گزارش جامع تاثیرات کرونا ویروس جدید بر فضای کسب وکار


مشاهده  گزارش الکترونیکی
دانلود  و مشاهده  فایل pdf گزارش

جمع‌بندی

بحران ناشی از همه‌گیری بیماری کووید 19 در سا ل‌های اخیر بی‌سابقه بوده، حتی بیماری‌های مشابه آن مانند سارس و مرس و یا بحران اقتصادی سال 2008 با بحران پیش رو قابل مقایسه نیستند. با توجه به جهانی‌سازی، اثرات گسترده این بیماری از نظر بهداشتی، اقتصادی، آموزشی و اجتماعی در سراسر جهان برای تمام افراد و قشرها معضلاتی را به همراه داشته است. در این گزارش به‌منظور پاسخ‌دهی به دو پرسش اصلی این مطالعه، به بررسی پژوهش‌ها و مقالات این حوزه پرداخته شده است. نتایج حاصل از این مطالعه، تأثیرات گسترده اقتصادی را در بخش‌های مختلف نشان داد که به برخی از آ نها در بخش تولید و خدمات، صادرات و واردات، اشتغال، بازارهای مالی، نفت و فلزات گران‌بها در سطح بین‌الملل و تأثیر بر عرضه و تقاضا، بودجه، اشتغال و توزیع درآمد

در سطح ملی اشاره شد و چالش‌های کسب‌وکارها نیز در رویارویی با این بحران مطرح گردید. همچنین سناریوهای مختلف در خصوص کنترل بیماری در جهان و ایران بررسی شد و اقداماتی که توسط دولت‌های خارجی و دولت ایران صورت گرفته موردمطالعه قرار گرفت و پیشنهادهایی برای کمک به کسب‌وکارها توسط دولت ارائه گردید. همچنین با توجه به اهمیت تاب‌آوری در مواجهه با این بحران به بررسی تاب‌آوری کشورها بر اساس شاخص تاب‌آوری جهانی پرداخته شد و راهکارهایی در جهت افزایش میزان تاب‌آوری کشور و کسب‌وکارها مطرح گردید. در حال حاضر بر اساس مطالعه مقالات، پژوهش‌ها و گزارش‌های موجود در پاسخ به

دو پرسش موردنظر در این گزارش، می‌توان گفت در پاسخ به پرسش اول یعنی “چگونه بنگاهها در سطح خرد میتوانند اثرات ویروس جدید کورونا را بر فعالیتهای خود کاهش دهند و عملکرد خود را حفظ کنند”، اقداماتی از قبیل توجه به سرمایه انسانی، بازاریابی و فروش، مدیریت زنجیره تأمین، مدیریت مالی و تفکر استراتژیک و کارآفرینانه می‌تواند به کسب‌وکارها در سطح خرد کمک کند تا با وجود اثرات منفی بحران کورونا به فعالیت‌های خود ادامه دهند. در پاسخ به پرسش دوم یعنی “چگونه در شرایط فعلی، دولت و نهادهای دولتی در سطح کلان میتوانند به تداوم فعالیتهای کسبوکارها کمک نمایند”، اقداماتی از قبیل کاهش نرخ بهره بانکی، طراحی بسته‌های حمایتی و ارائه تسهیلات ویژه به کسب‌وکارها در کنار استفاده حداکثری از ابزار ضمانت، ارائه حمایت‌هایی در راستای پرداخت حق بیمه کارکنان، ارائه بسته تخفیف‌های مالیاتی به کسب‌وکارها در کوتاه‌مدت و ایجاد بسترهای قانونی، حقوقی و نظارتی لازم جهت پررنگ‌تر شدن نقش تأمین مالی جمعی و رگولاتوری در حوزه تأمین مالی جمعی مبتنی بر بلاکچین و مواردی از این قبیل در میان‌مدت و بلندمدت می‌تواند از سوی دولت به کسب‌وکارها کمک نماید.

یادآور می‌گردد، در صورت دستیابی به اطلاعات جدید برای پاسخگویی به پرسش‌های موردنظر، یافته‌های این گزارش در ویراست‌های بعدی به‌روز و تکمیل می‌شوند.

