عادت کرده اند که از وجود آن در خود بی خبرند. بسیاری از ما به رغم این که عصبی و هیجان زده نمی شویم ، از تأثیرات وعوارض ضعیف کننده و مخّرب استرس در امان نیستیم . حتی در صورتی که احساس یأس و اضطراب نکنیم، استرس می تواند شیوه و طرز رفتار ما را با دیگران تغییر داده ، یا به بدن ما آسیب جدی وارد سازد. عوامل بسیاری سبب بروز استرس می شوند. مثلاً بیماری ، دیر رسیدن به محل کار ، ترافیک و … اما مهمترین عامل طرز برخورد ، نوع نگاه و نگرش ما به حوادث و اتفاقاتی است که پیرامون ما می افتد.
ارزیابی افسردگی ، استرس و اضطراب
همه ما تجربه های استرس و نگرانی و تنش را داشته ایم ، مقداری تنش و استرس ته جایی که عملکرد اجتماعی و فردی ما را مختل نکرده باشد برای مت مشکلی ندارد . زمانی دچار مساله می شویم که به نوعی احساس کنیم عملکرد فردی و اجتماعی ما مختل شده است . این پرسشنامه کمک می کند خیلی ساده و سریع از وضعیت روانشناختی خود آگاه گردیم .
بهزیستی معنوی
بهزیستی معنوی نقش مهمی در بهبود سلامت روانی و سازگاری اجتماعی افراد به عهده دارد. مفهوم بهزیستی معنوی از دو مولفه معنوی و بهزیستی تشکیل شده است. طبق نظر الیسون بهزیستی معنوی که یک عنصر مذهبی است نشانه ارتباط با یک قدرت برتر یعنی خدا است. بهزیستی معنوی عنصر روانی اجتماعی است و نشانه احساس فرد است از این که کیست، چه کاری و چرا انجام می‌دهد و به کجا تعلق دارد. این دو بعد در عین منفک بودن با هم تعامل و همپوشی دارند.
پرسشنامه سنجش سلامت عمومی
سلامت عمومی حالتی از سلامتی است که شامل بعد روحی و جسمی می باشد .فرد با داشتن این سطح از سلامت به راحتی می تواند با استرس ها و فشارهای روزمره مقابله کند و این سبب موفقیت بیشتر در زندگی تحصیلی و شغلی خواهد شد. بر اساس پژوهش های سازمان جهانی بهداشت افراد دارای سلامت روانی از نظر روحی احساس راحتی میرکنند، خود و همچنین دیگران را دوست دارند و بسیار قوی و تاثیر گذار در نقش های خود ظاهر می شوند.
سنجش رفتار مدنی سازمانی (OCB)
در دنیای پر رقابت کنونی ،سازمان ها پیوسته در جستجوی شیوه های جدیدی برای حداکثر کردن عملکرد و تلاش کارکنانشان هستند . اکنون قویاً این اعتقاد وجود دارد که عملکرد و کارایی سازمان تا حدود زیادی به تلاش کارکنان که فراتر از الزامات تعریف شده، نقش و وظایف رسمی می باشد بستگی دارد. بر این اساس سازمانها به منظور رقابت در صحنه جهانی ، ارضای نیازها و انتظارات مشتریان و سازگاری با ماهیت در حال تغییر شغل، تمایل دارند و در تلاشند تا کارکنانی انتخاب کنند که فراتر از وظیفه و نقش تعیین شده در شرح شغل شان عمل کنند.
پرسشنامه فرسودگی شغلی
محیط زندگی انسان شامل عوامل فیزیکی، اجتماعی و روانی می باشد که هرکدام به نوبه ی خود سلامت فرد را تحت تاثیر قرار می دهند. یکی از عواملی که ایجاد کننده ی استرس و تنش در فرد است،محیط کار وی می باشد که به تنهایی میتواند تمامی حیطه های زندگی او را تحت شعاع قرار دهد. بیشترین زمان هر فرد در شبانه روز در محیط کارش سپری می گردد، از این روست که سلامت محیط کرد بر روی سلامت فرد نقش بسزایی دارد.
هر وقت در محیط شغلی، فعالیت ها در حد توانائی کارکنان باشد و کار در جوی مناسب و طبیعی انجام پذیرد، خستگی بوجود آمده کاملا طبیعی است که عموما با استراحت رفع می گردد. در واقع خستگی عادی فیزیولوژیک و جسمانی قابل جبران است اما گاهی ممکن است که فرد به دلیل کارهای یکنواخت و کسل کننده،محیط کاری نامناسب و جو متشنج بوجود بیاید و با گذشت زمان حالت هایی مانند خستگی افراطی، مشکلات روحی و روانی، اختلال خواب و … در فرد ایجاد شود که در صورت عدم درمان، چنین حالت هایی در فرد وخیم تر شده و به سلامت جسمی و روحی اش ضربه ی مهلکی می زند.
استعداد سنجی LE
سنجش لنگرگاه های شغلی
پرسشنامه تفکر تحلیلی (ترکیبی)

بسته ۴۳ آزمون برای کارجویان

برای خروج از لیست، از علامت ضربدر حاشیه سمت چپ استفاده کنید.

