سیستم ارسال رزومه سازمان مدیریت صنعتی

نکات قابل توجه: 

1- تکمیل و ارسال فرم رزومه هیچگونه تعهد الزام آور استخدامی برای سازمان مدیریت صنعتی به همراه ندارد.

2- مسئولیت صحت اطلاعات ارسالی به عهده تکمیل کننده فرم است.

3-لطفا متون را به فارسی و اعداد را به انگلیسی تایپ فرمایید.