بلاگ سازمان مدیریت صنعتی

پیاده سازی استراتژی اقیانوس آبی و ابزارهای آن : پنج گام برای خلق فرصت های بازار و کاهش هزینه

  استراتژی‌ اقیانوس آبی و استراتژی اقیانوس قرمز، دو مفهومیست که توسط اساتید دانشگاه مدیریت کسب و کار اینسیاد(INSEAD business school) فرانسه پروفسور چان کیم

بیشتر بخوانید »