معرفی حوزه‌ی خدمت ساختار و طراحی سازمان

ما علت قطعی انقراض دایناسورها را نمی‌دانیم، ولی مطمئن‌ایم که فقدان سازگاری از دلایل اصلی محو شدن موجوداتی از صحنه هستی بوده است. لازمه‌ی بقا و تکامل در حوزه‌ی مدیریت کسب‌وکار و اداره‌ی سازمان‌ها نیز انطباق‌یافتن و انعطاف‌پذیری و «سامان‌دهی» درست است.

سامان‌دهی درست یعنی هم‌راستایی با و پاسخ‌گویی به تحولات بیرونی، یک‌پارچگی تیم‌های مدیریتی، هم‌آهنگی واحدها و مجموعه‌های کاری و قسمت‌ها، وحدت عمل صف و ستاد، روابط مؤثر شرکت با نمایندگی‌ها و شبکه، تعاملات ارزش‌آفرین شرکتِ مادر با شرکت‌های زیرمجموعه، نظارت عالیه بر زیرحوزه‌ها، و ….

سامان‌دهی درست به ایجاد مجموعه‌ای می‌انجامد که دارای انسجام و یک‌پارچگی، سرعت تصمیم‌گیری و عمل، هم‌افزایی تیم‌های مدیریتی، هم‌سویی کسب‌وکارهای مختلف، و هم‌آهنگی واحدها و گروه‌ها و زیرمجموعه‌های مختلف (داخلی، گروه هولدینگ، همکاران پیوسته، وابسته و شبکه‌ی بیرونی) است؛ و نتیجه‌ی آن تحقق استراتژی‌ها، رشد و توسعه، تولید ثروت و ارزش برای مشتریان و جامعه و دیگر ذی‌نفعان خواهد بود.

اما سامان نادرست کسب‌وکار موجب می‌شود مدیران از کارکنان گله داشته باشند که سرعت عمل ندارند و اهداف و نتایج را محقق نمی‌کنند (و انگِ مسئولیت‌ناپذیری هم به زیردستان خود بزنند!)؛ همکاران نیز از تعارض بین واحدها، تناقض در مسئولیت‌ها، کندی فرآیند تصمیم‌گیری، دوباره‌کاری‌ها و بیهوده‌کاری‌ها شکایت کنند؛ و سرپرستان هم از نداشتن اختیار متناسب با مسئولیت‌های واگذارشده، و از تداخل و هم‌پوشانی وظایف خود با سایر واحدها گله‌مند باشند.

بسی خطرناک‌تر، امروزه بیماری «خودایمنی» در برخی شرکت‌ها شیوع می‌یابد؛ مشابه بدن ــ که دستگاه عصبی و ایمنی به سلول‌ها وبافت‌ها و اندام‌های خود حمله می‌کند ــ ستاد و برخی مدیران و گروه‌های کاری نیز با سایر واحدها و همکاران خود دشمنی می‌کنند. یعنی به‌جای هم‌افزایی و همکاری و هم‌سویی، اجزای مجموعه به خود و دیگری آسیب می‌رسانند.

ما چگونه شما را راهنمایی می‌کنیم؟

در ارائه‌ی خدمات، به‌صورت راهکارهایی جامع یا به‌صورت خدمتی مستقل، سازمان مدیریت صنعتی در هر سه مرحله‌ی طراحی، آموزش و هدایت و همکاری در اجرا و استقرار، و یا ترکیبی از این مراحل، در کنار شما خواهد بود. ما با روش خاص طراحی سازمان مدیریت صنعتی (IMI-Method) و با ابزارهای متنوعی چون جلسات گروه‌های کانونی و هم‌فکری، مربی‌گری (Coaching)، مطالعات تطبیقی و به‌گزینی، به طراحی و استقرار راهکارهایی اثربخش می‌پردازیم.

اگر در سازمان خود چنین عارضه‌هایی را مشاهده می‌کنید، ما با ارائه‌ی راهکارهایی مؤثر برای حل این مسائل در کنار شما خواهیم بود.

مشاوران سازمان مدیریت صنعتی در ساختاردهی به هولدینگ‌ها و بنگاه‌های چندکسب‌وکاره تخصص دارند (از جمله در تعریف و توسعه‌ی الگوهای ارزش‌آفرینی ستاد برای زیرمجموعه، کاهش روابط ارزش‌زدا و ایجاد و ارتقای هم‌افزایی میان شرکت‌های زیرمجموعه و گروه شرکتی رویکردهای چندمنظوره). هم‌چنین، مشاوران ما متناسب با زمان رشد شرکت‌‌های نوپا و نوآفرین نیز در حوزه‌ی طراحی سازمان و ساختارهای سازمانی خدمات تخصصی ارائه می‌دهند.

سازمان‌دهی با نظم طبیعی و تعریف طبیعی‌ترین روش انجام کار؛ این رویکرد ما به طراحی سازمان و ساختار سازمانی است. مبتنی بر آن، حوزه‌های کسب‌وکار و هم‌چنین مدل‌های چابک‌سازی کلان و مدل‌های کسب‌وکار متمایز را تعریف می‌کنیم، به طراحی و بازنگری در ساختار سازمانی می‌پردازیم، و واحدها و تقسیم‌بندی‌های مؤثر را تعیین می‌کنیم.

طراحی سازمان مانند جریانی است که، از یک طرف، از جهت‌گیری اساسی و استراتژی‌ها سرچشمه می‌گیرد و، از طرف دیگر، در قالب تشکیلات و شرح وظایف، به تعیین شیوه‌ی انجام کارها، تعریف پُست‌ها و وظایف افراد سرریز می‌شود. نقش ما در این میانه، تعریف زنجیره‌ی ارزش‌آفرینی، شناسایی توان‌مندی‌ها و ضعف‌های متناظر با مسائل و عارضه‌های ساختار، و نیز متناظر با نظم یا بی‌نظمی موجود، و تعیین چگونگی سازمان‌دهی مجدد و مناسب است.