استعدادسنجی بزرگسالان
این تست به شما در شناخت انواع استعدادهای انسانی کمک شایانی می کند.
آزمون تعیین سطح یوس
این آزمون شامل دروس هوش، هندسه و ریاضی است که دانش آموزان با تمرین و تکرار می توانند به تمامی مطالب این ازمون مسلط شوند.
ارزیابی سبک تفکر
به عقیده استرنبرگ سبک‌های تفکر، شیوه‌های ترجیحی افراد در به کارگیری توانایی‌هایشان می‌باشد.
پرسشنامه اضطراب بک (BAI)
اضطراب (Anxiety) یا تشویش یا دلشوره عبارت است از یک احساس منتشر، ناخوشایند و مبهم هراس و نگرانی با منشأ ناشناخته، که به فرد دست می‌دهد و شامل عدم اطمینان، درماندگی و برانگیختگی فیزیولوژی است.
پرسشنامه افسردگی بک (BDI)
افسردگی متداول ترین نوع اختلال نوروتیک یا روانی است . حالتی از خلق پایین و بی میلی به فعالیت یا بی تفاوتی ، که بر افکار، رفتار، احساسات و شادکامی شخص تاثیر می گذارد.
ارزیابی منبع کنترل
منظور از منبع کنترل یعنی میزان باور شخص درباره ی این که می تواند بر زندگی خود اثر داشته باشد.
سنجش استدلال منطقی
تفکر انتقادی را می توان به عنوان یک فرآیند قضاوت خودتنظیم و هدف دار نام برد که سبب حل مشکلات و تصمیم گیری مناسب در فرد می شود.
پرسشنامه ارزش های شغلی
ارزش های یک سازمان عبارت است از آنچه که سازمان بر آن بنا شده،آنچه حائز اهمیت است یا آنچه که سازمان جهت اجرای رسالت و فعالیت هایش در راستای چشم اندازش بر آن تکیه می کنند.
پرسشنامه تله های زندگی (فرم بلند)
طرح‌واره‌ها، باورهای ناهشیار و ناسازگار درباره‌ی خودمان، دیگران و دنیا هستند که آنقدر برایمان واقعی و بدیهی اند که آن‌ها را واقعیت محض می‌پنداریم و افسار افکار و هیجانات و رفتارهای ما را در دست می‌گیرند و باعث آشفتگی و نارضایتی در روابط عاطفی و بین فردی و شغلی می‌شوند.
پرسشنامه تله های زندگی (فرم کوتاه)
تله های ذهنی هستند که به هیجان ها و رفتارهای ما شکل می دهند و گاهی آنها را به وجود می آورند و در طول دوران رشد از کودکی در اثر آموخته‌ها و همکاری ساختار ژنتیکی فرد ایجاد می شوند.
سنجش وضعیت روانی بزرگسالان
فشار روانی،تنیدگی یا استرس ( stress) در روان‌شناسی به معنی فشار و نیرو است. تنش و هر محرکی که در انسان ایجاد تنش کند، استرس زا یا عامل تنیدگی نامیده می‌شود.
هوش و خرد فروشندگی
فروشندگی حرفه ای است پیچیده و قابل تامل. موفقیت در این حرفه در گروی برخورداری از مهارت فنی و تخصصی و مهارت برقراری ارتباط و تعامل با دیگران می باشد.
خلاقیت و نوآوری
خلاقیت یعنی تلاش برای ایجاد یک تغییر هدفدار در توان اجتماعی یا اقتصادی سازمان و نوآوری به مفهوم اندیشه خلاق تحقق یافته است.
ارزیابی توانمندی های منش (فرم کوتاه)
یکی از نخستین اقداماتی که در جنبش روان شناسی مثبت نگر انجام گرفت ایجاد یک طبقه بندی جدید در مورد توانمندی های منش و فضائل بود.
ارزیابی سرشت و منش
پرسشنامه سرشت و منش برای ارزیابی ابعاد شخصیت که مطابق مدل زیستی-روانی-اجتماعی کلونینگر دارای دو بعد سرشت و منش می باشد. پرسشنامه حاضر 125 گویه دارد.این پرسشنامه مدلی عمومی ارائه کرده است که شخصیت بهنجار و نابهنجار را در بر می گیرد.این پرسشنامه مناسب افراد 15 سال و بزرگتر است.
سنجش تاب آوری بزرگسالان
تاب آوری به چه معناست ؟ آیا درهنگام طوفان، درختان را دیده اید، آنگاه که به خود می پیچند وخم می شوند برف ها به روی شاخه هایشان سنگینی می کند تا بدانجا که شاخه هایشان در مقابل زمین سر تعظیم فرودمی آورند اما به ندرت می شکنند و به محض فروکش کردن طوفان وآب شدن برف ها بتدریج استوارتر از گذشته برمی خیزند؟
ارزیابی شخصیت A و B
آیا می دانید هر کسی تیپ شخصیتی خاص خود را دارد؟ همین تیپ شخصیتی است که اکثر رفتارهای انسان را مشخص میکند و تاثیر مستقیمی در آینده او دارد.
ارزیابی شخصیت تیپ C
مفهوم تیپ‌های شخصیتی می‌تواند به عنوان طبقه بندی روان شناختی افراد بر اساس ویژگی‌های شخصیتی آنها تعریف شود. تئوری شخصیتی تیپ A و تیپ B که اعلام می‌کند افراد تیپ A کسانی هستند که خیلی موفقیت محور، بی‌قرار، اهل تجارت، جاه طلب، بلند همت، رقابتی و آگاه از وضعیت هستند در حالی که افراد تیپ B صبور، آسان گیر و آسوده هستند بر اساس همین تئوری بنا شده است. روان شناسان امروزی دو تیپ شخصیتی دیگر مثلاً تیپ‌های شخصیتی C و D به تیپ‌هایی که قبلاً وجود داشتند نیز اضافه کرده‌اند.
پرسشنامه سنجش سلامت عمومی
سلامت عمومی حالتی از سلامتی است که شامل بعد روحی و جسمی می باشد .فرد با داشتن این سطح از سلامت به راحتی می تواند با استرس ها و فشارهای روزمره مقابله کند و این سبب موفقیت بیشتر در زندگی تحصیلی و شغلی خواهد شد. بر اساس پژوهش های سازمان جهانی بهداشت افراد دارای سلامت روانی از نظر روحی احساس راحتی میرکنند، خود و همچنین دیگران را دوست دارند و بسیار قوی و تاثیر گذار در نقش های خود ظاهر می شوند.
کهن الگوها (PMAI)
انسان موجودی داستان‌گو است. به اطراف خود نگاه کنید همه در حال بیان داستان هستند، برخی بر مبنای واقعیت و برخی زاده تخیل. اما داستان کلی زندگی یا همان داستان‌های اساطیری انگار دائماً در حال تکرار است. داستان ما بخشی از داستان زندگی و کهن الگو درون ما است و به ما و دیگران می‌گوید که ما که هستیم، چه می‌خواهیم، چه‌کارهایی را می‌توانیم انجام دهیم و چه‌کارهایی خارج از توان ما است.
با پاسخ دادن به سوالات این سنجه علاوه بر دریافت توضیحات مرتبط با مراحل سفر قهرمان (درون)، کهن الگوهای فعال شما و کهن الگوی سایه شما به همراه توضیحات، نمرات هریک از کهن الگوها و نمودار آن ها را دریافت خواهید نمود.
سرسختی روانشناختی (OHQ)
سرسختی که سختی یا سخت کوشی نیز گفته می شود یکی از ویژگی های شخصیتی است که به عنوان عاملی برای ارتقاء سلامت تلقی می شود. کوباسا (1979) سرسختی را ترکیبی از باورها در مورد خویشتن و جهان می داند که فرد را در برابر فشارهای بیرونی و درونی مصون می سازد در واقع این ویژگی توانایی پردازش مناسب محرک های درونی و بیرونی است.
مفهوم سرسختی را نباید صرفاً در نیروهای خاص برای تحمل فراوان فشارهای روانی خلاصه کرد. بلکه وجود این سازه، فرد را در شرایط سخت پیش می برد. و او را یاری می کند که وقایع تهدید آمیز را با موفقیت بیشتری پشت سر بگذارد. سرسختی توانایی درک درست شرایط پیرامون و قابلیت تصمیم گیری مطلوب در مورد خویشتن است. بنابراین، افرادی دارای سرسختی بالایی تلقی می‌شوند که در 3 مولفه پرسشنامه، نمره بالایی داشته باشند .
ارزیابی ۹ وجهی شخصیت
انیاگرام یک سیستم برای تعیین مدل شخصیتی است که در نحوه تفسیر افراد جهان و مدیریت احساساتشان، الگویی را توصیف می‌کند. به عبارت دیگر، انیاگرام یک چارچوب شخصیتی است که می‌تواند به شما در درک سایر افراد و دلیل رفتار آنها از راه‌های خاص کمک کند. تست انیاگرام که به اناگرام و اینیاگرام هم معروف است، 9 نوع شخصیت مختلف را توصیف می‌کند و نقش های هر یک از این تیپ‌ها را در یک نمودار 9 گوشه ای توصیف می‌کند که به نشان دادن چگونگی ارتباط تیپ های مختلف با هم کمک می‌کند. نام انیاگرام از یونانی آمده است: “انیا” کلمه یونانی برای ۹ است و “گراما” به معنی چیزی است که ترسیم یا نوشته شده است.
سنجش ۵ استعداد برتر
در سال 1998، پدر روانشناسی نقاط قوت، پرفسور دونالد کلیفتون همراه با تام راث و گروهی از دانشمندان گالوپ پرسشنامه استعداد آنلاینی را طراحی و تولید کردند. سپس در سال 2001 مطالبی از این پرسشنامه را در کتاب «اکنون نقاط قوت خود را کشف کنید» منتشر کردند. در سال 2007، براساس پرسشنامه استعدایاب 1، راث و دیگر دانشمندان گالوپ ویرایش جدید این پرسشنامه، همراه با یک برنامه عملی راهنما، و یک وبسایت را تولید و نام آن را «مجموعه استعدادیاب کلیفتون: ویرایش دوم» گذاشتند. این ابزار جامع سنجش، ریشه در بیش از ۴۰ سال فعالیت علمی دارد و تاکنون به میلیونها نفر در کشف و رشد استعدادهای ذاتی شان کمک نموده است.
ارزیابی استعداد کارآفرینی
کارآفرینی فقط در مورد شروع یک کسب و کار و یا اداره یک شرکت نیست، بلکه یک رویکرد فکری یا روش تفکر است. کارآفرینان فقط به شکل متفاوتی درباره کارها فکر می کنند و آنها را انجام می دهند. شما حتی اگر در حال کار برای شخص دیگری هستید، همچنان می توانید کارآفرین باشید. با این حال تعریف رایجی که از این اصطلاح وجود دارد، بیشتر در حوزه اقتصاد کاربرد دارد. در این حوزه، کارآفرین فردی است که توانایی شناسایی و یافتن فرصت ها و اقدام برای ایجاد اختراعات یا فناوری ها را، به منظور تسهیل کاربرد محصولات و خدمات، دارد. فرد کارآفرین قادر است پتانسیل های تجاری یک مساله را بشناسد و سرمایه ها و استعدادها را سازماندهی کند.
هوش های چندگانه
انسان دارای استعداد ها و توانایی های گوناگونی است اخیر دسته بندی جدیدی از انواع هوش های انسانی به عمل آمده است که در حوزه آموزش و پرورش و انتخاب مسیرهای شغلی کمک موثری به افراد می نماید .
کاربردهای مفهوم هوش چندگانه شامل مشاوره شغلی، مشاوره تحصیلی، برنامه ریزی آموزشی و استعدادیابی می گردد.
با پاسخ دادن به این پرسشنامه علاوه بر نمرات خود در انواع هشتگانه هوش، برتری شما در انواع هوش محاسبه و توصیه های لازم برای کاربردهای مشاوره آموزشی و شغلی ارایه می گردد.
ارزیابی علایق شغلی
یکی از برزگترین مشکلات ما در زندگی این است که در مسیری پا می گذاریم که می تواند ما را از اهداف و علائق مان دور کند. کار کردن در جایی که دوستش نداریم و یا با ما تطابق ندارد دغدغه امروزی ما و فرزندانمان می باشد که می تواند پیامدهای ناگواری داشته باشد. بارها و بارها شنیده ایم که افراد به رشته و فعالیت هایی روی آورده اند که از آن ابراز پشیمانی می کنند. مسئله نگران کننده این است که این پشیمانی گاهی بازگشت ناپذیر شده و باعث می شود برای رفع آن هزینه های زیادی را پرداخت نماییم. گاهی این تصمیم ها به دلیل انتخاب غلط خانواده ها و یا انتخاب ناصحیح سیستم آموزشی ماست. برای کسانی که در مرحله انتخاب رشته و یا انتخاب شغل مناسب شان هستند لازم است تا قبل از هرچیزی به صورت اصولی و بر اساس استانداردهای لازم این کار را انجام دهند. همچنین کسانی هم که حرفه و تحصیل خود را انتخاب نموده و اینک سردرگم می باشند لازم است تا با بازنگری های لازم تغییری استراتژیک در روند تحصیلی و حرفه ای خود دهند. یکی از بهترین آزمون ها در سراسر جهان برای درک توانایی های خودمان و دسته بندی علائق تحصیلی و شغلی مان با توجه به ویژگی های منحصربه فردی که داریم آزمون رغبت سنج استرانگ است. این آزمون به منظور مشاوره شغلی و مشاوره تحصیلی در سراسر جهان کاربرد دارد. انتخاب رشته و انتخاب شغل بر اساس علائق شغلی و علائق تحصیلی این امکان را می دهد تا بتوانیم آینده روشنی را برای خود بسازیم. مشاوره تحصیلی-شغلی با کمک آزمون رغبت سنج استرانگ به شما این امکان را خواهد داد تا با دقت بیشتر و آشفتگی کمتر دست به انتخاب بزنید.
تیپ شناسی شخصیت
با انجام این تست از بخش‌های پنهان و ناشناخته شخصیت خود آگاهی پیدا می‌کنید. با استفاده از این تست می‌توان علت تفاوت عملکرد انسان‌ها را درک کرد. می‌توان از علایق افراد یا اینکه از چه چیزهایی بدشان می‌آید، مطلع شد. این تست ابزاری مفید برای انتخاب آگاهانه ی شغل و رشته تحصیلی شناخته شده است. بنابراین انجام این تست از اهمیت ویژه‌ای در شخصیت شناسی افراد برخوردار است.
ارزیابی صفات شخصیت
استعداد سنجی EM
رفتار و شخصیت
استعداد سنجی LE
سنجش لنگرگاه های شغلی
ارزیابی ۷ عاملی شخصیت
استعداد عددی
آزمون محاسبات
استعداد سنجی CR
تفکر انتقادی و تحلیلی
آزمون سنجش هوش و یادگیری
حافظه و اطلاعات عمومی
آزمون استعداد تحلیلی
آزمون ابتکار و استعداد صنعتی
پرسشنامه تفکر تحلیلی (ترکیبی)
آزمون استعداد عمومی

