مسئله‌یابی و آسیب‌شناسی حوزه‌ی منابع انسانی

فرض کنید سازمان شما با کاهش بهره‌وری روبه‌روست و، بدون آسیب‌شناسی درست، به شما توصیه می‌شود که برنامه‌ی جانشین‌پروری طراحی کنید. اتفاقی که می‌افتد این است

بدون در نظر گرفتن این‌که در این سازمان هنوز شرح وظایف و مسئولیت افراد شفاف نیست، و طبقه‌بندی شغلی و سیستم پرداخت عادلانه طراحی نشده، و نظام ارزیابی مشخص و منسجمی هم وجود ندارد، و به عبارتی، بدون بازسازی این زیرساخت‌ها و نظام‌ها، اگر برنامه‌ی پیشنهادشده (جانشین‌پروری) با بهترین نظام نیز طراحی شود، در اجرا با شکست مواجه می‌شود و چه‌بسا سازمان را نیز با مخاطرات بیش‌تری مواجه کند.

بنگاه‌ها و سازمان‌ها اگر بخواهند با تهدیدهای محیطی مقابله کنند و از فرصت‌های موجود استفاده ببرند و اثربخشی و بهره‌وری خود را افزایش دهند، ناگزیر باید ظرفیت‌ها و توان‌مندی‌ها و نقاط بهبودپذیر خود را شناسایی کنند و ضمن تقویت قوت‌ها به ترمیم نقاط بهبودپذیر بپردازند. در این میان، شناخت و آسیب‌شناسی مدیریت منابع ‌انسانی مهم‌تر از هر کار دیگری است. اگر آسیب‌ها درست و به‌موقع و با اولویت مناسب، بر اساس سطح بلوغ منابع ‌انسانی، شناسایی شوند و برای بهبود آن‌ها اقدام شود، اثر بخشی سازمان هر چه بیش‌تر خواهد شد.

ما چگونه شما را راهنمایی می‌کنیم؟

ما با بهره‌گیری از یک مدل معتبر و اختصاصی سازمان مدیریت صنعتی (IMI-HR Diagnosis) سازمان شما را در ابعاد سه‌گانه بررسی (به بیان بهتر، آسیب‌شناسی) می‌کنیم:

سپس، براساس نظرات خبرگان و صاحب‌نظران سازمانی (مشاوران مدیریت و کسب‌وکار) این آسیب‌ها اولویت‌بندی می‌شوند  و علت‌العلل و آسیب‌های اصلی را شناسایی می‌کنیم. پس از شفاف‌شدن وضع موجود سازمان در حوزه‌ی مدیریت منابع‌انسانی، به شما می‌گوییم کجا هستید و با توجه به وضعیت مطلوب آینده چه باید بکنید؟ خروجی اصلی این فرآیند نقشه‌ی ‌راه بهبود در قالب پروژه‌ها و اقدامات حوزه‌ی مدیریت منابع ‌انسانی است.

شما در هر زمان با مراجعه به ما و ارسال درخواست، تیمی از متخصصان حرفه‌ای را در کنار خود خواهید داشت. در ابتدا، کار مشترکی که با هم خواهیم داشت را برای‌تان تشریح می‌کنیم؛ مسئولیت و وظایف تیم‌های کاری (متشکل از متخصصان سازمانی و مشاوران مدیریتی ما و کارشناسان و مدیران شما) را تعریف و مشخص می‌کنیم؛ با توافق شما و با توجه به محدودیت‌های زمانی و مشغله‌های کاری شما، نوبت‌های کاری و بازه‌های زمانی را مشخص و تعیین می‌کنیم؛ و چگونگی جمع‌آوری و دست‌رسی به داده‌های موجود شما و اطلاعاتی که مشترکاً تولید خواهیم کرد را برنامه‌ریزی می‌کنیم.

ما با استفاده از سیستم نرم‌افزاری مدل کارهای اجرایی و تحلیل‌های کمّی را تسریع کرده‌ایم.

در دنیای امروز سازمان‌ها به دنبال راه‌هایی هستند که علاوه‌بر حفظ جایگاه رقابتی خود در بازار، بتواند آن‌ها را در مسیر بقا و توسعه‌ی پایدار یاری دهد. در این رقابت، رهبران سازمانی به‌درستی دریافته‌اند که فقط‌وفقط با تکیه بر نیروهای انسانی توان‌مند می‌توانند در این مسیر قدم بگذارند. از این رو، توان‌مندسازی سازمانی عاملی کلیدی است و بر این اساس ، نقش مدیریت منابع انسانی در سازمان‌ها که مسئولیت انتخاب، توان‌مندسازی، حفظ و نگه‌داشت سرمایه‌های انسانی را به عهده دارد، بسیار حائز اهمیت است.

مراحل اصلی فرآیند آسیب‌شناسی سازمانی

فرآیند اجرایی نظام‌مندی برای انجام پروژه‌ی مسئله‌یابی منابع ‌انسانی و تحقق اهداف آن وجود دارد. این مراحل کلیاتی از یک فرآیند حل مسئله است. سه مرحله‌ی اصلی این فرآیند عبارت‌اند از:

مزایای استفاده از خدمت آسیب‌شناسی منابع انسانی سازمان مدیریت صنعتی
  • وجود متدولوژی مسئله‌یابی و آسیب‌شناسی حوزه‌ی منابع ‌انسانی اختصاصی سازمان مدیریت صنعتی با ویژگی‌های زیر:
    • ترکیب‌کردن مدل‌های معتبر تعالی و بلوغ توان‌مندی نیروی‌ انسانی و ایجاد یک مدل معتبر و بومی که طی چندین سال در سازمان‌های متعدد و گوناگون آزموده شده است.
    • به‌کارگیری روش‌های تحقیق کیفی معتبر و علمی در شناسایی و اولویت‌بندی و تحلیل آسیب‌ها در متدلوژی طراحی‌شده
    • مبنابودن خِرد جمعی خبرگان و صاحب‌نظران (مشاور و کارفرما) در زمینه‌ی شناسایی آسیب‌ها و اولویت‌بندی آن‌ها و ارائه‌ی راه‌حل‌های مشخص، اختصاصی و معنادار برای کارفرما با هدف بهبود و اثربخشی بیش‌تر
  • تسهیل‌گری و اجرای فرآیند به‌دست شبکه‌ی مشاوران خبره و باتجربه و دارای مدارک بین‌المللی در این زمینه که کیفیت و استاندارد تضمین می‌شود.
  • با توجه به وجود متدولوژی استاندارد معتبر و مشاوران خبره، انجام مسئله‌یابی و آسیب‌شناسی با کیفیت مطلوب، با سرعت و در زمانی کوتاه و با هزینه‌ی مناسب (توجیه اقتصادی مطلوب) برای کارفرما امکان‌پذیر است.

برخی مشتریان سازمان در حوزه مدیریت پروژه