نقش و ساختار شركت مادر و شركت‌هاي زيرمجموعه با ابزار استقلال حقوقی شرکت‌ها
شركت ماشين سازي اراك

شرکت‌های چند کسب و کاری با طیف گسترده‌ای از تصمیمات استراتژیک دشوار مواجه هستند. انتخاب گزینه بهینه از بین این طیف گسترده -که هر کدام مزایا و معایب خود را داراست- کار تصمیم‌گیری را دشوار می‌سازد.

شرکت ماشین‌سازی اراک به‌دنبال آن بود تا از طريق تبديل گروه‌هاي خودگردان توليدي به شركت‌هايی با شخصيت حقوقي مستقل به اهداف زير دست يابد:

موضوع این طرح: تعيين تعداد شركت‌هایي از مجموعه‌ی كارفرما كه قابليت كسب شخصيت حقوقي مستقل را دارند، و نیز تعیین نقش و ساختار شركت مادر و شركت‌هاي زيرمجموعه بعد از استقلال حقوقي شركت‌هامزیت ها و چالش ها
راه حل و روش انجام کار
نتایج و درس آموخته‌های طرح
مزیت ها و چالش ها

اجرای اين طرح چالش‌هاي زير را به‌دنبال داشت:

راه حل و روش انجام کار

راه حل و روش اجرای کار: براي اجرای اين پروژه در سطح كلان آن از روش تحلیل Botton/Up و Top/Down و از نتایج بهینه‌کاوی استفاده شد.

هم‌چنين ابزارهاي زير برای دست‌يابي به نتايج به کار بسته شدند:

نتایج و درس آموخته‌های طرح

نتایج و درس آموخته‌های پروژه :