ارزیابی سلامت و بهداشت روانی

برای خروج از لیست، از علامت ضربدر حاشیه سمت چپ استفاده کنید.

سلامت و بهداشت روان شامل «بهزیستی ذهنی، خودکارآمدی ادراک شده، خودمختاری، توانمندی، وابستگی بین نسلی و خود شکوفایی توانایی‌های فکری و عاطفی فرد و همچنین موارد دیگر است». WHO اظهار می‌دارد که بهزیستی فرد در تحقق بخشیدن به توانایی‌های خود، مقابله با فشارهای عادی زندگی، کار مولد و ایفای نقش در اجتماع است. تفاوت‌های فرهنگی، ارزیابی‌های ذهنی و نظریه‌های تخصصی مختلف، همه بر چگونگی تعریف «سلامت روان» تأثیر می‌گذارد.

مرکز خودارزیابی حرفه ای افتخار دارد که مجموعه بزرگی از مطرح ترین و پر استفاده ترین آزمون ها و پرسشنامه ها در حوزه بهداشت و سلامت روان را در پلتفرم خود بارگذاری نماید. به طوریکه انجام و اجرای هر یک از آزمون ها و پرسشنامه ها به صورت بسیار سریع ، آسان و دقیق قابل استفاده و کاربرد می باشد .

امکان بسیار خوب دیگری که در این بخش پیش بینی شده است ، دسترسی به داشبورد مدیریتی و نتایج گروهی آزمون ها و پرسشنامه ها ، پس از اجرای آنها است که نتایج مذکور به صورت نمودار برای آزمودنی قابل نمایش می باشد و امکان گرفتن خروجی از نتیجه آزمون به شکل pdf امکان پذیر می باشد.

آزمون وسواس غیرقابل کنترل

اختلالی شایع، مزمن و طولانی‌­مدت که فرد در آن دچار افکار (وسواس فکری) و رفتار (وسواس عملی) غیرقابل کنترل و مکرر می‌­شود و احساس می‌کند که باید چندین‌بار این افکار و رفتار را تکرار کند.

پرسشنامه سنجش خستگی چند بعدی MFI

خستگی احساس طاقت فرسایی از فرسودگی و کمبود انرژی است که انجام هر گونه فعالیت فیزیکی و شناختی را مختل می کند.این ناتوانی در انجام و حفظ عملکرد بهینه در دنیای پژوهشی به دلیل علل متعددی چون برهم خوردن نظم چرخه خواب و بیداری، ریتم های بیولوژیک بدن و بارکاری نسبت داده شده است.

پرسشنامه اضطراب پس از سانحه(PTSD)

اختلال اضطراب یا استرس پس از سانحه یا PTSD یک اختلال روانی است که در پی تجربه یا مشاهده ی یک اتفاق وحشتناک اتفاق میافتد. فلش بک، کابوس و اضطراب شدید و فکر نا خواسته به رخداد از علائم این اختلال است.

پرسشنامه GAD

علت اصلی خشم، سرخوردگی و تحریک‌پذیری، احساسات آسیب‌زایی مثل تنهایی، غم و اندوه یا ترس است.

پرسشنامه چندبعدی اضطراب کودکان

هدف از این پرسشنامه ارزیابی نشانه های اضطراب در گروههای سنی 8 تا 19 سال می باشد.

پرسشنامه اضطراب امتحان TAI

اضطراب امتحان شامل تجربیات و احساسات ناخوشایند عاطفی و نگرانی یا تشویق در موقعیت هایی است که فرد احساس می کند عملکرد وی مورد ارزشیابی قرار می گیرد.

پرسشنامه تحریف های شناختی

خطاهای شناختی یعنی تفکر به شیوه جزمی و توام با افکار غلط و غیر عقلانی که نتیجه آن اضطراب و افسردگی و مشکل در روابط بین فردی است.

رگه – اضطراب

 پرسشنامه اضطراب بک (BAI)

اضطراب (Anxiety) یا تشویش یا دلشوره عبارت است از یک احساس منتشر، ناخوشایند و مبهم هراس و نگرانی با منشأ ناشناخته، که به فرد دست می‌دهد و شامل عدم اطمینان، درماندگی و برانگیختگی فیزیولوژی است.

پرسشنامه افسردگی بک (BDI)

افسردگی متداول ترین نوع اختلال نوروتیک یا روانی است . حالتی از خلق پایین و بی میلی به فعالیت یا بی تفاوتی ، که بر افکار، رفتار، احساسات و شادکامی شخص تاثیر می گذارد.

پرسشنامه ۵ عاملی ذهن آگاهی (FFMQ)

پرسشنامه ۵ عاملی ذهن آگاهی FFMQ به ما یاری می‌دهد تا درک کنیم که گرچه هیجانات منفی در گستره زندگی رخ می‌دهد اما آن‌ها جزئی ثابت از روند شخصیت و زندگی نیستند.

راهبردهای مقابله ای (WOCQ)

مقابله، مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و فرایندهای رفتاری و شناختی برای ممانعت، مدیریت یا کاهش استرس است.

پرسشنامه تله های زندگی (فرم بلند)

طرح‌واره‌ها، باورهای ناهشیار و ناسازگار درباره‌ی خودمان، دیگران و دنیا هستند که آنقدر برایمان واقعی و بدیهی اند که آن‌ها را واقعیت محض می‌پنداریم و افسار افکار و هیجانات و رفتارهای ما را در دست می‌گیرند و باعث آشفتگی و نارضایتی در روابط عاطفی و بین فردی و شغلی می‌شوند.

پرسشنامه تله های زندگی (فرم کوتاه)

تله های ذهنی هستند که به هیجان ها و رفتارهای ما شکل می دهند و گاهی آنها را به وجود می آورند و در طول دوران رشد از کودکی در اثر آموخته‌ها و همکاری ساختار ژنتیکی فرد ایجاد می شوند.

سنجش وضعیت روانی بزرگسالان

فشار روانی،تنیدگی یا استرس ( stress) در روان‌شناسی به معنی فشار و نیرو است. تنش و هر محرکی که در انسان ایجاد تنش کند، استرس زا یا عامل تنیدگی نامیده می‌شود.

ارزیابی شخصیت A و B

آیا می دانید هر کسی تیپ شخصیتی خاص خود را دارد؟ همین تیپ شخصیتی است که اکثر رفتارهای انسان را مشخص میکند و تاثیر مستقیمی در آینده او دارد.

ارزیابی شخصیت تیپ C

مفهوم تیپ‌های شخصیتی می‌تواند به عنوان طبقه بندی روان شناختی افراد بر اساس ویژگی‌های شخصیتی آنها تعریف شود. تئوری شخصیتی تیپ A و تیپ B که اعلام می‌کند افراد تیپ A کسانی هستند که خیلی موفقیت محور، بی‌قرار، اهل تجارت، جاه طلب، بلند همت، رقابتی و آگاه از وضعیت هستند در حالی که افراد تیپ B صبور، آسان گیر و آسوده هستند بر اساس همین تئوری بنا شده است. روان شناسان امروزی دو تیپ شخصیتی دیگر مثلاً تیپ‌های شخصیتی C و D به تیپ‌هایی که قبلاً وجود داشتند نیز اضافه کرده‌اند.

