کانون ارزیابی مدیران حرفه‌ای دولت

سازمان مدیریت صنعتی با پشتوانه بیش از 50 سال خدمات مشاوره‌‌ای و آموزشی در حوزه مدیریت، به عنوان یکی از سازمان‌های پیشرو در طراحی و اجرای کانون ارزیابی و توسعه در کشور از سال 1381، دارای گواهینامه صلاحیت برگزاری کانون‌های ارزیابی مدیران حرفه‌ای در کشور مطابق با بخشنامه 1657363 مورخ 4/11/96 از سازمان اداری و استخدامی کشور بوده و آماده ارایه خدمت به سازمان‌ها،موسسات و دستگاه‌های دولتی است.

سازمان مدیریت صنعتی مبتنی بر تجارب ارزشمند بومی و تحقیق و توسعه مستمر در خصوص تجارب موفق بین‌المللی، همچنین، چندین دهه تجربه در برگزاری کانون‌های ارزیابی و توسعه آماده اجرای کانون‌های ارزیابی متناسب با نیاز سازمان‌های دولتی، نهادها، سازمانهای عمومی و موسسات و بنگاه‌های خصوصی است.

به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۹/۵ شورای‌عالی اداری که با عنوان «برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده» ابلاغ شده است، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند نسبت به معرفی کارکنان واجد شرایط احراز مشاغل مدیریت پایه، میانی و ارشد به کانون‌های ارزیابی اقدام و از ابتدای سال ۱۳۹۷، در انتخاب و انتصاب مدیران خود از افرادی استفاده کنند که علاوه بر شرایط احراز پیش‌بینی‌شده در مقررات مربوطه، دارای گواهینامه شایستگی عمومی احراز سمت‌های مدیریتی که از سوی کانون های ارزیابی صادر می‌شود نیز باشند.

بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

در اجرای مفاد مواد (9) و (12) برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دستگاه‌های اجرایی  – موضوع مصوبه شماره 11851‏/93‏/206 مورخ 5‏/9‏/1393 شورای عالی اداری- و عملیاتی نمودن بند اول ماده (2)  دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای – موضوع مصوبه شماره 579095 مورخ 1‏/4‏/1395 شورای عالی اداری “دستورالعمل نحوه ارزیابی و توسعه شایستگی‌های عمومی مدیران حرفه‌ای” به همراه مدل شایستگی عمومی مدیران یادشده، برای اجرا ابلاغ شده است و می‌باید سنجش شایستگی‌های عمومی مدیریتی کارمندان و مدیران قبل از انتصاب و یا ارتقا به سطوح بعدی بر مبنای کانون ارزیابی انجام شود.

ما “کانون ارزیابی مدیران حرفه‌ای” را مطابق تعاریف و مفاهیم بروز طراحی نموده و آماده هستیم در فضایی حرفه‌ای و مجرب، با تضمین نتایج، و ایجاد تجربه‌ای ماندگار برای شما اجرا نماییم.

شماری از ظرفیت‌ها و مزایای ما در اجرای کانون ارزیابی مدیران دولت
 • پیشینه طراحی و اجرای کانون‌های ارزیابی و توسعه، به عنوان یکی از سازمان‌های پیشرو این حوزه در کشور، از سال 1381؛
 • تجربه ارزیابی بیش از 5000 مدیر ارشد، مدیر، سرپرست و کارشناس در  سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌های مختلف حاکمیتی، خدماتی و صنعتی
 • طراحی و متناسب‌سازی ابزارها و تمرین‌های اختصاصی برای کانون دولت، متناسب با چالش‌های شغلی جامعه مخاطب، شایستگی‌های مدیران دولتی و سازمان‌های ذی‌ربط
 • تیم ارزیابان حرفه‌ای و تایید صلاحیت شده مجرب، دارای سوابق مدیریتی و مشاوره‌ای در شاخه‌های مختلف خدماتی و صنعتی، که متناسب با مشخصات جمعیت شناختی مخاطبین (سن، جنسیت، تحصیلات، شغل مورد ارزیابی و سوابق) انتخاب می‌گردند. این تیم از میان 60 نفر افراد تایید صلاحیت شده، که از میان 200 نفر شرکت کننده در آکادمی پرورش ارزیاب حرفه‌ای سازمان مدیریت صنعتی در طی سال‌های گذشته، موفق به کسب مدرک صلاحیت ارزیابی در کانون شده‌اند، انتخاب خواهند شد.​

