کاملیا اکبری‌احتشامی

مشاور ارشد وابسته

خیابان ولیعصر، نبش خ جام جم، سازمان مدیریت صنعتی، ساختمان مرکزی، طبقه دوم

تحصیلات دانشگاهی

  • دکتری تخصصی (PhD) مدیریت بازاریابی – دانشگاه تهران
  • کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (EMBA) – دانشکده مدیریت سازمان مدیریت صنعتی
  • کارشناسی روابط بین‌الملل (علوم سیاسی) – دانشگاه ایالتی تنسی آمریکا

مدارک تخصصی و حرفه اي

زمینه تخصصی مشاوره و حوزه صنعت

  • مدیریت بازاریابی و فروش

سرویس های ارایه شده توسط این مشاور