“اگر وسعت دید گسترده‌تری نسبت به دیگران دارم و اطراف را وسیع‌تر می‌بینم. این به دلیل وجود «بزرگانی» است که بر دوش آنان جای گرفته‌ام و جهان را از فراز می‌بینم.” ایزاک نیوتون

”If I have seen further than others, it is by standing upon the shoulders of giants.” (Sir Isaac Newton)