مراحل اصلی فرآیند خدمت کانون ارزیابی مدیران حرفه‌ای دولت

 • تعامل با کارفرما
  • دریافت درخواست؛
  • توافق تعداد افراد، سطوح چهارگانه مدیران حرفه‌ای متناسب با ساختار سازمانی کارفرما، حق‌الزحمه و سایر شرایط؛
  • تهیه برنامه اجرایی
  • هماهنگی و دعوت برای حضور کاندیدها در روز کانون به تفکیک سطوح چهارگانه
 • اجرای کانون ارزیابی و ایجاد تجربه‌ای به یادماندنی و ارزشمند
  • حضور افراد در محل برگزاری کانون در مرکز ارزیابی سازمان مدیریت صنعتی (یا مکان دیگر تعیین شده)
  • معرفی ارزیابان
  • آشنایی اولیه با ابزارهای سنجی
  • برگزاری ارزیابی براساس برنامه
  • دریافت نظرسنجی
  • برگزاری اختتامیه
 • ارائه نتایج و گزارشات بازخورد ارزیابی توافق شده
  • گزارش نیمرخ شایستگی
  • عناوین نیازهای آموزشی و توسعه‌ای در هر یک از شایستگی‌ها
  • صدور گواهینامه شایستگی عمومی مدیران حرفه‌ای

متن کامل بخشنامه و دستورالعمل نحوه‌ی ارزیابی و توسعه “شایستگی‌های عمومی مدیران حرفه‌ای“
این دستورالعمل مشتمل بر (5) بند، (1) تبصره و (10) برگ پیوست می‌باشد.
جمشید انصاری- معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

1- تعاریف واژگان و اختصارات

سازمان: سازمان اداری و استخدامی کشور.

دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری.

شایستگی: ترکیبی است از دانش، مهارت، نگرش و ویژگی‌های فردی که به یک فرد امکان می‌دهد تا وظایف مربوط را پس از احراز سمت‌های مدیریتی یا ارتقاء به سطوح بالاتر به طور موفقیت‌آمیز انجام دهد.

مدل شایستگی: به مجموعه‌ای از شایستگی‌ها که دربردارنده رفتارهای کلیدی مورد نیاز برای عملکرد سطح عالی در شغل یا سمت خاص می‌باشد، اطلاق می‌شود.

مدل شایستگی عمومی مدیران حرفه‌ای: به مجموعه‌ای از شایستگی‌های عمومی مدیریتی سطوح چهارگانه مدیران حرفه‌ای (شامل چهار شایستگی برای مدیران عملیاتی، پنج شایستگی برای مدیران پایه، دو شایستگی برای مدیران میانی و یک شایستگی برای مدیران ارشد)، با تعاریف و مصادیق رفتاری تعیین شده در این دستورالعمل اطلاق می‌گردد.

مدل شایستگی اختصاصی مدیران حرفه‌ای: به مجموعه‌ای از شایستگی‌های تخصصی مدیریتی در یک زمینه خاص که از سوی دستگاه اجرایی تعیین می‌شود، اطلاق می‌گردد به گونه‌ای که به یک فرد امکان می‌دهد تا بتواند وظایف مربوط را پس از احراز سمت‌های مدیریتی یا ارتقاء به سطوح بالاتر به طور موفقیت‌آمیز انجام دهد.