ارزیابی نگرش های استرس زا

مردم اغلب چنان به استرس عادت کرده اند که از وجود آن در خود بی خبرند. بسیاری از ما به رغم این که عصبی و هیجان زده نمی شویم ، از تأثیرات وعوارض ضعیف کننده و مخّرب استرس در امان نیستیم . حتی در صورتی که احساس یأس و اضطراب نکنیم، استرس می تواند شیوه و طرز رفتار ما را با دیگران تغییر داده ، یا به بدن ما آسیب جدی وارد سازد. عوامل بسیاری سبب بروز استرس می شوند. مثلاً بیماری ، دیر رسیدن به محل کار ، ترافیک و … اما مهمترین عامل طرز برخورد ، نوع نگاه و نگرش ما به حوادث و اتفاقاتی است که پیرامون ما می افتد.

ارزیابی افسردگی ، استرس و اضطراب

همه ما تجربه های استرس و نگرانی و تنش را داشته ایم ، مقداری تنش و استرس ته جایی که عملکرد اجتماعی و فردی ما را مختل نکرده باشد برای مت مشکلی ندارد . زمانی دچار مساله می شویم که به نوعی احساس کنیم عملکرد فردی و اجتماعی ما مختل شده است . این پرسشنامه کمک می کند خیلی ساده و سریع از وضعیت روانشناختی خود آگاه گردیم .

بهزیستی معنوی

بهزیستی معنوی نقش مهمی در بهبود سلامت روانی و سازگاری اجتماعی افراد به عهده دارد. مفهوم بهزیستی معنوی از دو مولفه معنوی و بهزیستی تشکیل شده است. طبق نظر الیسون بهزیستی معنوی که یک عنصر مذهبی است نشانه ارتباط با یک قدرت برتر یعنی خدا است. بهزیستی معنوی عنصر روانی اجتماعی است و نشانه احساس فرد است از این که کیست، چه کاری و چرا انجام می‌دهد و به کجا تعلق دارد. این دو بعد در عین منفک بودن با هم تعامل و همپوشی دارند.

پرسشنامه سنجش سلامت عمومی

سلامت عمومی حالتی از سلامتی است که شامل بعد روحی و جسمی می باشد .فرد با داشتن این سطح از سلامت به راحتی می تواند با استرس ها و فشارهای روزمره مقابله کند و این سبب موفقیت بیشتر در زندگی تحصیلی و شغلی خواهد شد. بر اساس پژوهش های سازمان جهانی بهداشت افراد دارای سلامت روانی از نظر روحی احساس راحتی میرکنند، خود و همچنین دیگران را دوست دارند و بسیار قوی و تاثیر گذار در نقش های خود ظاهر می شوند.

آزمون عشق

عشق از نظر استرنبرگ (STLS) مانند یک مثلث است و بهترین عشق به مثلث متساوی الاضلاع شباهت دارد.(مثلث عشق استرنبرگ) منظور این است که عشق سه عنصر دارد: صمیمیت، دلباختگی، تعهد. عشق زمانی بهترین حالت را دارد که هر یک از این سه عنصر را تقریباً به طور یکسان شامل شود. چگونه فرد دیگری را دوست داریم؟ پاسخ استرنبرگ به این سوال چنین است؛ هشت نوع شیوه دوست داشتن وجود دارد، او این عدد را از ترکیب عناصر عشق بدست آورده است.

رفتار و شخصیت

ارزیابی شخصیت و منش فردی

برای خروج از لیست، از علامت ضربدر حاشیه سمت چپ استفاده کنید.

از زمان ظهور فلسفه و روانشناسی انسان همواره در حال کشف زوایای پیچیده شخصیتی خود بوده است. شاید برای اولین بار حدود 10000 سال پیش، اندیشمندان و فلاسفه تئوری دسته بندی شخصیت شناسی را ارائه کردند و در زمان بقراط حدود 400 سال پیش از میلاد دسته بندی‌ شخصیت شناسی شکل جدیدی به خود گرفت. او با مشاهده و بررسی رفتارهای افراد تفاوت‌ها و شباهت‌هایی را تشخیص و تقسیم بندی‌هایی را ارائه داد. از آن زمان به بعد همواره وجود الگویی که بتواند پاسخگویی تمامی جوانب روانشناسی انسان باشد دغدغه اصلی روانشناسان و جامعه شناسان شد. امروزه جدا از موضوع روانشناسی و روان درمانی جنبه خود ارزیابی از این بُعد که انسان‌ها در چه جایگاهی به رضایت شغلی و احساس خوشبختی دست پیدا می‌کنند، اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. زیرا هر انسانی با هر خصوصیات شخصیتی در صورت قرار گرفتن در جایگاهی متناسب با ویژگی‌ها و استعداد‌هایش می‌تواند در جوامع پیشرفته و بزرگ امروزی نقش موثری داشته باشد.

اهمیت شخصیت شناسی در کار و زندگی

شخصیت شناسی اهمیت زیادی دارد. امروزه با استفاده از تست های استاندارد روانشناسی برای ارزیابی توانایی‌های ذهنی و شخصیتی متنوع تا حدودی امکان پذیر شده است. برآیند استفاده از این امکانات باعث می‌شود تا ورود یک فرد به جامعه، سازمان و یا یک خانواده جدید راحت تر صورت گیرد و اعضای جدید جایگاه خود را راحتر و زودتر پیدا کنند و در همین راستا احساس رضایت شغلی و فردی افزایش پیدا کند. این مهم تنها زمانی اتفاق می‌افتد که هر شخص نسبت به توانایی‌ها و نقاط ضعف خود کاملاً واقف باشد و از سویی دیگر اگر محیط نیز که می‌تواند یک سازمان یا یک جامعه و یا یک خانواده باشد فرد را بهتر درک کرده و بتوانند سریعتر مرحله گذار را طی کنند.

چطور می توان شخصیت افراد را تشخیص داد؟

زوایای شخصیتی انسان آنچنان پیچیده است که با یک تست یا مصاحبه نمی‌توان به طور کلی اذعان کرد که تمام ابعاد شخصیتی فرد مشخص شده است. اما با نتیجه چند تست شاید کمی این پیچیدگی‌ها مشخص تر شود. برای مثال افرادی را در نظر بگیرید که از نظر شخصیتی در یک آزمون تیپ شخصیتی شان شبیه به هم شده است. اما اگر همین افراد در آزمون دیگری شرکت کنند احتمالاً در گروه‌های دیگری تقسیم می‌شود و اختلافات مشهود تر می‌شود. بدین ترتیب ابعاد شخصیتی هر فرد روشن تر شده و مسیر رشد و پیشرفت بیش از پیش نمایان می شود. برای این منظور ما تست نوتریکا 180 درجه را طراحی کرده ایم که تلفیقی از سه تست معروف روانشناسی است.

کاربرد شخصیت شناسی چیست؟

امروزه بکار گیری نیروی انسانی مناسب با شغل، در سازمان‌ها به مسئله مهمی تبدیل شده است و بر همین اساس دپارتمان منابع انسانی در تمامی کارخانجات، کارگاه‌ها، سازمان‌ها و ادارات شکل گرفته است. تست و تایپ بر آن است تا با ارائه طیف وسیعی از ابزارهای ارزیابی به کلیه افراد و سازمان‌ها این امکان را برای همه فراهم آورد تا بتوانند ارزیابی دقیق تری داشته باشند. سازمان‌ها با استفاده از این ابزارها به حداکثر بهره‌وری ممکن دست می یابند. از سوی دیگر افراد جویای کار نیز می‌تواند با این ابزارها جایگاه شغلی مناسب خود را راساً تشخیص داده و بدنبال آن باشند. این مهم نه تنها برای افراد با سابقه طولانی در یک محیط کاری می‌تواند کمک کننده باشد، بلکه برای افرادی که تازه می‌خواهند وارد محیط کاری شوند نیز فرصتی طلایی است تا با استفاده از این ابزار در جایگاه شغلی مناسب خود جای بگیرند. عصری که نمرات، کارنامه و سابقه شغلی تنها تعیین کننده آینده شغلی یک فرد بوده است به سر آمده و به وفور می‌شنویم که این عوامل نمی‌تواند مبین آینده شغلی رضایت بخش، برای فرد باشد. اصل مهمی که در این بین به فراموشی سپرده شده بود، ابعاد شخصیتی فردی بود. تست و تایپ با در اختیار قرار دادن ابزارهای شخصیت شناسی به افراد کمک خواهد کرد تا آینده روشن تری برای خود رقم بزنند.

پلتفرم مرکز خودارزابی حرفه ای دارای انواع آزمون ها و پرسشنامه استاندارد شده و اعتباریابی و هنجار شده در حوزه ارزیابی شخصیت و صفات انسانی است .

آزمون اعتیاد به کار

 معتاد به کار شخصی است که نیاز فراوانی به کار دارد که اختلال‌ها و تعارض‌های زیادی را در سلامت جسمانی، شادی، روابط بین فردی و روحیه اجتماعی بودن، به وجود می‌آورد.

 پرسشنامه حل مسئله

این پرسشنامه درک افراد از توانایی های حل مسئله ی خودشان را اندازه می گیرد نه مهارت های واقعی حل مسئله آن ها را.

