مشاوره مدیریت مالی

تقریبا در تمامی تعاریف علم مدیریت، دو عنصر کلیدی به صورت مشخص و بارز دیده می شود:

برنامه‌ریزی  و کنترل ؛این دو مفهوم در ابتدای کار سازمان، قبل و بعد از آن نقش‌آفرینی می‌کند و هر دو با اندازه‌گیری پولی و مالی، مفهوم واقعی و نهایی خود را پیدا می‌کنند.با این تعریف ساماندهی امور مالی هر سازمان از تمامی ابعاد استراتژی، ساختار، فرآیند و سیستم (روش)های مالی از وظایف اصلی مدیریت مالی خواهد بود.امور مالی، بنا به ماهیت خود به عنوان یک سیستم انتهایی، در جریان تمام عملیات سازمان قرار می گیرد تا تصویر متناسب از سازمان با ارایه صورت های مالی اساسی وگزارش های مدیریتی، ارایه کند.اطلاعات مالی در درجه اول مورد توجه ذی‌نفعان بیرونی است. گروهی از این ذی‌نفعان در نتیجه الزامات قانونی و گروه دیگر به واسطه علایق سهامداری، رقابتی، اعتباری و سرمایه‌گذاری بالقوه نسبت به این اطلاعات، توجه ویژه نشان می‌دهند.از سوی دیگر ذی‌نفعان داخلی در سازمان نیز، با نیات مختلف از جمله: مدیریتی، تخصصی، پرسنلی و … به این اطلاعات علاقه نشان می‌دهند.

این تقسیم بندی باعث بروز و ظهور دو حوزه کارکردی در امور مالی شده است که در تعریف تخصصی به صورت زیر تقسیم می‌شود:

  • حسابداری مالی (با هدف گزارش‌گری بیرونی) وحسابداری مدیریت (با هدف گزارش‌گری داخلی).
  • رویکرد ارائه خدمات سازمان در حوزه مشاوره‌های مالی

    با تاکید بر چهار وجه مورد اشاره: استراتژی- ساختار- سیستم- فرآیند، سازمان مدیریت صنعتی در ارایه خدمات مشورتی خود به شرکت‌ها، موسسات و سازمان‌ها، دیدگاهی را برگزیده است که به شکلی جامع و سیستمی- با دسترسی به سایر جنبه‌های تخصصی موردنیاز کسب و کارها در حوزه‌های: عملیات، منابع انسانی، بازاریابی و فروش، تامین و لجستیک، فناوری اطلاعات، کیفیت و … ، بستری را فراهم کند که در ارایه خدمت مشاوره مالی به کارفرمایان خود،  فقط با تمرکز بر حوزه تخصصی مالی و حسابداری،  پیش نرود بلکه به سایر جنبه‌های کاری اثرگذار و هم چنین ابزارهای مدیریتی چهارگانه به شرح فوق، نیز توجه کافی داشته باشد.