مدیران حرفه‌ای: شامل تمامی عناوین سمت‌های مدیریتی دستگاه‌های اجرایی به استثناء سمت‌های مدیریت سیاسی موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری است.

کانون ارزیابی شایستگی: مراکز تأیید صلاحیت شده دولتی و غیردولتی توسط سازمان هستند که طی فرایندی رسمی و بر مبنای شاخص‌ها و ابزارهای مورد تأیید سازمان نسبت به ارزیابی شایستگی‌های کارمندان و تعیین میزان توان بالقوه آنان برای احراز سمت‌های مدیریتی اقدام می‌نمایند.

نیمرخ شایستگی: شرح وضعیت مستندی است که بر اساس نتایج ارزیابی شایستگی‌ها و وضع موجود افراد، کمبودهای دانشی، مهارتی و نگرشی آنان را برای آمادگی پذیرش سمت‌های مدیریتی و یا ارتقاء به سطوح بالاتر نشان می‌دهد.

2- ارزیابی شایستگی‌های عمومی مدیران حرفه‌ای

1-2- دستگاه‌های اجرایی موظفند شایستگی‌های عمومی مدیریتی کارمندان و مدیران را بر اساس شرایط مندرج در برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دستگاه‌های اجرایی موضوع مصوبه شماره 11851/93/206 مورخ 5/9/1393 شورای عالی اداری، قبل از انتصاب و یا ارتقاء به سطوح بعدی مدیریتی از طریق کانون ارزیابی مورد سنجش قرار دهند. شرایط مندرج در ماده (3)‌ مصوبه مذکور به شرح زیر می‌باشد:

1-2-1- تصدی پست‌های مدیریت حرفه‌ای و پست‌های کارشناسی؛

1-2-2- داشتن حداقل سه سال تجربه مرتبط برای دارندگان مدرک تحصیلی دکتری و فوق‌لیسانس و یا 7 سال تجربه مرتبط برای دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس؛

1-2-3- داشتن حداکثر 45 سال سن؛

در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۷ مصوبه قبلی اصلاح شد: شرایط سنی ورود افراد به کانون‌های ارزیابی را برای مدیران پایه و عملیاتی ۴۵ سال، مدیران میانی ۴۷ سال و مدیران ارشد ۵۰ سال تعیین نمود. این مصوبه صرفاً برای تعیین حداکثر سن جهت معرفی کارکنان به کانون‌های ارزیابی بوده و ارتباطی به انتصاب افراد در پست‌های مدیریتی و یا حداکثر سن مدیریت در سطوح مختلف ندارد.

2-2- افرادی که حد نصاب امتیازات (حداقل 60 درصد از کل امتیازات) در هر دو شایستگی را در فرایند کانون ارزیابی کسب نمایند “گواهینامه شایستگی عمومی مدیران حرفه‌ای” بر اساس نمونه گواهینامه طراحی شده (پیوست شماره 4) دریافت می‌کنند. این دسته از افراد واجد شرایط لازم برای انتصاب به پستهای مدیریتی در سطحی که در گواهینامه ذکر شده است بوده و دستگاه‌های اجرایی باید در صورت نیاز در انتصاب به پست‌های مدیریتی از دارندگان گواهینامه یادشده با داشتن سایر شرایط استفاده نمایند.

2-3- دستگاه‌های اجرایی باید عنداللزوم شایستگی‌های اختصاصی مدیران حرفه‌ای را احصاء نموده و پس از تأیید شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه مورد استفاده قرار دهند. فرایند ارزیابی شایستگی‌های اختصاصی مدیران حرفه‌ای نیز همانند شایستگی‌های عمومی بر اساس فرایند کانون ارزیابی می‌باشد.

2-4- دستگاه‌های اجرایی موظفند هر سال با اعلام فراخوان عمومی، افرادی که واجد شرایط مورد اشاره در بند (1-2) این دستورالعمل هستند را با توجه به نیاز امکانات دستگاه، برای شرکت در برنامه ارزیابی انتخاب و سپس بر اساس تعداد و حجم سمت‌های مدیریتی و تعداد افراد ثبت‌نام شده، برنامه‌ریزی لازم را برای معرفی به کانون‌های ارزیابی داخل و خارج از دستگاه اجرایی انجام دهند.