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی

توانمندسازی نیروی انسانی: فرآیند توسعه در نیروی انسانی است، فرآیندی است که باعث افزایش توان کارکنان برای حل مشکلات کاری و بهبود قدرت تاب آوری در برابر فشارهای کاری و توانایی در تصمیم گیری به واسطه اعطای امتیاز کاری می باشد.

 سیاهه سازمان شخصیت کرنبرگ

کرنبرگ (2002) سازمان شخصیت را ساختاری سازمان یافته، پویا و پایا تعریف می کند که عملکردی ورای صفات دارد.

ارزیابی منبع کنترل

منظور از منبع کنترل یعنی میزان باور شخص درباره ی این که می تواند بر زندگی خود اثر داشته باشد.

سنجش تاب آوری کودکان و نوجوانان

تاب آوری ظرفیتی برای مقاومت در برابر استرس و فاجعه است.کودک تاب آور یعنی کسی که در برقراری تعادل زیستی روانی در شرایط دشوار توانمند است.این مقییاس شامل 28 ماده بوده که پاسخ دهندگان میزان توافق شان را با هر کدام از ماده ها در مقیاس لیکرت نشان می دهند.این پرسشنامه برای کودکان و نوجوانان سنین 7 تا 18 سال قابل اجرا می باشد.

ارزیابی توانمندی های منش (فرم کوتاه)

یکی از نخستین اقداماتی که در جنبش روان شناسی مثبت نگر انجام گرفت ایجاد یک طبقه بندی جدید در مورد توانمندی های منش و فضائل بود.

ارزیابی سرشت و منش

پرسشنامه سرشت و منش برای ارزیابی ابعاد شخصیت که مطابق مدل زیستی-روانی-اجتماعی کلونینگر دارای دو بعد سرشت و منش می باشد. پرسشنامه حاضر 125 گویه دارد.این پرسشنامه مدلی عمومی ارائه کرده است که شخصیت بهنجار و نابهنجار را در بر می گیرد.این پرسشنامه مناسب افراد 15 سال و بزرگتر است.

سنجش تاب آوری بزرگسالان

تاب آوری به چه معناست ؟ آیا درهنگام طوفان، درختان را دیده اید، آنگاه که به خود می پیچند وخم می شوند برف ها به روی شاخه هایشان سنگینی می کند تا بدانجا که شاخه هایشان در مقابل زمین سر تعظیم فرودمی آورند اما به ندرت می شکنند و به محض فروکش کردن طوفان وآب شدن برف ها بتدریج استوارتر از گذشته برمی خیزند؟

ارزیابی شخصیت A و B

آیا می دانید هر کسی تیپ شخصیتی خاص خود را دارد؟ همین تیپ شخصیتی است که اکثر رفتارهای انسان را مشخص میکند و تاثیر مستقیمی در آینده او دارد.

ارزیابی شخصیت تیپ C

مفهوم تیپ‌های شخصیتی می‌تواند به عنوان طبقه بندی روان شناختی افراد بر اساس ویژگی‌های شخصیتی آنها تعریف شود. تئوری شخصیتی تیپ A و تیپ B که اعلام می‌کند افراد تیپ A کسانی هستند که خیلی موفقیت محور، بی‌قرار، اهل تجارت، جاه طلب، بلند همت، رقابتی و آگاه از وضعیت هستند در حالی که افراد تیپ B صبور، آسان گیر و آسوده هستند بر اساس همین تئوری بنا شده است. روان شناسان امروزی دو تیپ شخصیتی دیگر مثلاً تیپ‌های شخصیتی C و D به تیپ‌هایی که قبلاً وجود داشتند نیز اضافه کرده‌اند.

ارزیابی 7 عاملی شخصیت

 کهن الگوها (PMAI)

انسان موجودی داستان‌گو است. به اطراف خود نگاه کنید همه در حال بیان داستان هستند، برخی بر مبنای واقعیت و برخی زاده تخیل. اما داستان کلی زندگی یا همان داستان‌های اساطیری انگار دائماً در حال تکرار است. داستان ما بخشی از داستان زندگی و کهن الگو درون ما است و به ما و دیگران می‌گوید که ما که هستیم، چه می‌خواهیم، چه‌کارهایی را می‌توانیم انجام دهیم و چه‌کارهایی خارج از توان ما است.

با پاسخ دادن به سوالات این سنجه علاوه بر دریافت توضیحات مرتبط با مراحل سفر قهرمان (درون)، کهن الگوهای فعال شما و کهن الگوی سایه شما به همراه توضیحات، نمرات هریک از کهن الگوها و نمودار آن ها را دریافت خواهید نمود.

سرسختی روانشناختی (OHQ)

سرسختی که سختی یا سخت کوشی نیز گفته می شود یکی از ویژگی های شخصیتی است که به عنوان عاملی برای ارتقاء سلامت تلقی می شود. کوباسا (1979) سرسختی را ترکیبی از باورها در مورد خویشتن و جهان می داند که فرد را در برابر فشارهای بیرونی و درونی مصون می سازد در واقع این ویژگی توانایی پردازش مناسب محرک های درونی و بیرونی است.

مفهوم سرسختی را نباید صرفاً در نیروهای خاص برای تحمل فراوان فشارهای روانی خلاصه کرد. بلکه وجود این سازه، فرد را در شرایط سخت پیش می برد. و او را یاری می کند که وقایع تهدید آمیز را با موفقیت بیشتری پشت سر بگذارد. سرسختی توانایی درک درست شرایط پیرامون و قابلیت تصمیم گیری مطلوب در مورد خویشتن است. بنابراین، افرادی دارای سرسختی بالایی تلقی می‌شوند که در 3 مولفه پرسشنامه، نمره بالایی داشته باشند .

ارزیابی ۹ وجهی شخصیت

انیاگرام یک سیستم برای تعیین مدل شخصیتی است که در نحوه تفسیر افراد جهان و مدیریت احساساتشان، الگویی را توصیف می‌کند. به عبارت دیگر، انیاگرام یک چارچوب شخصیتی است که می‌تواند به شما در درک سایر افراد و دلیل رفتار آنها از راه‌های خاص کمک کند. تست انیاگرام که به اناگرام و اینیاگرام هم معروف است، 9 نوع شخصیت مختلف را توصیف می‌کند و نقش های هر یک از این تیپ‌ها را در یک نمودار 9 گوشه ای توصیف می‌کند که به نشان دادن چگونگی ارتباط تیپ های مختلف با هم کمک می‌کند. نام انیاگرام از یونانی آمده است: “انیا” کلمه یونانی برای 9 است و “گراما” به معنی چیزی است که ترسیم یا نوشته شده است.

سنجش ۵ استعداد برتر

در سال 1998، پدر روانشناسی نقاط قوت، پرفسور دونالد کلیفتون همراه با تام راث و گروهی از دانشمندان گالوپ پرسشنامه استعداد آنلاینی را طراحی و تولید کردند. سپس در سال 2001 مطالبی از این پرسشنامه را در کتاب «اکنون نقاط قوت خود را کشف کنید» منتشر کردند. در سال 2007، براساس پرسشنامه استعدایاب 1، راث و دیگر دانشمندان گالوپ ویرایش جدید این پرسشنامه، همراه با یک برنامه عملی راهنما، و یک وبسایت را تولید و نام آن را «مجموعه استعدادیاب کلیفتون: ویرایش دوم» گذاشتند. این ابزار جامع سنجش، ریشه در بیش از 40 سال فعالیت علمی دارد و تاکنون به میلیونها نفر در کشف و رشد استعدادهای ذاتی شان کمک نموده است.

ارزیابی استعداد کارآفرینی

کارآفرینی فقط در مورد شروع یک کسب و کار و یا اداره یک شرکت نیست، بلکه یک رویکرد فکری یا روش تفکر است. کارآفرینان فقط به شکل متفاوتی درباره کارها فکر می کنند و آنها را انجام می دهند. شما حتی اگر در حال کار برای شخص دیگری هستید، همچنان می توانید کارآفرین باشید. با این حال تعریف رایجی که از این اصطلاح وجود دارد، بیشتر در حوزه اقتصاد کاربرد دارد. در این حوزه، کارآفرین فردی است که توانایی شناسایی و یافتن فرصت ها و اقدام برای ایجاد اختراعات یا فناوری ها را، به منظور تسهیل کاربرد محصولات و خدمات، دارد. فرد کارآفرین قادر است پتانسیل های تجاری یک مساله را بشناسد و سرمایه ها و استعدادها را سازماندهی کند.

ارزیابی 6 عاملی شخصیت

 تیپ شناسی شخصیت

با انجام این تست از بخش‌های پنهان و ناشناخته شخصیت خود آگاهی پیدا می‌کنید. با استفاده از این تست می‌توان علت تفاوت عملکرد انسان‌ها را درک کرد. می‌توان از علایق افراد یا اینکه از چه چیزهایی بدشان می‌آید، مطلع شد. این تست ابزاری مفید برای انتخاب آگاهانه ی شغل و رشته تحصیلی شناخته شده است. بنابراین انجام این تست از اهمیت ویژه‌ای در شخصیت شناسی افراد برخوردار است.

استعداد سنجی EM

ارزیابی صفات شخصیت

بسته ارزیابی علایق شغلی و حرفه‌ای

برای خروج از لیست، از علامت ضربدر حاشیه سمت چپ استفاده کنید.

