با معاونت مشاوره و تحقیق سازمان مدیریت صنعتی آشنا شوید!

logoimi

«سازمان مدیریت صنعتی» نخستین نهاد حرفه‌ای‌ـ‌تخصصیِ فعال در حوزه‌ی مشاوره، آموزش و تحقیق مدیریت در ایران (وحتی در منطقه‌ی خاورمیانه و اوراسیا) به شمار می‌رود که بیش از نیم‌قرن پیش با مأموریت کمک به توسعه‌ی ظرفیت مدیریت کشور تأسیس شده است. این سازمان از ابتدای فعالیت خود در دهه‌ی ۱۳۴۰ نقش مؤثری در رشد و توسعه‌ی صنعتی ایران ایفا کرده و از همان زمان بانیِ ایجاد و توسعه‌ی کسب‌وکارهای بسیار و نیز سازمان‌های حاکمیتی شده است که از مهم‌ترین آن ها می‌توان به «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» اشاره کرد (مرحوم دکتر رضا نیازمند، مؤسس سازمان در فرازهای مختلفی از کتب خود از جمله «سرگذشت مدیریت صنعتی در ایران» و «تکنوکراسی و سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران» چگونگیِ این تأثیرگذاری در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ را تاحدی شرح داده است).

 

در بخش عمده‌ای از تاریخ سازمان مدیریت صنعتی، «واحد مشاوره و تحقیق» راهبرِ دو رکن اصلیِ شعار «مشاروه، آموزش، تحقیق» بوده و مغز و هسته‌ی اصلیِ کسب‌و‌کار سازمان به شمار می‌رفته است. به عبارتی، طراحی ساختار سازمان چنان بوده تا سرریزِ تحقیقات انجام‌شده به‌سوی طرح‌های مشاوره‌ای باشد و مجموع سرریزِ تحقیقات و پروژه‌های مشاوره‌ای انجام‌شده به‌سوی آموزش جاری شود. بنابراین، نوع طراحی و ساختار سازمان از حیث کاربردی‌کردنِ یافته‌های نظری (به‌کارگیری یافته‌های پژوهشی و تحقیقات بومی در ارائه‌ی مشاوره‌ به کسب‌و‌کارها و سازمان ها) و بهره‌مندی از یافته‌های تجربی (درنتیجه ایجاد پلت‌فرم‌های آموزشی بر مبنای تجربه‌های حاصل از انجام پروژه‌های مشاوره‌ای در نهادها و بنگاه‌های اقتصادی) هم‌چنان در کشور کم‌نظیر است.

  • بیش از نیم‌قرن تجربه در ارائه‌ی خدمات به سازمان‌ها و نهادهای مؤثر در توسعه‌ی اقتصادی کشور در بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی؛
  • پیشرو در ارائه‌ی خدمات مشاوره‌ایِ نوین و پذیرش و اجرای پروژه‌های غیرتکراری و چالش‌برانگیز؛
  • استفاده از متدولوژی‌های بومی، اختصاصی و ابتکاری برای اجرای پروژه‌ها؛
  • توجه به بهبود مستمر کیفیت خدمات؛
  • برقراری ارتباط مؤثر و پایدار با کارشناسان و مشاوران خارج از سازمان در سطوح ملی و بین‌المللی با هدف بهبود مستمر کیفیت خدمات و هم‌افزایی.

سازمان مدیریت صنعتی، با پشتوانه‌ی بیش از ۵۰ سال حضور مؤثر در فضای اقتصادی و اجتماعی کشور، مأموریت خود را کمک به توسعه‌ی ظرفیت مدیریت، و تحول و به‌سازیِ سازمان‌ها، و دست‌یابی به اهداف توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی کشور از طریق «مشاوره، آموزش و تحقیق» می‌داند و تاکنون تلاش داشته است تا:

  • راهبران بخش کسب‌وکار را، در هر اندازه‌ای از حجم فعالیت، برای حضور در شرایط پیشِ رو یاری کند.
  • به بنگاه‌های اقتصادی کشور کمک کند تا برای طراحی و اجرای تغییر و تحولات مؤثر، و نیز برای ارتقای سطح عملکرد و بهره‌وریِ خود، استراتژی‌های مناسبی اتخاذ کنند.
  • دانش نظری و مهارت‌های مورد نیاز رهبران و مدیران سازمان‌ها را (در شرایط کنونی و آتی) توسعه دهد.
  • از طریق مشاوره و پژوهش، به مـدیران و سیاست‌گذاران در تشخیص مسائل و چالش‌های فرارو و انتخاب راهبردها یاری رساند.

امروز، سازمان مدیریت صنعتی توانسته تا، ضمن آموزش ده‌ها هزار نفر از مدیران کشور و کمک به افزایش مهارت فنی و علمی ایشان، فرصتی ایجاد کند تا سازمان‌های دولتی و غیردولتی از ظرفیت‌های پژوهشی و مشاوره‌ایِ سازمان بهره بگیرند و سطح علمی، توانایی و مأموریت‌های محول‌شده به خود را ارتقا بخشند. افزون‌براین، سازمان مدیریت صنعتی همواره کوشیده است با معرفی موضوعات و مباحث جدید و متنوع مدیریتیِ دنیا گام‌های مؤثری در بهبود و توسعه‌ی مدیریت و رهبری سازمان‌ها بردارد.

تاریخچه‌ی ایجاد، رشد و توسعه‌ی مشاوره و تحقیق در سازمان مدیریت صنعتی