«کانون ارزیابی و توسعه» مدیران ارشد یکی از راهکارهای مهم مدیریت منابع‌انسانی
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا)

شناسایی استعدادهای مدیریتی افراد و بهره گیری از نتایج آن در :


مزیت ها و چالش ها
راه حل و روش انجام کار
نتایج و درس آموخته‌های طرح
مزیت ها و چالش ها

مزیت‌ها: 

چالش‌ها:

مصاحبه‌ها و جلسات متعدد گروهی با معاونین و مدیران عامل رسته‌های مختلف برگزار شده است:
مالی و اقتصادی، مالی اداری
بازرگانی، بازاریابی و فروش، زنجیره تامین و خرید
برنامه‌ریزی و توسعه، طرح و برنامه، سیستم‌ها و روش‌ها، فناوری اطلاعات
مدیریت کارخانه/مجتمع، بهره‌برداری،تولید، عملیات

راه حل و روش انجام کار

نتایج و درس آموخته‌های طرح