خلاصه کتاب: عملی کردن دانسته‌ها

نویسنده: نگرانی من این بود که آموزش‎‎های من تأثیر مطلق، جامع و همیشگی بر روی مردم ندارد. دوستم گفت: شاید جهت حرکت تو نادرست است. تو می‎کوشی رفتارهای مردم را از بیرون عوض کنی در صورتی که تغییرات ماندگار در رفتارهای مردم از درون آنها آغاز می‎شود و به بیرون بازتاب پیدا می‎کند. او درست […]