پنل تخصصی فرصتهای قوانین مالیاتی جدید

سمینار فرصت های استقرار قوانین مالیاتی جدید9 خرداد 1402 پنل تخصصی سمینار فرصت‌های استقرار قوانین مالیاتی جدید با حضور اساتید و صاحبنظران محترم تشکیل گردید: جناب آقای غفارزاده: پس از عرض خیر مقدم به حضار و اعضای محترم پنل، درخصوص موضوع سمینار به شرح ذیل صحبت کردند.اولین موضوعی که مطرح می‌شود فرصت‌های قوانین مالیاتی جدید […]