مبانی فکری و نگرش ما در حوزه‌ی طراحی سازمان و ساختاردهی از این قرارند:

رویکرد ما مشارکت فعال و استفاده از دانش انباشته و تجربه نزد تیم مدیران و کارشناسان کلیدی کارفرما است، تا هم‌سویی و نظم فکری مشترک مورد نیاز برای تعریف و استقرار ساختار متمایز و متناسب با ذات و ماهیت کسب‌وکار فراهم شود.

تکیه بر ماهیت و ذات کسب‌وکار کارفرما و انعکاس آن در نوع تولید ارزش و ثروت؛

معماری منابع و توان‌مندی‌ها مبتنی بر ماهیت و ذات کسب‌وکار و در محیط اقتصاد و تجارت ایران؛

شکل‌دهی و طراحی نظام‌ها، روش‌ها و فرآیندها برای خلق ارزش خاص برای مشتری؛

تعریف نقش، مسئولیت و وظایف واحدها، مجریان و سرمایه‌های انسانی متناسب با خلق ثروت و ارزش؛

تعریف چگونگی تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کلان و متناسب‌‌سازی سبک‌های مدیریتی و فرهنگ سازمانی.

خدمت طراحی سازمانی یک راهکار منسجم و چندمنظوره است و ابعاد مختلفی از یک سازمان را تعریف یا بازتعریف می‌کند، و از جهات مختلف و ابعاد گوناگون موجودیت سازمان را شکل می‌دهد.

خدمات و محصولات ما در حوزه‌ی طراحی سازمان و ساختار

سازمان‌دهی

طراحی و بازنگری ساختار سازمانی؛

طراحی زنجیره‌ی ارزش و فرآیندهای کلان سازمانی؛

عارضه‌یابی سازمانی در حوزه‌ی ساختار.

چابک‌سازی سازمانی

کوچک‌سازی (Downsizing) و مجازی‌سازی (Virtualization)؛

برون‌سپاری (Outsourcing)، جمع‌سپاری (Crowed sourcing) و کسب‌وکارهای زایشی (Spin off)؛

سازمان مبتنی بر شبکه، کار تیمی (Team-based organization) و یادگیری و نوآوری.

طراحی مدل کسب‌وکار

طراحی سازمان‌های چند کسب‌وکاری (هولدینگ، گروه شرکت‌ها)

تدوین نقش سازمان مادر / ستادمرکزی؛

طراحی ساختار شرکت‌های زیرمجموعه / شرکت‌های گروه؛

طراحی نظام ارتباطی و راهبری (ارزش‌آفرینی و حکم‌رانی شرکتی).

برخی پروژه‌های سازمان در حوزه طراحی سازمان و ساختار

بازنگری ساختار سازمانی و طبقه‌بندی مشاغل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

بازنگری و بازطراحی ساختار تفصیلی و تشکیلاتی شرکت احداث و توسعه پروژه‌های ویژه مپنا (توسعه سه)

طراحی ساختار ارکان اساسی و اصلاح سیستم حقوق و دستمزد کارکنان شرکت آریابینز

اصلاح ساختار و تشکیلات تفصیلی شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا)

تحلیل و طراحی استراتژی مادری و ساختار استراتژیک شرکت هلدینگ سرمایه گذاری نیروگاهی ایران  (سنا)

شاخصه‌های سازمانهای الگو مشاوره علمی، پژوهشی، آموزشی (مجتمع مطالعاتی شهید بهشتی سپاه)

بررسی و اصلاح ساختار سازمانی شرکت پتروشیمی مارون

اصلاح و بازنگری ساختار سازمانی شرکت فولاد آلیاژی

طراحی ساختار مطلوب و تعریف وظایف واحدها شرکت تکسا

طراحی ساختار سازمانی موسسه انرژی گستر

طراحی ساختار سازمانی شرکت پاک تلیسه

بازنگری ساختار سازمانی شرکت پتروپارس

طراحی ساختار سازمانی شرکت آرتاپلاست

استراتژی‌های کلان استراتژیک و بازنگری ارکان ساختار سازمانی گروه صنایع غذایی مانا

طراحی ساختار سازمانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

بازطراحی ساختار شرکت پارچین

طراحی ساختار سازمانی شرکت روغن نباتی اصفهان

ساختار سازمانی شرکت بنادر و کشتیرانی ج.1.1.

ساختار سازمانی از منظر واحدهای کسب‌وکار استراتژیک مستقل شرکت لاستیک کرمان (SBU)

طراحی ساختار شرکت ریخته‌گری تراکتورسازی ایران

طراحی ساختار وزارت بهداشت – بانک جهانی

طراحی ساختار شرکت پست ج.1.1.

طراحی ساختار سازمانی شرکت فالق صنعت

ساختار هولدینگ شرکت مشاور یکم

طراحی ساختار شرکت مهندسین مشاور

ساختار سازمانی هولدینگ اقتصاد نوین

بازنگری در استراتژی و ساختار سازمانی شرکت حمل و نقل ریلی

اجرای طرح بازنگری ساختار شرکت مالیبل سایپا

بازنگری ساختار سازمانی شرکت پلور سبز

تدوین ساختار سازمانی حوزه های ستاد، بازرگانی و تولید شرکت صنعت قند کردستان (مادنوش)

طراحی ساختار سازمانی شرکت معدن‌کاری اولنگ

اصلاح طرح ساختار سازمانی موجود شرکت خدمات فنی و مهندسی کانی مس

برخی مشتریان سازمان در حوزه مدیریت پروژه