“هرکسی را بهر کاری ساختند

ذوق آن را در دلش انداختند “

سنجش و ارزیابی علایق و ترجیحات شغلی از دیرباز مورد توجه و علاقه همگان بوده است . با محدودیت های ایجاد شده در شرایط کار و حرفه و ضرورت برخورداری از علایق شغلی جهت تناسب بیشتر شایستگی های شغلی و درنهایت رشد و شکوفایی بیشتر استعداد های شغلی  و کسب بیشتر رضایت شغلی ، ضرروت شناخت بیشتر علایق و ترجیحات شغلی بیشتر هویدا می گردد.

در سامانه و پلتفرم بزرگ مرکز خودارزیابی حرفه ای،سنجش و خودارزیابی علایق شغلی و حرفه ای به راحتی قابل انجام ودر دسترس است .

پرسشنامه تفکر تحلیلی (ترکیبی)

 قدرت انگیزشی شغلی (MPS)

تحقیقات نشان می دهند مشاغل از جهت انگیزشی با یکدیگر متفاوت اند . به عبارت دیگر اجزا شغل و نحوه سازماندهی خود شغل و ماهیت آن می تواند باعث کاهش یا افزایش تلاش برای انجام آن گردد .

سنجش لنگرگاه های شغلی

ارزیابی نقش در تیم ها

امروزه بهره وری به یک دغدغه بزرگ به منظور کاهش هزینه ها و رقابت در بازار تبدیل شده است. اگر بخواهیم تعریف دقیقی از بهره وری داشته باشیم، می توان گفت: بهره وری متشکل از کارایی و اثربخشی می باشد. اما باید چگونه این بهره وری را بالا برد؟ اثربخشی و کارایی در سازمان هایی که به صورت تیمی فعالیت می کنند بیشتر است. در یک تیم دیگر “من” وجود ندارد و همه با هم برای رسیدن به هدف و رشد سازمان فعالیت می کنند و این دقیقا همان چیزی است که بسیاری از شرکت ها آرزویش را دارند.

تیم هایی که در سازمان ها تشکیل می شوند از افراد مختلفی تشکیل شده اند که هر فرد نقش و وظیفه خود را نسبت به نقش و وظیفه دیگری مهم تر می داند. به همین دلیل شما برای تشکیل یک تیم باید حتما افرادی را کنار هم جمع کنید که از نظر شخصیتی کاملا با یکدیگر سازگار باشند.

اکثر کارفرمایان بیشتر به دنبال کارمندان چند بعدی هستند تا بتوانند در مشاغل خود از آن ها بهره بیشتری بگیرند. به همین دلیل ترجیح اکثر کارفرمایان این است که فعالیت های سازمانی خود را بصورت تیمی انجام دهند. تحقیقات اولیه که در زمینه های فعالیت تیمی انجام شد متعلق به دکتر بلبین است.

در یک دوره که بیش از ۹ سال طول کشید، بلبین به همراه تیم تحقیقاتی خود در دانشگاه مدیریت هنلی انگلستان رفتار مدیران در تمام دنیا را مورد مطالعه قرار داد. مدیرانی که در تحقیقات شرکت کردند توسط آزمونهای روان شناسی مورد بررسی و در تیم های سازمانی متفاوت قرار گرفتند.

بلبین توانست ارزش بالایی را روی تیم ها که شامل افرادی با توانایی های مختلف می باشند ایجاد نماید. بلبین در یک تیم نقش های هماهنگ کننده، شکل دهنده، مأمور رسیدگی منابع، کارمندان تیم، ارزیاب، آگاه کننده و تمام کننده را مشخص نمود.

سنجش ۵ استعداد برتر

در سال 1998، پدر روانشناسی نقاط قوت، پرفسور دونالد کلیفتون همراه با تام راث و گروهی از دانشمندان گالوپ پرسشنامه استعداد آنلاینی را طراحی و تولید کردند. سپس در سال 2001 مطالبی از این پرسشنامه را در کتاب «اکنون نقاط قوت خود را کشف کنید» منتشر کردند. در سال 2007، براساس پرسشنامه استعدایاب 1، راث و دیگر دانشمندان گالوپ ویرایش جدید این پرسشنامه، همراه با یک برنامه عملی راهنما، و یک وبسایت را تولید و نام آن را «مجموعه استعدادیاب کلیفتون: ویرایش دوم» گذاشتند. این ابزار جامع سنجش، ریشه در بیش از 40 سال فعالیت علمی دارد و تاکنون به میلیونها نفر در کشف و رشد استعدادهای ذاتی شان کمک نموده است.

ارزیابی استعداد کارآفرینی

کارآفرینی فقط در مورد شروع یک کسب و کار و یا اداره یک شرکت نیست، بلکه یک رویکرد فکری یا روش تفکر است. کارآفرینان فقط به شکل متفاوتی درباره کارها فکر می کنند و آنها را انجام می دهند. شما حتی اگر در حال کار برای شخص دیگری هستید، همچنان می توانید کارآفرین باشید. با این حال تعریف رایجی که از این اصطلاح وجود دارد، بیشتر در حوزه اقتصاد کاربرد دارد. در این حوزه، کارآفرین فردی است که توانایی شناسایی و یافتن فرصت ها و اقدام برای ایجاد اختراعات یا فناوری ها را، به منظور تسهیل کاربرد محصولات و خدمات، دارد. فرد کارآفرین قادر است پتانسیل های تجاری یک مساله را بشناسد و سرمایه ها و استعدادها را سازماندهی کند.

ارزیابی علایق شغلی

یکی از برزگترین مشکلات ما در زندگی این است که در مسیری پا می گذاریم که می تواند ما را از اهداف و علائق مان دور کند. کار کردن در جایی که دوستش نداریم و یا با ما تطابق ندارد دغدغه امروزی ما و فرزندانمان می باشد که می تواند پیامدهای ناگواری داشته باشد. بارها و بارها شنیده ایم که افراد به رشته و فعالیت هایی روی آورده اند که از آن ابراز پشیمانی می کنند. مسئله نگران کننده این است که این پشیمانی گاهی بازگشت ناپذیر شده و باعث می شود برای رفع آن هزینه های زیادی را پرداخت نماییم. گاهی این تصمیم ها به دلیل انتخاب غلط خانواده ها و یا انتخاب ناصحیح سیستم آموزشی ماست. برای کسانی که در مرحله انتخاب رشته و یا انتخاب شغل مناسب شان هستند لازم است تا قبل از هرچیزی به صورت اصولی و بر اساس استانداردهای لازم این کار را انجام دهند. همچنین کسانی هم که حرفه و تحصیل خود را انتخاب نموده و اینک سردرگم می باشند لازم است تا با بازنگری های لازم تغییری استراتژیک در روند تحصیلی و حرفه ای خود دهند. یکی از بهترین آزمون ها در سراسر جهان برای درک توانایی های خودمان و دسته بندی علائق تحصیلی و شغلی مان با توجه به ویژگی های منحصربه فردی که داریم آزمون رغبت سنج استرانگ است. این آزمون به منظور مشاوره شغلی و مشاوره تحصیلی در سراسر جهان کاربرد دارد. انتخاب رشته و انتخاب شغل بر اساس علائق شغلی و علائق تحصیلی این امکان را می دهد تا بتوانیم آینده روشنی را برای خود بسازیم. مشاوره تحصیلی-شغلی با کمک آزمون رغبت سنج استرانگ به شما این امکان را خواهد داد تا با دقت بیشتر و آشفتگی کمتر دست به انتخاب بزنید.

بسته ارزیابی هوش، استعداد و خلاقیت

برای خروج از لیست، از علامت ضربدر حاشیه سمت چپ استفاده کنید.

آزمون ها و پرسشنامه های سنجش و ارزیابی استعداد ،هوش و خلاقیت از جذاب ترین مجموعه های مورد علاقه افراد است . امروزه از این آزمون ها به صورت حرفه ای برای منظور های مختلفی چون راهنمایی و انتخاب رشته تحصیلی – مشاوره و راهنمایی شغلی – استعداد سنجی و استعدادیابی – مشاوره های توسعه فردی و …. استفاده می شود .

پلتفرم مرکز خودارزیابی حرفه ای با شناخت کامل از این نوع آزمون ها و پرسشنامه ها توانسته است مجموعه ای از بهترین و حرفه ای ترین آزمون های مرتبط در این حوزه را در سایت بارگذاری نموده و استفاده از خدمات این گونه آزمون ها را برای همگان به ویژه مدیران و مشاوران منابع انسانی و روانشناسی  تسهیل نماید .

خلاقیت و نوآوری فردی

 فرایند خلاقیت در تعامل فرد با محیط شکل می‌گیرد؛ محیط منجر به تحریک فیزیکی و اجتماعی می‌شود و خلاقیت را در افراد تقویت می‌کند.

 استعدادسنجی بزرگسالان

 این تست به شما در شناخت انواع استعدادهای انسانی کمک شایانی می کند.

 تفکر نقادانه

 تفکر انتقادی (Critical Thinking)، تجزیه و تحلیل واقعیت‌ها برای به دست آوردن یک قضاوت صحیح است.

