توسعه‌ی ساختار سازمانی مبتنی بر استقرار نظام مدیریت دانش

هر دستگاهی به یک چارچوب برپادارنده نیاز دارد: بدن به استخوان‌بندی، سازه به اسکلت فلزی/بتونی، و نهالِ بالنده‌ی درخت به قیم‌گذاری. بدین قرار، یکی از ارکان ایجاد و استقرار مدیریت دانش نیز وجود متولی مدیریت دانش است. با توسعه‌ی فرآیندهای مدیریت دانش در سازمان‌ها، مدیران تصمیم به راه‎اندازی واحدی مستقل برای مدیریت منسجم فرآیندهای مرتبط با مدیریت دانش می‌گیرند. این واحد یکی از اجزای استراتژیک سازمان‌هاست و شکل‌گیری آن می‎تواند توسعه و استمرار فعالیت‌‎های مرتبط را سرعت و انسجام بیش‌تری ببخشد.

ما چگونه شما را راهنمایی می‌کنیم؟

راه ‎اندازی واحد مدیریت دانش نیازمند شناخت کسب‌وکار و فضای صنعت و حرفه است. بنابراین، ابتدا طی جلسات هم‌فکری با مدیران ارشد اهداف و مسئولیت‌های مورد مطالبه از مدیر دانش را تعریف می‌کنیم. با تعریف کلیات طراحی، ساختار مطلوب و متناسب با شرایط و نیازهای مشتری تعیین می‌شود و فرآیند شکل‎گیری واحد مدیریت دانش آغاز می‎شود. در این مرحله، تیم کارشناسی یا، به‌عبارتی، تیم طراحی و راه‌اندازی متشکل از مسئولانی از واحدهای مختلف و مرتبط سازمانی و تیم مشاور شکل می‌گیرد.

تیم کارشناسی نخست بر سر اصول و مفروضات ساختاری منتج از جلسه‌های قبلی تفاهم می‌کند و سپس، بر حسب نیاز، مفهوم یا ابزار مورد استفاده در هر جلسه آموزش داده می‌شود تا ادبیات مشترک بین اعضای تیم شکل گیرد. این تیم طی جلسات کارشناسی و هم‌‌فکری، و طوفان فکری و مباحثه، وظایف و مسئولیت‌ها و منابع مورد نیاز و چگونگی تأمین و تخصیص منابع را تعیین و تعریف می‌کنند. پس از آن، نوبت به برنامه‌ریزی اجرایی و گام‌های تحقق وضعیت مطلوب می‌رسد. آن‌گاه، طبق برنامه‌ی توافق‌شده، مسئول یا مدیر دانشی و تیم اولیه و همکاران مسئول مدیریت دانش شناسایی و گزینش می‌شوند. این افراد بسته به شرایط می‌توانند از داخل و یا خارج شرکت ارزیابی و جذب شوند.

مراحل اصلی توسعه‌ی ساختار مبتنی بر مدیریت دانش

فرآیند اجرایی نظام‌مندی برای اجرای پروژه‌ی تدوین استراتژی و نقشه‌ی ‌راه دانش وجود دارد. مراحل اصلی این فرآیند عبارت‌اند از:

  1. بررسی مدل کسب‌و‌کار سازمانِ متقاضی و اسناد جهت‌ساز
  2. تدوین نقش و جایگاه سازمانی و مأموریت، چشم‌انداز و اهداف کلان برای واحد مدیریت دانش در سازمان متقاضی
  3. طراحی ساختار سازمانی واحد مدیریت دانش بر اساس نقش، مأموریت و چشم‌انداز واحد مدیریت دانش
  4. تدوین وظایف، اختیارات، شایستگی‌های مورد نیاز واحد سازمانی مدیریت دانش
  5. تدوین رویه‌ها و دستورعمل‌های مدیریت دانش

مزایای استفاده از خدمت توسعه‌ی ساختار مبتنی بر مدیریت دانش

  1. تجربه‌ی همکاری با سازمان‏های مختلف در صنایع گوناگون
  2. دست‌رسی به جمعیت گسترده‎ای از استعدادهای مدیریتی و کارشناسی در حوزه‌ی مدیریت دانش
  3. وجود زیرساخت و تجربه در زمینه‌ی طراحی ساختارهای سازمانی
  4. وجود دانش کافی در خصوص تدوین فرآیندها، رویه‌ها و روش‌های اجرایی، دستورعمل‌ها و فرم‌های واحد مدیریت دانش

برخی مشتریان سازمان در حوزه مدیریت پروژه