مشاوره برای حضور در جوایز مدیریت دانش

وقتی سازمان‌ها تصمیم می‌گیرند در جوایز ملی و بین‌المللیِ مدیریت دانش شرکت کنند، این هدف‌گذاری خود مولد انگیزه و تحرک بیش‌تر در شرکت‌ها و سازمان‌ها می‌شود. هنگام حضور در جوایز، ضمن ارزیابی وضعیت موجود، بخش‌های بهبودپذیر در مدیریت دانش نیز مشخص می‌شود. بدین‌ترتیب، شرکت‌ها و سازمان‌ها می‌توانند، با داشتن یک چارچوب تأییدشده و پذیرفته‌ی ملی و بین‌المللی، مدیریت دانش را بر اساس الگوهای ملی و بین‌المللی برنامه‌ریزی و اجرایی کنند.

ما چگونه شما را راهنمایی می‌کنیم؟

ما در سازمان مدیریت صنعتی با تهیه و تدوین مستندات لازم؛ ظرفیت‌سازی و آموزش کارکنان ذی‌ربط؛ تقویت، استقرار و تثبیت نظامات و الزامات؛ و کمک به ایجاد و استقرار و تقویت زیرساخت‌های سازمانی مناسب، شما را برای حضور در جوایز ملی و بین‌المللی آماده و مهیا می‌کنیم. در هر سه مرحله‌ی زیر، ما با مجموعه‌ای از متخصصان و خبرگان در کنار شما هستیم:

۱. پیش از حضور (با آماده‌سازی وضعیت موجود، و تدوین و تأمین الزامات و مدارک موردنیاز)؛ ۲. حین حضور در جایزه (با همراهی در فرآیند ارزیابی، کمک به حصول نتیجه و گواهی‌نامه‌ی موردنظر)؛ و ۳. پس از آن (دریافت گواهی‌نامه و نقشه‌ی ‌راه آینده).

خروجی‎‌های اصلی خدمت مشاوره‌ برای حضور در جوایز مدیریت دانش

  1. تعیین وضع موجود و شکاف با چارچوب، الزامات و نیازمندی‌های جوایز ملی و بین‌المللی مدیریت دانش
  2. تعیین برنامه‌ها و اقدامات لازم در زمینه‌ی تعالی نظام مدیریت دانش
  3. همکاری در تدوین اظهارنامه و ایجاد مقدمات لازم برای شرکت در جوایز ملی و بین‌المللی مدیریت دانش
  4. همکاری در ارتقای سطح تعالی مدیریت دانش

مزایای استفاده از مشاوره‌های ما برای شرکت در جوایز ملی و بین‌المللی

شبکه‌ی متخصصان مدیریت دانش در سازمان مدیریت صنعتی

تجربه و سابقه‌ی کافی در همکاری با شرکت‌ها و سازمان‌های متقاضی برای شرکت در جایزه‌های ملی و بین‌المللی مدیریت دانش

دانش و تجربه‌ی بالای مشاوره‌ی مدیریت و تنوع خدمات مشاوره و آموزش مدیریت در سازمان مدیریت صنعتی

تسلط و اشراف بر مدل ملی مدیریت دانش

برخی مشتریان سازمان در حوزه مدیریت پروژه