راه‌اندازی دپارتمان مدیریت منابع انسانی

بسیاری از مدیران ارشدِ کسب‌وکارهای موفق مدیر منابع انسانی را «دست راست» خود می‎دانند و واحد مدیریت منابع انسانی را به چشم یکی از اجزای استراتژیک سازمان می‌نگرند. می‌پرسید چرا؟ چون سرمایه‎های انسانی کلیدی‎ترین عامل موفقیت و پیشرفت کسب‌و‌کارها هستند.

تا وقتی که گزینش نیروها سنجیده نباشد، نیازها و انتظارات افراد برآورده یا توجیه نشود، و کارکنان نتوانند مجرای مناسبی برای انتقال خواسته‌ها و نظرات‌شان به سطوح بالاتر بیایند، هرقدر هم که امکانات یا سرمایه‌ی مادی به شرکت یا سازمانی تزریق شود باز کارها به‌درستی پیش نخواهد رفت. به همین دلیل است که با بلوغ سازمان‎ها، اغلب مدیران تصمیم به راه‎اندازی واحدی مستقل برای مدیریت منسجم فرآیندهای مرتبط با مدیریت منابع انسانی می‎گیرند. شکل‌گیری این واحد می‎تواند تمرکز بر کیفیت فعالیت‌‎های مرتبط را بالا بَرد و سرعت بخشد.

ما چگونه شما را راهنمایی می‌کنیم؟

راه‎اندازی واحد منابع‌انسانی نیازمند شناخت کسب‌وکار و فضای سازمان است، و نخست باید اهداف و مسئولیت‌هایی که از منابع‌انسانی مطالبه می‌شود را تعریف کنیم. با تعریف کلیات طراحی، مدل مطلوب و متناسب با هر سازمان تعیین می‌شود و فرآیند شکل‎گیری واحد منابع‌انسانی را آغاز می‎کنیم. پس از تفاهم بر اصول و مفروضات ساختاری واحد منابع‌انسانی، وظایف و مسئولیت‌ها و منابع مورد نیاز و چگونگی تأمین و تخصیص منابع تعیین و تعریف می‌شوند. سپس، مرحله‌ی برنامه‌ریزی اجرایی و گام‌های تحقق وضعیت مطلوب انجام می‌شود. طبق برنامه‌ی توافق‌شده، مسئول یا مدیر منابع‌انسانی و تیم اولیه شناسایی و گزینش می‌شوند (این افراد بسته به شرایط می‌توانند از داخل و یا خارج شرکت ارزیابی و شناسایی شوند).

معمولاً، گستردگی یک واحد منابع انسانی به شرایط آمادگی و نیاز شرکت و تعداد کارکنان آن بستگی دارد، و ابعاد طرح چه‌بسا از تربیت یک نفر مسئول با تخصص عمومی تا تشکیل واحدی با چندین متخصص و همکار حرفه‌ای متفاوت باشد:

مراحل اصلی راه‌اندازی دپارتمان منابع انسانی

پس از شکل‎گیری تیم واحد منابع‌انسانی، مشاوران سازمان مدیریت صنعتی به‌عنوان مربی در کنار تیم قرار خواهند گرفت. مربیان ما، با هم‌فکری و انتقال تجربه به تیم واحد منابع‌ انسانی، ایشان را در انجام وظایف و مسئولیت‌ها همراهی می‌کنند و با ارائه‌ی راهنمایی‌های لازم و بازخوردهای اصلاحی در جلسات مستمر و مشترک، و نیز با مشورت‌های تلفنی، به هدایت بهتر برنامه‌ها و اقدامات آن تیم کمک می‌کنند.

مشاوران ما ابتدا شایستگی‌های مورد نیاز این تیم را تقویت می‌کنند و ایشان را برای جذب در شرکت آماده می‌سازند و توجیه می‌کنند. سپس، با مشارکت ایشان، نظام‎های کلیدی و پایه‌ای حوزه‌ی مدیریت منابع‌انسانی را طراحی و برای شرکت اختصاصی‌سازی می‌کنند. استقرار این نظام‌ها با هدایت و راهنمایی و نظارت تیم مشاور به‌عنوان «تسهیل‌گر» انجام خواهد شد. بر اساس نگرش تسهیل‌گری، علاوه‌بر آن‌که واحد منابع ‌انسانی مسئولیت اصلی و اجرایی را برعهده خواهد داشت، باید تیم مدیران و کارشناسان واحدهای مختلفِ کارفرما نیز در طول و عرض فرآیند مشارکت فعال داشته باشند.

ما در این مسیر به سبک مدیریت، فرهنگ سازمانی، وجود و ایجاد مقاومت در برابر تغییر، و ابعاد سیاسی و اجتماعی سازمان در شکل‏گیری و استقرار یک واحد سازمانی جدید توجه می‌کنیم. هم‌چنین، یکی دیگر از ملاحظات مشاوران ما چگونگیِ ترویج و برندسازی این واحد است تا به‌آسانی در میان کارکنان پذیرفته شود و واحدی اثرگذار و متعامل با سایر واحدها راه‌اندازی شود که قابلیت رشد آتی را نیز داشته باشد.

مزایای استفاده از خدمات ما در راه‌اندازی دپارتمان منابع انسانی

مشاوران سازمان مدیریت صنعتی با تسلط بر مفاهیم، تکنیک‌ها و ‌روش‌های فرآیند تغییر، و تجربه‌ی پروژه‌های مشورتی و نظارتی و اجراییِ متعدد در تسهیل استقرار این واحد و برندسازی آن نقش مؤثری خواهند داشت.

برخی مشتریان سازمان در حوزه مدیریت پروژه