 استعداد‌سنجی نوجوانان(EM)

هوش هیجانی توانایی درک، استفاده و مدیریت احساسات خود به روش های مثبت برای کاهش استرس، برقراری ارتباط موثر، همدلی با دیگران، غلبه بر چالش ها و خنثی کردن تعارض است.

آزمون استعداد عمومی

آزمون تعیین سطح یوس

این آزمون شامل دروس هوش، هندسه و ریاضی است که دانش آموزان با تمرین و تکرار می توانند به تمامی مطالب این آزمون مسلط شوند.

پرسشنامه تفکر تحلیلی (ترکیبی)

آزمون ابتکار و استعداد صنعتی

آزمون استعداد تحلیلی

حافظه و اطلاعات عمومی

پرسشنامه انگیزش تحصیلی

هدف از این پرسشنامه بررسی انگیزش تحصیلی در بین دانش آموزان می باشد.

آزمون سنجش هوش و یادگیری

تفکر انتقادی و تحلیلی

 سنجش استدلال منطقی

تفکر انتقادی را می توان به عنوان یک فرآیند قضاوت خودتنظیم و هدف دار نام برد که سبب حل مشکلات و تصمیم گیری مناسب در فرد می شود.

 استعداد سنجی CR

 هوش و خرد فروشندگی

فروشندگی حرفه ای است پیچیده و قابل تامل. موفقیت در این حرفه در گروی برخورداری از مهارت فنی و تخصصی و مهارت برقراری ارتباط و تعامل با دیگران می باشد.

 خلاقیت و نوآوری

خلاقیت یعنی تلاش برای ایجاد یک تغییر هدف‌دار در توان اجتماعی یا اقتصادی سازمان و نوآوری به مفهوم اندیشه خلاق تحقق یافته است.

آزمون محاسبات

استعداد عددی

هوش هیجانی کودکان (12-8)

هوش هیجانی، جدیدترین تحول در زمینه فهم ارتباط میان تفکر و هیجان است. این اصطلاح اولین بار در سال ۱۹۹۰ از سوی سالووی و مایر به عنوان شکلی از هوش اجتماعی مطرح شد که شامل توانایی ادراک هیجان در خود و دیگران، فهم این هیجان­ها و ادراه هیجان است. هوش هیجانی از سوی برخی از محققان شامل متغیرهای شخصیتی است که با شاخص‌­ های بین موقعیتی رفتار نظیر همدلی، ابراز وجود، و خوش بینی ارتباط دارد.

ارزیابی هوشی کودکان

تست هوش تصویری ( IQ ) ریون ( Raven ) از شناخته شده ترین تست های سنجش نمره بهره هوشی است که از آن با عنوان تست هوش تصویری نیز یاد می شود. آزمون تست هوش ریون تشکیل شده است از ماتریس ها یا سری تصاویر انتزاعی که یک توالی منطقی را به وجود می آورند و با درجه دشواری فزاینده ای چیده شده اند که ضریب هوشی افراد را به خوبی به چالش می کشند. سوالات تست هوش ریون بدین شکل می باشند که می بایست از میان ۶ تا ۸ تصویر جداگانه، تصویری را انتخاب کنید که تصویر ماتریس هر سوال را تکمیل کند. معمولا در دوره های مختلف سنی این آزمون از افراد گرفته می شود.

استعداد سنجی LE

هوش های چندگانه

انسان دارای استعداد ها و توانایی های گوناگونی است اخیر دسته بندی جدیدی از انواع هوش های انسانی به عمل آمده است که در حوزه آموزش و پرورش و انتخاب مسیرهای شغلی کمک موثری به افراد می نماید .

کاربردهای مفهوم هوش چندگانه شامل مشاوره شغلی، مشاوره تحصیلی، برنامه ریزی آموزشی و استعدادیابی می گردد. با پاسخ دادن به این پرسشنامه علاوه بر نمرات خود در انواع هشتگانه هوش، برتری شما در انواع هوش محاسبه و توصیه های لازم برای کاربردهای مشاوره آموزشی و شغلی ارایه می گردد.

استعداد سنجی EM

بسته ارزیابی رفتار سازمانی و منابع انسانی

برای خروج از لیست، از علامت ضربدر حاشیه سمت چپ استفاده کنید.

بسیار از تحقیقات و مطالعات و پژوهش های حوزه منابع انسانی و رفتار سازمانی از طریق پرسشنامه ها ، چک لیست ها و آزمون های مختلف حوزه روانشناسی و رفتار سازمانی صورت می گیرد . مرکز خودارزیابی حرفه ای افتخار دارد که مجموعه بزرگی از مطرح ترین و پر استفاده ترین آزمون ها و پرسشنامه ها را در پلتفرم خود بارگذاری نماید. به طوریکه انجام و اجرای هر یک از آزمون ها و پرسشنامه ها به صورت بسیار سریع ، آسان و دقیق قابل استفاده و کاربرد می باشد . امکان بسیار خوب دیگری که در این بخش پیش بینی شده است ، دسترسی به داشبورد مدیریتی و نتایج گروهی آزمون ها و پرسشنامه ها ، پس از اجرای آنها است که نتایج مذکور به صورت نمودار ها قابل نمایش است و همچنین امکان دریافت خروجی اکسل به راحتی امکان پذیر است .

برخی از مهمترین و پرکاربردی ترین آزمون ها و پرسشنامه ها که معمولا جهت انجام طرح ها و مطالعات منابع انسانی و مدیریت رفتار سازمانی می توان نام برد به شرح زیر اند :

– پرسشنامه های ارزیابی و سنجش رضایت شغلی و اثربخشی کارکنان

– پرسشنامه های مربوط به سنجش تعهد سازمانی ، دلبستگی شغلی ، جو سازمانی ، استرس های شغلی ، رفتار مدنی سازمانی

– پرسشنامه مربوط به ارزیابی سطح تعالی منابع انسانی نظیر استاندارد 34000 منابع انسانی

– پرسشنامه های مربوط به سنجش رفتارهای سازمانی در سه سطح فردی ، گروهی و سازمانی نظیر : ارزیابی های نگرش ها ،ارزش ها ، ادراکات ، علایق و شخصیت ،سبک رهبری ، فرهنگ سازمانی و ….

 

تفکر سنجش گرایانه

هدف این پرسشنامه بررسی توانایی شما در تفکر تحلیلی و منطقی می باشد.

آزمون برنامه ریزی صنعتی

هدف از این آزمون اندازه گیری توانایی شما در تهیه برنامه هایی برای انواع مختلف فعالیت هاست.

پرسشنامه ارزیابی فرایند استخدام

علیرغم آنکه چیزی به نام فرایند استاندارد وجود ندارد و هرسازمان باید بر اساس استراتژی ها، فرصت ها، منابع و محدودیت های خودفرایندی اقتضایی و اختصاصی برای خود طراحی و اجرا کنند، اما الگوبرداری ازسازمانهای برتر و پیشرو و تحلیل بهترین تجارب جهانی در این فرایند حاکی از آنست که یک فرایند مطلوب و ایده آل استخدام دارای ابعاد و ارکان اصلی و پایداری است که می توانئ آنهارا تعمیم داد و تحت شرایط مختلف و متفاوت به کار برد.

پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا

هدف از این پرسشنامه سنجش رضایت شغلی پرسنل می باشد.

پیمایش ارزش های شغلی

پیمایش ارزشهای شغلی نخستین بار به وسیله ولاک، گودال، ویجتینگ و اسمیت (1971) ایجاد شد،و جمعا دارای شش خرده مقیاس است که هر‌کدام حیطه ارزش شغلی جدا‌گانه‌ای را می‌سنجند.

پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز

مدیریت تعارض یعنی مدیریتی که بتواند در شرایطی که تعارض وجود دارد، به بهترین شکل سازمان را اداره کنند و بین اجزای آن تعادل ایجاد کند.

پرسشنامه کار تیمی رونا ترنر (1999)

کار تیمی تجلی جمع گرایی فرهنگی در عرصه سازمان می باشد.

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی

توانمندسازی نیروی انسانی: فرآیند توسعه در نیروی انسانی است، فرآیندی است که باعث افزایش توان کارکنان برای حل مشکلات کاری و بهبود قدرت تاب آوری در برابر فشارهای کاری و توانایی در تصمیم گیری به واسطه اعطای امتیاز کاری می باشد.

پرسشنامه مدیریت استعداد

مدیریت استعداد عبارت است از یک سری فعالیت های یکپارچه به منظور تضمین جذب، نگهداری، انگیزش و توسعه کارکنان مستعد مورد نیاز، در حال حاضر و در آینده توسط سازمان است.

پرسشنامه استرس شغلی

استرس شغلی، پاسخ‌های فیزیکی و احساسی مضری هستند که وقتی الزامات کار مطابق توانایی‌ها، منابع یا نیازهای کارگر نیست، به وقوع می‌پیوندند. این امر ممکن است به بیماری و جراحت هم منجر شود.

پرسشنامه احتمال ریسک در عملیات

پرسشنامه شناسایی احتمال ریسک در عملیات با هدف ارزیابی ریسک عملیات تنظیم شده است.

