مشاوره‌ی نظام مدیریت بهره‌وری

در شرایط اقتصادی و اجتماعی حال حاضر کشورمان، که به دلیل تحریم‌های اقتصادی در وضعیت سختی قرار داریم، دغدغه‌ی بسیاری از مدیران بنگاه‌های اقتصادی و سازمان‌ها این است که بتوانند:

میزان تولید کالاها و خدمات خود را بیش‌تر کنند؛

کیفیت کالاها و خدمات تولیدی خود را بهتر کنند؛

قیمت تولید کالاها و خدمات خود را پایین بیاورند؛

سود حاصل از فعالیت‌های خود را افزایش دهند.

اگر این هدف‌ها و خواسته‌ها محقق شود، بنگاه‌های اقتصادی و سازمان‌ها هم می‌توانند رضایت مشتریان و سهام‌داران و کارکنان خود را تأمین کنند و هم خواهند توانست، با حضور مستمر و پایدار در بازارهای داخلی و خارجی، به سهم خود، به تحقق اهداف برنامه‌ریزی توسعه‌ی اقتصادی کشور یاری برسانند.

راز موفقیت در این راه عبارت‌ است از: استفاده و به‌کارگیری «نظام مدیریت بهره‌وری به صورت کامل و با روش صحیح». ما شما را با ارکان و ویژگی‌های نظام مدیریت بهره‌وری آشنا می‌کنیم.

نظام مدیریت بهره‌وری

نظام چرخه‌ی مدیریت بهره‌وری از نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم در کشورهای پیشرفته‌ی جهان آغاز شد و اکنون تقریباً در همه‌ی کشورهای جهان به کار بسته می‌شود. مدل معتبر جهانیِ چرخه مدیریت بهره‌وری از چهار مؤلفه تشکیل می‌شود:

در مرحله‌ی اول، با آموزش و فرهنگ‌سازی مدیریت بهره‌وری به مدیران و کارکنان سازمان و تشکیل کارگروه‌های تخصصی بهره‌وری، شاخص‌های بهره‌وری عمومی و تخصصی سازمان برای 5 سال بر اساس روش‌های معتبر توصیه‌شده‌ی سازمان بهره‌وری آسیایی (APO) و سازمان بهره‌وری ملی ایران (NIPO) اندازه ‌گرفته می‌شود.

در مرحله‌ی دوم، تغییرات شاخص‌های بهره‌وری اندازه‌گیری‌شده، در مقایسه با عملکرد خود سازمان در سال‌های مختلف، در مقایسه با سایر سازمان‌ها و در مقایسه با واحدهای برتر داخلی و بین‌المللی، و نیز در مقایسه با میانگین صنعت کل اقتصاد، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد؛ عوامل و عارضه‌های حاکم بر سازمان و بنگاه‌ اقتصادی شناسایی می‌شود؛ و تکنیک‌ها و ابزارهای مناسب برای رفع یا تعدیل موانع و بهبود بهره‌وری سازمان شناسایی و ماتریس عارضه‌ها‌ـ‌راهکارها برای ارتقای بهره‌وری سازمان تهیه می‌شود.

در مرحله‌ی سوم، از یک طرف بر پایه‌ی اندازه‌ی شاخص‌های بهره‌وری سازمان در وضع موجود و با تحلیل شرایط اقتصادی فضای کسب‌وکارهای ملی و بین‌المللی، و از طرف دیگر بر پایه‌ی بلوغ بهره‌وری و امکانات موجود داخلی سازمان، هدف‌گذاری کمی ارتقا و بهره‌وری سازمان برای سال‌های آینده، در چارچوب سناریوهای مختلف انجام می‌گیرد و پروژه‌های بهبود بهره‌وری در حوزه‌های مدیریت، منابع انسانی، تکنولوژی تولید، بازار و فروش و … تعریف و مکانیسم‌های اجرای عملیاتی کردن آن‌ها در سند بهبود بهره‌وری سازمان تدوین می‌شود.

در مرحله‌ی چهارم، اقدامات و پروژه‌های تعیین‌شده در سند بهره‌وری را خود سازمان یا بنگاه اقتصادی، با نظارت مشاور و در زمان‌های تعیین‌شده، اجرا می‌شود. سپس بر اساس کارکرد چرخه‌ی مدیریت بهره‌وری، شاخص‌ها مجدداً اندازه‌گیری می‌شود تا میزان کمی و کیفی بهبود بهره‌وری سازمان تعیین شود.