2-5- کانون‌های ارزیابی موظفند شایستگی افراد معرفی شد توسط دستگاه اجرایی را بر اساس مدل شایستگی عمومی مدیران حرفه‌ای با رعایت پیوست‌های شماره (1)، (2) و (3) این دستورالعمل، با استفاده از ابزارهای مندرج در جدول پیوست شماره (5) و ارزیابان حرفه‌ای مورد ارزیابی قرار دهند. مسئولیت نظارت بر فرایند کانون‌های ارزیابی بر عهده دستگاه‌های اجرایی و سازمان می‌باشد.

2-6- دستگاه‌های اجرایی موظفند در هر مرحله معرفی کارمندان و مدیران واجد شرایط خود، اسامی کانون‌های ارزیابی‌کننده و برنامه زمانی ارزیابی آنها را برای نظارت به سازمان ارسال نمایند.

2-7- مرکز آموزش مدیریت دولتی، دستگاه‌های اجرایی و کانون‌های ارزیابی (کانون‌های ارزیابی پس از تأیید سازمان برای تربیت ارزیاب)، می‌تواند برنامه تربیت ارزیاب را بر اساس برنامه “تربیت ارزیابی حرفه‌ای” ارایه شده در این دستورالعمل (پیوست شماره 6) اجرا نمایند. کانون‌های ارزیابی موظف به استفاده از ارزیابان حرفه‌ای تربیت شده مراجع مذکور، در تیم‌های ارزیابی خود می‌باشند.

تبصره- دستگاه های اجرایی می توانند از ارزیابانی که تا قبل از تاریخ صدور این دستورالعمل دارای حداقل دو سال تجربه مستند به گواهی دو سازمان یا دو کانون صلاحیت دار باشند نیز استفاده نمایند.

2-8- کانون های ارزیابی موظفند برای هر یک از افرادی که ارزیابی می کنند، نیمرخ شایستگی شامل مشخصات فردی، سازمانی و شغلی و وضعیت و امتیازات فرد در هر یک از شایستگی ها را تهیه و به صورت الکترونیکی در اختیار دستگاه اجرایی فرد ارزیابی شده قرار دهند. اطلاعات مندرج در نیمرخ شایستگی افراد محرمانه بوده و سازمان، دستگاه های اجرایی و کانون های ارزیابی موظف به حفظ اطلاعات آنها می باشند.

2-9- دستگاه های اجرایی موظفند افرادی را که موفق به کسب حد نصاب امتیازات (60 درصد) در هر شایستگی نمی شوند، در صورت کسب امتیاز از 50 تا 59 درصد از مجموع امتیازات مربوط به هر یک از شایستگی ها، برای شرکت در برنامه های آموزشی و توسعه ای بر اساس فرم پیوست شماره (7) به مراکز آموزشی دستگاه یا سایر مراکز آموزشی تأیید صلاحیت شده در صورت تمایل فرد معرفی نمایند. در صورت طی موفقیت آمیز برنامه های آموزشی توسط این افراد، اطلاعات آنها توسط دستگاه اجرایی برای صدور “گواهینامه شایستگی عمومی مدیران حرفه ای” به کانون ارزیابی (که فرد در ابتدا در آن کانون مورد ارزیابی قرار گرفته است) ارسال خواهد شد.

2-10- افرادی که مجموع امتیازات آنان در مرحله ارزیابی توسط کانون های ارزیابی در هر سطح مدیریتی، کمتر از 50 درصد امتیاز باشد از فرایند ارزیابی و توسعه شایستگی حذف خواهند شد و مراتب به صورت محرمانه از سوی کانون ارزیابی بر اساس فرم پیوست شماره (8) به دستگاه اجرایی فرد ارزیابی شده اعلام می گردد.

