گزارش جامع تاثیرات کرونا ویروس جدید بر فضای کسب وکار

مشاهده  گزارش الکترونیکیدانلود  و مشاهده  فایل pdf گزارش جمع‌بندی بحران ناشی از همه‌گیری بیماری کووید 19 در سا ل‌های اخیر بی‌سابقه بوده، حتی بیماری‌های مشابه آن مانند سارس و مرس و یا بحران اقتصادی سال 2008 با بحران پیش رو قابل مقایسه نیستند. با توجه به جهانی‌سازی، اثرات گسترده این بیماری از نظر بهداشتی، اقتصادی، آموزشی و […]