لازم به توضیح است که پروژه‌ی چرخه‌ی مدیریت بهره‌وری می‌تواند هم در سطح کل بنگاه اقتصادی، هم در سطح کل فرآیندهای اصلی پشتیبانی و مدیریتی آن، و هم در سطح فرآیندهای مهم و اصلی آن طبق قانون «پارتو»، اجرا شود و عملکرد سازمان یا بنگاه اقتصادی بر اساس نسبت خروجی‌ها به ورودی‌ها و در قالب شاخص‌های بهره‌وری عمومی و اختصاصی در پیشبرد مدیریت سازمان مورد مشاهده و تصمیم‌گیری و مدیریت سازمان قرار گیرد.

الزامات و تکالیف قانون

در ماده‌ی ۵ قانون برنامه ششم توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور تاکید شده است که کلیه‌ی سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تحت تولیت آن در طول سال‌های برنامه‌ی ششم (139۶-1400) طرح چرخه‌ی مدیریت بهره‌وری را در سازمان خود استقرار دهند.
در راستای تحقق این الزام مهم قانونی، وزارت صنعت، معدن و تجارت با انعقاد تفاهم‌نامه‌ی همکاری با «سازمان مدیریت صنعتی» در نظر دارد که، با هدف مقابله‌ی مدبرانه‌ی با مشکلات فراروی بنگاه‌های اقتصادی، طرح نظام مدیریت بهره‌وری را با همکاری سازمان مدیریت صنعتی در بیش از 3 میلیون واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری استقرار دهد.

خروجی ها و دست آوردها

با اجرای درست نظام مدیریت بهره‌وری، و همکاری مدیریت و کارشناسان سازمان یا مشاوران بهره‌وری سازمان مدیریت صنعتی، می‌توان دست‌آوردهای زیر را انتظار داشت:

  • میزان تولید کالاها و خدمات و یا ستانده‌ها و درآمدهای بنگاه اقتصادی بیش‌تر شود.
  • ضایعات و اتلاف (MUDA) بنگاه اقتصادی شناسایی، حذف و یا تعدیل شود.
  • قیمت تمام‌شده‌ی تولید کالاها و خدمات کاهش یابد.
  • سود حاصل از انجام فعالیت‌های بنگاه اقتصادی افزایش یابد و رضایت سهام‌داران تأمین شود.
  • رضایت مشتریان از بابت کمیت و کیفیت بهتر کالاها و خدمات افزون گردد.
  • سهم بنگاه اقتصادی از بازارهای داخلی و خارجی (صادرات) افزایش یابد.
  • دغدغه‌های چهارگانه‌ی مدیران بنگاه‌های اقتصادی کاهش و متقابلاً حضور مستمر و پایدار بنگاه اقتصادی تقویت شود.
  • به الزامات و تکالیف مطرح در ماده‌ی 5 قانون برنامه‌ی ششم توسعه در زمینه‌ی ارتقای بهبود پاسخ مناسب داده شود.

خدمات و محصولات ما در حوزه‌ی مدیریت بهره‌وری

خدمات مشاوره‌ای

طراحی و استقرار چرخه مدیریت بهره‌وری؛

طراحی نظام‌ها و سازوکار‌های افزایش بهره‌وری؛

تعیین راهکارها و اقدامات اصلاحی برای مدیریت بهره‌وری.

خدمات اجرایی

طراحی و اجرای سامانه‌های شاخص‌های بهره‌وری؛

نظارت بر اجرای نظام‌های مدیریت چرخه بهره‌وری؛

استقرار نظام‌های گزارش‌دهی و تحلیل نتایج عملکردی.

خدمات توان‌مندسازی و تربیت نیروی تخصصی

تربیت متخصص بهره‌وری؛

تربیت متخصص تحلیل مدیریت چرخه بهره‌وری؛

تربیت متخصص تحلیل بهره‌وری و بهبود آن.

برخی پروژه‌های سازمان و تیم مشاوران در حوزه مدیریت بهره‌وری

استقرار چرخه مدیریت بهره‌وری شرکت مالیبل سایپا

استقرار چرخه مدیریت بهره‌وری شرکت ایساکو

ترویج و ارتقای فرهنگ بهره‌وری شرکت پترو پارس

استقرار چرخه مدیریت بهره‌وری شرکت برق منطقه‌ای تهران

ارتقا چرخه بهره‌وری نیروی‌انسانی شرکت آب کرمان

مدیریت بهره‌وری برق شرکت منطقه‌ای غرب

برخی مشتریان سازمان در حوزه مدیریت پروژه