2-11- دستگاه های اجرایی می توانند از کانون های ارزیابی شایستگی مستقر در همان دستگاه و یا سایر دستگاه ها و همچنین از کانون های تأیید صلاحیت شده دولتی و غیردولتی برای ارزیابی شایستگی های مدیران استفاده نمایند.

2-12- کانون های ارزیابی شایستگی دولتی و غیردولتی متقاضی، بر اساس شاخص های مشخص شده (پیوست شماره 9)، توسط سازمان مورد بررسی قرار گرفته و در صورت کسب شرایط لازم تأیید صلاحیت می شوند. فهرست کانون های ارزیابی دولتی و غیردولتی تأیید صلاحیت شده توسط سازمان اطلاع رسانی می شود.

2-13- سامانه الکترونیکی بانک اطلاعات کارشناسان و مدیران حرفه ای دارای “گواهینامه شایستگی عمومی مدیریت حرفه ای” توسط سازمان طراحی و استقرار می یابد. دستگاه های اجرایی موظفند اطلاعات کارشناسان و مدیران حرفه ای خود را که دارای “گواهینامه شایستگی عمومی مدیریت حرفه ای” هستند در سامانه مذکور وارد و آنرا بروزآوری نمایند. تا زمانی که سامانه مذکور استقرار یابد دستگاه های اجرایی باید اطلاعات کارشناسان و مدیران مذکور را به طرق مقتضی ثبت و بروز آوری نموده و اطلاعات آنها را در قالب لوح فشرده به صورت اکسل به سازمان اعلام نمایند.

3- توسعه شایستگی‌های عمومی مدیران حرفه‌ای

3-1- افرادی که در هر یک از سطوح مدیریتی توسط کانون ارزیابی مورد ارزیابی قرار می گیرند در صورت عدم کسب حد نصاب امتیاز لازم در مرحله ارزیابی برابر مفاد بند (9-2) این دستورالعمل، باید پس از معرفی از سوی دستگاه متبوع، در برنامه های آموزشی و توسعه ای مشخص شده در نیمرخ شایستگی شرکت نمایند.

3-2- عناوین نیازهای آموزشی و توسعه ای به تفکیک هر یک از شایستگی های عمومی مدیران حرفه ای در جدول پیوست شماره (10) تعیین شده است. کانون های ارزیابی موظفند بر اساس نتایج فرآیند ارزیابی و نیمرخ شایستگی افراد نیازمندی های آموزشی هر یک از افراد ارزیابی شده را در هر یک از شایستگی ها مشخص نمایند.

3-3- مشخصات افرادی که موفق به طی کامل برنامه های آ»وزشی و توسعه ای تعیین شده ر اساس نیمرخ شایستگی می شوند از طریق دستگاه اجرایی به کانون های ارزیابی که در آن کانون مورد ارزیابی قرار گرفته اند، ارسال تا ضمن بررسی و حصول اطمینان “گواهینامه شایستگی عمومی مدیران حرفه ای” توسط کانون ارزیابی برای آنان صادر شود.

4- در اجرای بند (1) ماده (2) تصویبنامه شورای عالی اداری (به شماره 579095 مورخ 1/4/1395) و نیز مفاد ماده (3) آن، دستگاه های اجرایی موظفند در صورتی که فردی حسب نیاز دستگاه، شرایط انتصاب و یا ارتقاء در سمت های مدیریتی را داشته ولی فاقد “گواهینامه شایستگی عمومی مدیران حرفه ای” باشد، در اسرع وقت نسبت به معرفی آن فرد به کانون ارزیابی معتبر اقدام و پس از دریافت گواهینامه و حصول اطمینان از سایر شرایط و ضوابط انتخاب و انتصاب مدیران، وی را به سمت مدیریت حرفه ای انتصاب نمایند.

برخی مشتریان سازمان در حوزه مدیریت پروژه