علیرضا قاسمی

مشاور مدیریت و کسب‌وکار

خیابان ولیعصر، نبش خ جام جم، سازمان مدیریت صنعتی، ساختمان مرکزی، طبقه دوم

تحصیلات دانشگاهی

 • دانشجوی دکترای حرفه‌ای(DBA) مدیریت کسب و کار – دانشکده مدیریت سازمان مدیریت صنعتی
 • كارشناس ارشد مديريت اجرایی (EMBA) – دانشکده مدیریت سازمان مدیریت صنعتی
 • کارشناسی مهندسی صنایع گرايش برنامه‌ریزی و تحلیل سیستم‌ها

مدارک تخصصی و حرفه اي

 • گواهی‌نامه ارزیاب ارشد حرفه‌ای تعالی سازمانی (EFQM)
 • گواهی‌نامه تایید صلاحیت مستندسازی و ممیزی استاندارد کیفیت ایزو 9000 و 14000
 • گواهی‌نامه تایید صلاحیت مستندسازی و ممیزی استاندارد مدیریتی OHSAS
 • مدرک بین‌المللی Customer Process Management, Strategic Planning, HRM, BSC, TQM, 5S ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن NPC از ﻣﺎﻟﺰي
 • گواهی‌نامه بین‌المللی ﮐﻤﺮ ﺑﻨﺪ ﺳﺒﺰ SIX SIGMA – ﻣﻮﺳﺴﻪ PSB ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر
 • مدرک تخصصي DOE – ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺳﺮآﻣﺪي و ﺷﺶ ﺳﯿﮕﻤﺎي ﭘﺎرس

زمینه تخصصی مشاوره و حوزه صنعت

 • مدیریت تولید و عملیات
 • مدیریت کیفیت و استانداردهای مدیریتی
 • مدیریت بهره‌وری

سرویس های ارایه شده توسط این مشاور