مشاوره‌ی مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)

امروزه، فقط رشد و توسعه‌ی فعالیت‌های شرکت‌ها نیست که اهمیت دارد، بلکه توسعه‌ی پایدار و منطقی همراه با سایر ذی‌نفعان جایگاه ویژه‌ای در آرای سیاست‌گذاران جهانی، ملی و شرکتی یافته است. گواه آن هم ایجاد و توسعه‌ی قوانین بین‌المللی (از جمله پیمان کیوتو) و الزام به رعایت آن‌ها و تصویب اقدامات و مسئولیت‌هایی برای کشورها، دولت‌ها و، به‌تبع آن، شرکت‌هاست. در این شرایط، شرکت‌هایی که خواهان فراتر رفتن از الزامات و ایجاد جایگاهی برتر برای خود هستند، نیاز دارند زیرساخت‌های لازم را فراهم آورند و به عناصر مهم و اساسی درون و برون سازمانی توجهی ویژه کنند؛ از جمله:

نیروی انسانی (منابع انسانی)؛ و

محیط زیست و اکوسیستم منطقه‌ای و جهانی.

در حوزه‌ی منابع انسانی، «ایمنی و بهداشت» نه تنها دغدغه‌ی شرکت و کارکنان آن، بلکه موضوعی است که مورد توجه خانواده‌های کارکنان، اصناف و جامعه ــ به‌عنوان بستر رشد و فضای زندگی کارکنان ــ نیز هست و قوانین ملی و بین‌المللی فراوانی برای آن تدوین شده و انتشار یافته است.

«کار برای زندگی بهتر»، همه‌ی ما کار می‌کنیم که شرایط و زندگی بهتری را برای خود و عزیزان‌مان بسازیم و به همین دلیل است که هرگونه آسیب به سلامتی فرد یا محیط و بهداشت وی این هدف کلی را تهدید می‌کند و یا حتی از بین می‌برد. پس این شعار معروف رواج یافته است که: «هیچ کاری آن‌قدر مهم نیست که آن را ناایمن انجام بدهیم».

اگر شرکتی با حوادث زیاد برای کارکنان خود روبه‌روست که موجب افزایش ترک کار، از کار افتادگی‌های پیش از موعد، خسارات بیمه‌ای و غیربیمه‌ای فراوان، از دست دادن سرمایه‌ها و تجربه‌های گران‌بهای انسانی، کاهش بهره‌وری به‌دلیل آسیب‌های جسمی و اسکلتی‌ـ‌عضلانی و … می‌شود و یا اتفاق‌های زیادی در آن می‌افتد که خسارت‌هایی برای محیط زیست و اکوسیستم نزدیک یا دور آن به بار می‌آورد و به جریمه‌های زیست‌محیطی گزافی می‌انجامد، لازم است سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) خود را ایجاد و یا تقویت کند.

ما چگونه به شما کمک می‌کنیم؟

سازمان مدیریت صنعتی، با تلفیق نگرش سیستمی، مدیریتی و اجرایی، اکسیری جدید و اثربخش و کارا برای رفع مشکلات سازمان‌ها در این زمینه ارائه می‌دهد. پیشنهادهای ما می‌تواند شما را با سرعتی مطلوب از گرفتاری‌های جاری برهاند. ما بستری فراهم می‌آوریم که نه‌تنها منابع مالیِ سازمان صرف خسارت‌های گاه‌و‌بی‌گاه نشود، بلکه با حفظ سرمایه‌های انسانی و زیست‌محیطی از سویی نیاز روحی کارکنان برآورده شود و، از دیگر سو، نام و برند سازمان از این بابت اعتبار یابد که محیطی سالم برای کارکنان ایجاد می‌کند (که همه مشتاق ورود و همکاری با آن هستند)، و دوست‌دار محیط زیست نیز هست.

کار ما شامل این مراحل است: تعریف دقیق مسئله، شناخت روحیات سازمانی، به‌کارگیری دانش‌ها، نظام‌ها، نرم‌افزارها، ابزارها، تجهیزات و فن‌آوری‌های نوین جهانی متناسب با درخواست و نیاز شرکت‌ها، و کمک به نهادینه‌کردن موضوعات مرتبط با HSE بطوری‌که تبدیل به فرهنگ سازمانی شود.

