آمادگی‌سنجی برای استقرار و توسعه‌ی مدیریت دانش

امروزه پیاده‌سازی «مدیریت دانش» امری ضروری برای سازمان‌ها و شرکت‌هایی به شمار می‌آید که پا در عرصه‌ی رقابت می‌گذارند. درست است که برخی سازمان‌ها در زمینه‌ی توسعه‌ی دانش و پیاده‌سازی مدیریت دانش در سطوح متفاوت سرمایه‌گذاری کرده و موفق بوده‌اند، اما سازمان‌های بسیاری نیز با شکست مواجه شده‌اند. در نبودِ سازوکارهای مناسبِ ارزیابی برای پیاده‌سازیِ مدیریت دانش، این نوع سرمایه‌گذاری در ذهن مدیران به یک هزینه‌ی اضافی و پرمخاطره تبدیل می‌شود.

بنابراین، قبل از فرآیند اجرای نظام مدیریت دانش در سازمان، ارزیابی میزان آمادگی سازمان مهم‌ترین مسئله به شمار می‌رود. این ارزیابی در ابتدای برنامه‌ی پیاده‌سازی مدیریت دانش انجام می‌شود. در این مسیر لازم است تا ظرفیت فعلی شرکت سنجیده شود، شکاف با وضعیت مطلوب تعیین شود، توان‌مندی‌های قابل اکتساب شناسایی شوند، ضعف‌های بهبودپذیر مشخص شوند و، مبتنی بر نتیجه‌ی این تحلیل‌ها، نقشه‌ی ‌راه استقرار و توسعه‌ی مدیریت دانش (در زمان مشخص و با هزینه و منابع قابل تخصیص) تدوین و ترسیم شود.

ما چگونه شما را راهنمایی می‌کنیم؟

ما در سازمان مدیریت صنعتی آماده‌ایم تا با مدل‌های استانداردِ آمادگی‌سنجیِ مدیریت دانش ــ که بخش‌هایی از آن بنا به فرهنگ و شرایط کسب‌وکاری کشور بومی‌سازی شده است ــ وضعیت سازمانیِ شما را بررسی کنیم و در آماده‌سازیِ بسترهای لازم برای مدیریت دانش به شما کمک کنیم و در تدارک آن با شما همراه شویم.

سازمان مدیریت صنعتی با بهره‌مندی از تجربه‌های بسیار در عارضه‌یابی سازمان‌ها و هم‌چنین رتبه‌بندی در حوزه‌های مختلف صنعت می‌تواند این خدمت را به‌خوبی و با سرعت و کیفیت مطلوب انجام دهد. با انجام این ارزیابی شما خواهید توانست از قوت‌ها و نیز ضعف‌های بهبودپذیر خود در حوزه‌ی توسعه‌ی دانش سازمانی آگاه شوید، و نقشه‌ی راه و فهرستی از فرآیندها و برنامه‌های ظرفیت‌سازی، توان‌مندسازی و بسترسازی‌های لازم برای استقرار اثربخش نظام مدیریت دانش را در اختیار داشته باشید.

مراحل اصلی فرآیند آمادگی‌سنجی سازمان برای استقرار و توسعه‌ی مدیریت دانش

فرآیند اجرایی نظام‌مندی برای انجام پروژه‌ی آمادگی‌سنجی وجود دارد. این مراحل کلیاتی از یک فرآیند ارزیابی و عارضه‌یابی است. مراحل اصلی این فرآیند عبارت‌اند از:

  1. انتخاب مدل آمادگی‌سنجی متناسب با شرایط و محیط کسب‌وکار شرکت
  2. ارزیابی حوزه‌ها و ابعاد آمادگی سازمانی از جمله: فرهنگ سازمانی (اعتماد و مشارکت کارکنان)، استراتژی و ساختار (سیستم پاداش و معیارهای عملکرد)، زیرساخت‌های ICT (استفاده از ICT)، فرآیندهای مدیریت دانش (متولی و مالک فرآیند) و تعیین جایگاه شرکت در حوزه‌های مربوطه
  3. شناسایی قوت‌ها و ریشه‌یابی ضعف‌های بهبودپذیرِ شرکت در هر یک از حوزه‌های ارزیابی
  4. تعیین وضعیت مطلوب نظام مدیریت دانش شرکت در بازه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت
  5. تدوین برنامه‌های توسعه برای رسیدن به شرایط مطلوب

مزایای استفاده از خدمت آمادگی‌سنجی سازمان برای استقرار و توسعه‌ی مدیریت دانش

  1. وجود متدولوژی آمادگی‌سنجی معتبر و بومی‌شده (اختصاصیِ سازمان مدیریت صنعتی)
  2. استفاده از تجربه و خِرد جمعی صاحب‌نظران (کارفرما و مشاور) در زمینه‌ی شناسایی ابعاد دانشی و اولویت‌بندی آن‌ها
  3. استفاده از مصاحبه‌های حرفه‌ای و گروه‌های کانونی برای استخراج قوت‌ها و ریشه‌یابی ضعف‌ها
  4. تدوین نقشه‌ی ‌راه دقیق و برنامه‌های عملیاتی قابل اجرا در شرکت، با حضور متخصصان چندرشته‌ای و حرفه‌ایِ صنعت و حوزه‌ی کسب‌وکار شرکت

برخی مشتریان سازمان در حوزه مدیریت پروژه