مهدی برادران فلاح‌خیر

مشاور ارشد مدیریت و کسب‌وکار

خیابان ولیعصر، نبش خ جام جم، سازمان مدیریت صنعتی، ساختمان مرکزی، طبقه دوم

تحصیلات دانشگاهی

کارشناسی ارشد مديريت صنعتي گرایش استراتژی و ساختار سازمانی – دانشگاه برلين (آلمان فدرال)

مدارک تخصصی و حرفه اي

مدرک تجربی عضویت در واحد مديريت برنامه‌ريزي و کنترل استراتژيک – شرکت EFBE Verwaltung GmbH برلين، آلمان

مدرک تجربی عضویت در واحد لوجستيک و طراحي ساختار سازماني و تشکيلاتي – شرکت Genesys & E-Plus برلين، آلمان

مدرک تجربی عضویت در تیم مديريت برنامه‌ريزي و کنترل استراتژيک – شرکت هولدينگ HPW Group برلين، آلمان

مدرک تجربی عضویت در تیم مديريت پروژه و برنامه‌ريزي – شرکتGSW برلين، آلمان

زمینه تخصصی مشاوره و حوزه صنعت

استراتژی و تحول

ساختار و طراحی سازمان

سرویس های ارایه شده توسط این مشاور