مجید درویش

معاون مشاوره و تحقیق و مدیر مرکز رتبه بندی شرکت‌های برتر ایران سازمان مدیریت صنعتی

خیابان ولیعصر، نبش خ جام جم، سازمان مدیریت صنعتی، ساختمان مرکزی، طبقه دوم

تحصیلات دانشگاهی

مدارک تخصصی و حرفه اي

مناصب اجرایی و مدیریتی

پیام معاون مشاوره و تحقیق سازمان مدیریت صنعتی

سرویس های ارایه شده توسط این مشاور