پرسشنامه تئوری x – y (سبک مدیریت دلخواه کارکنان)

پرسشنامه تئوری X-Y به این مورد اشاره دارد که شیوه مدیریت دلخواه و مرجح از نظر کارکنان از نوع ” X ” است یا ” Y ” ( به بیان دیگر کارکنان ترجیح می دهند مدیر سازمان آنها چه نوع شیوه ی مدیریتی داشته باشد )

 پرسشنامه تئوری x, y (شیوه مدیریت در سازمان)

نظریه X و Y بر این موضوع تأکید داشت که مدیران باید توجه بیشتری به نیازهای اجتماعی و خودشکوفایی افراد در محیط کار داشته باشند.

ارزیابی سبک تفکر

به عقیده استرنبرگ سبک‌های تفکر، شیوه‌های ترجیحی افراد در به کارگیری توانایی‌هایشان می‌باشد.

 ارزیابی استراتژیک پورتر

استراتژی های عمومی پورتر Porter’s generic strategies تشریح می‌کنند چگونه شرکت در بازار هدف به مزیت رقابتی دست پیدا می‌کند.

مهارت های کوانتومی مدیران

هدف از این پرسشنامه ارزیابی میزان شناخت و به کارگیری مهارت های کوانتومی مدیران در پست های سازمانی است.

پرسشنامه اخلاق حرفه ای

اخلاق حرفه‌ای دربرگیرندهٔ اصول، وظایف و استانداردهای رفتار فردی و سازمانی مورد انتظار از افراد حرفه‌ای در مشاغل گوناگون است.

پرسشنامه هوش سازمانی(OI)

هوش سازمانی عبارت است از، استعداد و ظرفیت یک سازمان،در حرکت بخشیدن به توانایی ذهنی سازمان و تمرکز این توانایی در جهت رسیدن به رسالت سازمانی.

پرسشنامه امنیت شغلی(Job security)

امنیت شغلی یا Job Security به این معنی است که شما مطمئن هستید که برای آینده‌ای قابل پیش‌بینی کار دارید. در حقیقت، شما مطمئن هستید که کارفرما با همه تغییراتی که از نظر اقتصادی-اجتماعی خواهد افتاد، شما را در آن مجموعه نگاه می‌دارد و احتمال بیکار شدن‌تان پایین است.

سنجش عملکرد سازمانی (Achieve)

عملکرد سازمانی را می توان به عنوان گرایش سازمان به تسلط ، پیاده سازی و توسعه فرایندها یا محصولات جدید برای سازمان تعریف کرد.

سبک تصمیم گیری(GDMS)

از انتخاب رنگ لباس گرفته تا تصمیم گیری برای ازدواج، مغز شما تحلیل‌های متفاوتی را انجام خواهد داد تا به نتیجه نهایی برسد.راهبرد تصمیم‌گیری درواقع همان رویکرد فرد به مسئله تصمیم‌گیری و شیوه‌هایی است که در طی فرآیند تصمیم‌گیری دنبال می‌شود.

پرسشنامه ارزش های شغلی

ارزش های یک سازمان عبارت است از آنچه که سازمان بر آن بنا شده،آنچه حائز اهمیت است یا آنچه که سازمان جهت اجرای رسالت و فعالیت هایش در راستای چشم اندازش بر آن تکیه می کنند.

ارزیابی فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمانی به عقاید زیر بنایی،ارزش ها و مفروضات هر یک از اعضای سازمان و اعمال و رفتارهایی که از خود نشان می دهند و روی آن تاکید می ورزند،اطلاق می شود.

ارزیابی تعهد سازمانی

تعهد سازمانی نوعی احساس وابستگی و تعلق خاطر نسبت به سازمان است که می تواند درگیری در وظایف شغلی را ایجاد کند و احساس پیوستگی با سازمان را افزایش دهد.

سنجش رضایت شغلی(JS)

رضایت شغلی، احساس مثبتی است که پس از ارزیابی ویژگی‌های مختلف شغل خود، تجربه می‌کنیم.

رضایت شغلی عبارت است از حدی از احساسات و نگرشهای مثبت که افراد نسبت به شغل خود دارند. وقتی یک شخص می گوید دارای رضایت شغلی بالایی است، این بدان مفهوم است که او واقعا شغلش را دوست دارد، احساسات خوبی درباره کارش دارد و برای شغلش ارزش زیادی قائل است. نتایج تحقیقات نشان می دهد که کارکنان با رضایت شغلی بالاتر، از نظر فیزیک بدنی و توان ذهنی در وضعیت خوبی قرار دارند.

استاندارد 34000 منابع انسانی

ابزار‌ها و مدل‌های گوناگونی برای عارضه‌یابی سازمان در علم مدیریت ارائه شده است. برای این‌که بتوان در صحنه رقابت با بقیه سازمان‌ها موفق شد باید در صحنه جذب، توسعه، انگیزش و نگهداری منابع انسانی تلاش کرد. بدین منظور سازمان‌ها از تکنیک‌های متفاوتی استفاده می‌کنند تا در راستای استراتژی‌های سازمان، منابع‌انسانی خود را هدایت کند.

سنجش جو سازمانی نو آورانه

پرسشنامه جو سازمانی نوآورانه توسط سیگل و کایمر در سال ۱۹۷۸ ساخته شده است که از ۲۴ گویه تشکیل شده است که به صورت توصیفی تدوین شده است این پرسشنامه با تاکید بر مبانی نظری موجود در زمینه جو سازمانی ، مخاطبان این پرسشنامه می توانند کلیه پرسنل و کارکنان سازمان ، یعنی از مدیران سطوح عالی گرفته تا کارکنان و مجریان سطح پایین تر را در بر گیرد .

فرسودگی شغلی ساعتچی و هومن

محیط زندگی انسان شامل عوامل فیزیکی، اجتماعی و روانی می باشد که هرکدام به نوبه ی خود سلامت فرد را تحت تاثیر قرار می دهند. یکی از عواملی که ایجاد کننده ی استرس و تنش در فرد است،محیط کار وی می باشد که به تنهایی میتواند تمامی حیطه های زندگی او را تحت شعاع قرار دهد. بیشترین زمان هر فرد در شبانه روز در محیط کارش سپری می گردد، از این روست که سلامت محیط کرد بر روی سلامت فرد نقش بسزایی دارد.

قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد

سنجش رفتار مدنی سازمانی (OCB)

در دنیای پر رقابت کنونی ،سازمان ها پیوسته در جستجوی شیوه های جدیدی برای حداکثر کردن عملکرد و تلاش کارکنانشان هستند . اکنون قویاً این اعتقاد وجود دارد که عملکرد و کارایی سازمان تا حدود زیادی به تلاش کارکنان که فراتر از الزامات تعریف شده، نقش و وظایف رسمی می باشد بستگی دارد. بر این اساس سازمانها به منظور رقابت در صحنه جهانی ، ارضای نیازها و انتظارات مشتریان و سازگاری با ماهیت در حال تغییر شغل، تمایل دارند و در تلاشند تا کارکنانی انتخاب کنند که فراتر از وظیفه و نقش تعیین شده در شرح شغل شان عمل کنند.

پرسشنامه فرسودگی شغلی

محیط زندگی انسان شامل عوامل فیزیکی، اجتماعی و روانی می باشد که هرکدام به نوبه ی خود سلامت فرد را تحت تاثیر قرار می دهند. یکی از عواملی که ایجاد کننده ی استرس و تنش در فرد است،محیط کار وی می باشد که به تنهایی میتواند تمامی حیطه های زندگی او را تحت شعاع قرار دهد. بیشترین زمان هر فرد در شبانه روز در محیط کارش سپری می گردد، از این روست که سلامت محیط کرد بر روی سلامت فرد نقش بسزایی دارد.

هر وقت در محیط شغلی، فعالیت ها در حد توانائی کارکنان باشد و کار در جوی مناسب و طبیعی انجام پذیرد، خستگی بوجود آمده کاملا طبیعی است که عموما با استراحت رفع می گردد. در واقع خستگی عادی فیزیولوژیک و جسمانی قابل جبران است اما گاهی ممکن است که فرد به دلیل کارهای یکنواخت و کسل کننده،محیط کاری نامناسب و جو متشنج بوجود بیاید و با گذشت زمان حالت هایی مانند خستگی افراطی، مشکلات روحی و روانی، اختلال خواب و … در فرد ایجاد شود که در صورت عدم درمان، چنین حالت هایی در فرد وخیم تر شده و به سلامت جسمی و روحی اش ضربه ی مهلکی می زند.

سنجش سبک رهبری

سبک رهبری به دلیل نقشی که در اثربخشی فردی و سازمانی ایفا می کند، موضوع بسیار مهمی در حوزه رفتار سازمانی محسوب می شود.نتایج تحقیقات نشان می دهد که «رهبری مهم ترین موضوع در حوزه رفتار سازمانی و روابط انسانی است». تعاریف زیادی از مفهوم رهبری صورت گرفته است که تقریباً همگی آنها بر این نکته اذعان دارند که رهبری، فراگرد نفوذ و تاثیرگذاری بر اعضای سازمان است. مفهوم قدرت با مفهوم رهبری ارتباط نزدیکی دارد، زیرا قدرت عبارت است از توانایی اعمال نفوذ بر دیگران، در واقع نفوذ، نتیجه به کارگیری قدرت است.