    خدمات و محصولات ما در حوزه‌ی مشاوره مدیریت مالیخدمات سازمان در حوزه مشاوره مالی- طراحی (سیستم، ساختار، فرآیند)طراحی سیستم جامع مالیطراحی سیستم برآورد قیمت تمام شده(محصول- خدمت)طراحی سیستم تنظیم و کنترل بودجه جامع(عملیاتی- سرمایه ای- نقدی)طراحی سیستم گزارش های مدیریتیطراحی سیستم حسابرسی داخلیطراحی ساختار و تشکیلات امور مالی و حسابداریطراحی و تدوین فرآیندهای مالی و حسابداری خاص منظورهخدمات سازمان در حوزه مشاوره مالی- مطالعات سفارشیانجام مطالعات تشخیص، تعریف مساله و طراحی راهکار در امور مالی کارفرمایانانجام طرح کاهش استراتژیک/مدیریت هزینهامکان سنجی طراحی و استقرار سیستم قیمت تمام شدهبررسی مالی و ارزیابی صنایع/کسب وکارها بر اساس سفارشارزیابی و انتخاب نرم افزار های برنامه ریزی منابع سازمان ERPمتناسب کارفرمایان متقاضیتدوین استراتژی مالی (در سطح کارکرد) متناسب با ارکان جهت ساز و استراتژی سطوح کسب و کار و بنگاهخدمات سازمان در حوزه مشاوره مالی- مشاورهمشاوره سرمایه گذاری(بورس- مشارکت- ادغام- تملک)تدوین طرح توجیه فنی- اقتصادی(امکان سنجیFS)ارزیابی سهام شرکت هانظارت بر فرایند استقرار و اجرای سیستم های اطلاعاتی با محوریت مالیارائه خدمات ارزیابی شایستگی های تخصصی و فنی نیروی انسانی شاغل در امور مالی شرکت هاارائه خدمات توسعه فردی و واحدی در امور مالی متناسب با کل شرکتمشاوره مالیاتیبرخی از خدمات ارائه شده توسط سازمان در حوزه مشاوره مالیطراحی سیستم های جامع مالیطراحی سیستم قیمت تمام شده تولیدات در واحدهای صنعتیطراحی سیستم قیمت تمام شده خدمات در واحدهای خدماتیانجام مطالعات امکان سنجی طراحی و استقرار سیستم تمام شدهبررسی کارایی و بهره وری منابع مالی به کار گرفته شده در واحدهای کسب و کارمطالعه و ارزیابی وضعیت و عملکرد مالی در سطح صنایع مختلفارائه مدل بهینه تجزیه و تحلیل و مدیریت ریسک در پروژه های سرمایه گذاریعارضه یابی نظام نقدینگیطراحی مدل یکپارچه سازی سیستم های اطلاعاتی مالیمطالعه کاهش استراتژیک هزینه هابرنامه ریزی سیستم های اطلاعاتی حسابداریبرخی مشتریان سازمان در حوزه مشاوره مدیریت مالیکاهش هزینه شرکت ریخته‌گری و تراکتورسازی ایرانطراحی تفصیلی سیستم‌های جامع مالی (بهای تمام شده، بودجه، خزانه‌داری، دارایی ثابت، حسابداری مالی و انبار) – شركت آرتا پلاستطراحی قیمت تمام شده شرکت پلور سبزطراحی مدل‌های تحلیل هزینه در توسعه واحدهای اجرایی بخش درمان سازمان تامین اجتماعیخدمات مالی و محاسباتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)پژوهش‌های سرمایه‌گذاری شرکت توگا فولاد مپنااستقرار سیستم حسابداری مدیریت شرکت پست فشار قوی پارسیانشناخت و عارضه‌یابی نظام برنامه و بودجه‌ سازمان تامین اجتماعیتحلیل ریسک مالی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)طراحی و مدل‌سازی سیستم مدیریت مالی شرکت دیزل سنگین ایران (دسا)طراحی و مدل‌سازی سیستم مدیریت مالی چوب و کاغذ مازندرانمشاوره مدیریت مالی شرکت شرکت طراحی و مهندسی شهاب شمسطراحی و مدل‌سازی سیستم مدیریت مالی صنایع شیمیایی ایرانطراحی سیستم مدیریت مالی شرکت سازه گستر سایپاطراحی سیستم مدیریت مالی صنایع فرآورده‌های نسوز آذرطراحی سیستم مدیریت مالی صنایع فلزی ایرانسیستم مدیریت مالی الکترو کاوهطراحی مفهومی قیمت تمام شده موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعیقیمت تمام شده آزمایشگاه فنی و مکانیک خاکقیمت تمام شده شرکت لوله و ماشین‌سازی ایرانمدیریت طرح و عملکرد مالی شرکت مخابرات آذربایجان شرقیمشاوره مالی و محاسباتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)

    برخی مشتریان سازمان در حوزه مدیریت پروژه