محسن وروانیمشاور ارشد وابسته

تحصیلات دانشگاهی

  • کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی گرایش بازاریابی بین‌المللی – دانشگاه علامه طباطبایی
  • کارشناسی مهندسی برق – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

مدارک تخصصی و حرفه اي

  • گواهی‌نامه ارزیاب حرفه‌ای کانون ارزیابی مدیران ICPA
  • مدرک حرفه‌ای ارزیاب ارشد جایزه ملی تعالی و پیشرفت
  • مدرک حرفه‌ای ارزیاب جایزه ملی تعالی

زمینه تخصصی مشاوره و حوزه صنعت

  • مدیریت منابع‌انسانی
  • کانون ارزیابی و توسعه مدیران