منابع و مآخذ

  1. پنج استراتژی تاب‌آوری کسب‌وکار در شرایط بحران کرونا، خبرگزاری ایرنا
  2. توصیه‌هایی برای تأمین مالی کسب‌وکارها در مواجهه با بحران کووید- ۱۹، خبرگزاری ایرنا
  3. جعفری، زهرا (1399). نگاهی بر پیامدهای ناشی از همه‌گیری ویروس کووید 19 و سناریوهای بازارهای جهانی انرژی در دوران پساکرونا. خبرنامه تحولات انرژی، 10 (38).
  4. داوری، علی (1399). 30 چالش پیش روی کسب وکارها در بحران کرونا. دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران.
  5. صادقی، نرگس؛ آذربایجانی، علیرضا؛ عزیزخانی، فاطمه؛ کاویانی، زهرا؛ حجتی، علی (1399). درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا (40) ارزیابی ابعاد اقتصاد کلان شیوع ویروس کرونا (ویرایش اول).
  6. غیاثوند، ابوالفضل؛ عبدالشاه، فاطمه (1394). مفهوم و ارزیابی تاب‌آوری اقتصادی ایران. فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، 15 (59)، 187-161.
  7. محمدی، تیمور؛ شاکری، عباس؛ تقوی، مهدی؛ احمدی، مهدی (1396). تبیین مفهوم، ابعاد و مؤلفه‌های تاب‌آوری اقتصادی. فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، 20 (75).

8- Baldwin, R., & Weder di Mauro, B., (2020). Economics in the Time of COVID-19
9- Christopher, M., & Peck, H. (2004). Building the resilient supply chain. The international journal of logistics management, 15(2), 1-14.
10- Fernandes, N. (2020). Economic effects of coronavirus outbreak (COVID-19) on the world economy. Available at SSRN 3557504.
11- FitzGerald, A., Kwiatkowski, K., Singer, V., & Smit, S. (2020). An instant economic crisis: How deep and how long?
12- Ghodsi, M., Astrov, V., Grieveson, R., &Stehrer, R. (2018). The Iranian Economy:Challenges and Opportunities.
13- Harapan, H., Itoh, N., Yufika, A., Winardi, W., Keam, S., Te, H., … & Mudatsir, M. (2020). Coronavirus disease 2019 (COVID-19): A literature review. Journal of Infection and Public Health.
14- http://eghtesade20.blogfa.com/post/140
15- http://mckinsey.com/COVID-19: Briefing materials
16- http://mckinsey.com/COVID-19: How business leaders should plan ahead for the next stage
17- http://versatility.blogfa.com/post/55
18- http://www.jebhepaydari.ir/main/index.php?Page=definition&UID=1840645
19-https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3
20-https://fmglobalpublic.hartehanks.com/AssetDisplay?acc=11FM&itemCode=W00234
21-https://khorasanrazavi.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2020/05/396366_orig.pdf
22-https://www.continuitycentral.com/index.php/news/resilience-news/5153-the-2020-fm-global-resilience-index-published-identifies-the-countries-best-positioned-for-post-pandemic-business-recovery
23- https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2020/oil
24- https://www.iea.org/reports/oil-market-report-march-2020
25- https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2020/01/weodata/index.aspx

26-https://www.statista.com/chart/21672/financial-responses-to-the-covid-19-pandemic-as-a-share-of-gdp/
27-https://www.unido.org/sites/default/files/files/2020-06/World_manufacturing_production_2020_Q1.pdf
28-https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports (2020)
29- https://www.worldometers.info/coronavirus/ers.info/coronavirus/

امید است که این مکتوب مفید و موثر واقع گردد.

ما به عنوان نخستین سازمان حرفه‌ای و تخصصی مدیریت در ایران برای رفع چالش‌های مدیریتی و سازمانی و ارائه راهکارهای حل مسائل مدیریتی و سازمانی، یک هم‌راه مورداعتماد برای شما هستیم.

دیدگاهتان را بنویسید

به اشتراک گذاری این مقاله