فرامرز شاه‌محمدی

مشاور ارشد وابسته

خیابان ولیعصر، نبش خ جام جم، سازمان مدیریت صنعتی، ساختمان مرکزی، طبقه دوم

تحصیلات دانشگاهی

 • دکتراي تخصصی مدیریت صنعتی (PhD) گرایش مدیریت تولید- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • كارشناسي ارشد مدیریت اجرایي (EMBA) – دانشکده مدیریت سازمان مدیریت صنعتی
 • كارشناسي ارشد مشاوره مدیریت (Management Consultancy) – دانشکده مدیریت سازمان مدیریت صنعتی
 • لیسانس مهندسی مکانیک گرایش طراحی جامدات – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مدارک تخصصی و حرفه اي

 • مدرک بین‌المللی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﯾﻚ – سازمان مدیریت صنعتی
 • مدرک بین‌المللی تجزیه و تحلیل پیچیدگی تکنولوژی – UNIDO در ایران
 • مدرک بین‌المللی مشاوره مدیریت استراتژیک برای ارتقاء بهره‌وری – سازمان بهره‌وری آسیایی (APO) در ژاپن
 • مدرک بین‌المللی مدیریت تکنولوژی – سازمان بهره‌وری آسیایی (APO) در ژاپن
 • مدرک تخصصي Mini MBA مدیریت تولید – سازمان مدیریت صنعتی
 • مدرک بین‌المللی مدیریت کیفیت – ﻣﻮﺳﺴﻪ AOTS ﮊﺍﭘﻦ
 • مدرک تخصصی تئوري و كاربردي تفكر سيستمي – با اساتید Ackoff Center دانشگاه پنسيلوانيا
 • مدرک تخصصی مدیریت حرفه‌ای پروژه PMP – موسسه مدیریت پروژه با مدرس فرانسوی موردتایید PMI
 • مدرک تخصصی پیشرفته توسعه مدیران پروژه – دانشگاه کالگری کانادا
 • مدرک تخصصي رویکرد اقتصادی-اجتماعی به مدیریت SEAM – موسسه ISEOR، لیون، فرانسه

زمینه تخصصی مشاوره و حوزه صنعت

 • استراتژی و تحول
 • ساختار و طراحی سازمان
 • مدیریت تولید و عملیات
 • مدیریت پروژه

سرویس های ارایه شده توسط این مشاور