اصول کلیدی ما:

ما اصول و ارزش‌هایی را پایه‌ی تفکر، رفتار و گفتار خویش قرار داده‌ایم که با روح این نوع خدمات هم‌خوان باشد و زمینه‌سازِ تحقق اهداف عالی در این حوزه شود. برخی از این اصول چنین‌اند:

نگرش مثبت و انسانی؛

باور به این که هر آسیبی به یک فرد یا محیط زیست خسارتی است به کل جامعه و اکوسیستم منطقه‌ای و جهانی؛

انگیزش و مشارکت همه‌ی کارکنان؛

تغییر فرهنگ و نگرش سازمانی به سمت اهمیت‌دادن به ایمنی، بهداشت و محیط زیست؛

رشد مسئولیت‌پذیری فردی، شرکتی و اجتماعی در تمامی سطوح سازمانی؛

تطابق نظام‌ها و ابزارها با امکانات، توان‌مندی ها و نیازهای شرکت، جامعه و محیط زیست؛

برقراری توازن بین الزامات، قوانین و نیازمندی‌های قانونی و توان شرکت براساس حوزه‌ی کاری مربوطه؛

ایجاد نگرش یک‌پارچه به فعالیت‌ها و اقدامات و مدیریت اثرات و تبعات مستقیم و غیرمستقیم فعالیت‌ها بر ایمنی، بهداشت و محیط زیست؛

درک و اشاعه‌ی فرهنگ دوراندیشی و نگرش بلندمدت برای بهبود، اصلاح و حصول نتیجه؛

حفظ و مدیریت منابع سازمان.

نکته قابل تأمل این است که در طراحی و استقرار اجزای فوق به نحوی عمل شود که یک‌پارچگی نظام‌ها و هم‌نوایی و تقارن آن ها رعایت شود و امکان دریافت خروجی بهینه به موازات سیستم‌های اجرایی و عملیاتی سازمان فراهم آید و به‌کارگیری این ابزارها و نظام‌ها منجر به کاهش راندمان و بهره‌وری سازمان نشود (بدیهی است که در صورت درخواست سازمان برای تعمیق یک سیستم یا ابزار خاص، امکان ارائه‌ی خدمت اضافه در آن حوزه وجود دارد).

خدمات و محصولات ما در حوزه‌ی مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)

خدمات مشاوره‌ای

طراحی و استقرار نظام‌های مختلف مدیریتی مانند ISO14001، ISO45001 و HSE؛

طراحی نظام‌ها و سازوکار‌های شناسایی و مدیریت ریسک؛

بررسی‌های ارگونومیکی محیط کار؛

تعیین راهکارها و اقدامات کنترلی برای مدیریت مخاطرات ایمنی و زیست‌محیطی؛

یکپارچه‌سازی مدیریت اقدامات اجرایی با نتایج ایمنی، بهداشت و محیط زیستی مترتب بر آن‌ها و بهینه‌کردن خروجی‌ها متناسب با شرایط حاکم؛

بهبود و ارتقای عملکرد نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست از طریق رفع ایرادها و اشکالات ارتباطی با سایر نظام‌های جاری سازمان (که برخی از این بهبودها بر حسب نیاز و عمق مورد نظر شرکت می‌تواند در قالب پروژه‌ای الحاقی و مستقل انجام شود).

خدمات اجرایی

طراحی و اجرای سامانه‌های اعلان و اطفای حریق؛

نظارت بر اجرای نظام‌های HSE؛

طراحی و استقرار ساختارهای مقابله با مخاطرات؛

نظارت بر عملکرد واحدهای اجرایی از طریق انجام پایش‌های ایمنی و زیست محیطی؛

استقرار نظام‌های گزارش‌دهی و تحلیل نتایج عملکردی نظام‌های ایمنی، بهداشتی و محیط زیست؛

مدیریت و تأمین نیروی انسانی؛

شناسایی و مدیریت ریسک‌ها و تهیه‌ی طرح‌های مقابله با ریسک و اقدامات کنترلی به همراه پیاده‌سازی و اجرای آن ها؛

تعریف و مدیریت انتخاب، نگه‌داری و توزیع PPE و GPE.

خدمات توان‌مندسازی و تربیت نیروی تخصصی

تربیت متخصص برای حوزه‌های مختلف بر حسب نوع فعالیت و صنعت؛ برای نمونه:

متخصص ایمنی جوش‌کاری در مخازن، محیط‌های بسته، خطوط لوله و …؛

متخصص ایمنی کار با گازهای خطرناک مانند H2S و …؛

متخصص ایمنی کار در دریا؛

متخصص آتش‌نشانی؛

و … .

تربیت متخصص تحلیل ایراد و مدیریت ریسک؛

تربیت متخصص تحلیل محیط کار و بهبود آن؛

تربیت متخصص به‌کارگیری ابزار، نرم‌افزار یا سیستم خاص در حوزه‌ی ایمنی، بهداشت و محیط زیست؛

برخی پروژه‌های سازمان و تیم مشاوران در حوزه ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)

استاندارد ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) شرکت آریا ساسول

برخی مشتریان سازمان در حوزه مدیریت پروژه